Splitsen van een perceel in 5 stappen

Een kadastraal perceel kan gesplitst worden in 1 of meer nieuwe percelen. Deze kunnen verkocht worden of er kunnen specifieke rechten op gevestigd worden. Hoe gaat het splitsen van een kadastraal perceel in zijn werk? U leest hier in 5 stappen wat er per stap gebeurt, of wat u moet doen. 

Stap 1 - Splitsing aanvragen

Wie kan een aanvraag doen? 

We doen ons best om de gegevens van het nieuwe perceel binnen 20 werkdagen in orde te maken.

Grenzen nog niet definitief?

Zijn de grenzen van het perceel dat u wilt splitsen nog niet definitief? Dan moet dat eerst gebeuren. 

Lees meer informatie op de pagina Erfgrenzen definitief vastleggen

Daarna kan het perceel gesplitst worden. Het splitsen duurt dan meestal langer dan 20 werkdagen. Is dit het geval, dan nemen wij contact met u op.

Stap 2 - Afspraak inplannen

De landmeter neemt telefonisch contact met u op om een datum en tijd af te spreken voor het aanwijzen van de nieuw te vormen grens.

Kunt u niet zelf bij de afspraak met de landmeter aanwezig zijn? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier of via het machtigingsformulier wat u bij uw bevestiging thuis krijgt gestuurd.    

Stap 3 - Grens markeren

Voordat de landmeter er is, moet de nieuwe grens duidelijk in het terrein zichtbaar zijn. Soms is er bijvoorbeeld al een sloot, hek, schutting of een andere afscheiding op de plaats van de grens.

Is dit niet zo? Dan moet u de grens zelf markeren. Dit kunt u doen door van te voren houten paaltjes of buizen stevig in de grond te plaatsen op de plek van de grens.

Stap 4 - Grens aanwijzen aan de landmeter

Op de afgesproken datum en tijd laat u (of uw gemachtigde) aan de landmeter zien waar de nieuwe grens moet komen. In de meeste gevallen meet de landmeter de grens direct in.

Stap 5 - Brief Kadaster controleren

De landmeter verwerkt de meetgegevens in de kadastrale registratie. Elk perceel krijgt een eigen kadastrale aanduiding (perceelnummer) en een definitieve kadastrale grootte. U ontvangt als eigenaar van het perceel een brief (kennisgeving) met het onderwerp 'Nieuw gevormd perceel'.

In de brief staan het perceelnummer en de definitieve oppervlakte. Met deze gegevens kunt u naar de notaris gaan om de verkoop van de grond in orde te maken.

Controleer de gegevens in de brief goed:

 • Klopt de informatie? Dan hoeft u verder niets te doen.
 • Denkt u dat de informatie niet klopt? Dat kunt u  binnen 6 weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Ook krijgt u bij de brief een kadastrale kaart met daarop de nieuwe grenzen en perceelnummers. Dit kaartje kunt u gebruiken om andere belanghebbenden te informeren.

Meer informatie leest u op de pagina Kennisgeving

Lees meer informatie op de pagina Splitsen van percelen

Interessant voor u?

Splitsen van percelen

€ 475,-
 • nieuwe grens door u aan te wijzen
 • aanvrager ontvangt leverbon
 • eigenaar krijgt een brief (kennisgeving)
Naar Splitsen van percelen

Vraag en antwoord

Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers. Dit kunt u nodig hebben: 

 • bij de verkoop van een deel van een perceel. De nieuwe grenzen moeten zichtbaar zijn in het terrein of met piketpaaltjes gemarkeerd zijn.
 • als u een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt voor een deel van uw perceel. Bijvoorbeeld als u hierop een winkel wilt vestigen.

Als eigenaar of gerechtigde van een kadastraal perceel kunt u een verzoek indienen om het betreffende perceel te splitsen. Ook kunt u iemand anders hiervoor machtigen. U vult hiervoor een machtigingsformulier in,  print deze en geeft het formulier ondertekend aan de gevolmachtigde. Vul het machtigingsformulier in (pdf, 45 kB) (invulbare pdf)

Kunt u het machtigingsformulier niet invullen of bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice:

De landmeter neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. We streven ernaar om binnen 20 werkdagen de meting en verwerking afgerond te hebben.

U kunt de nieuwe grens aanwijzen met kenmerken in het terrein, zoals een hek of sloot. Waar dit niet mogelijk is, kunt de nieuwe grens aangeven door palen of buizen stevig in de grond te plaatsen. Dit  doet u vóór de afspraak met de landmeter.

Een aanwijs is de aanwijzing van een grens tussen percelen. Bij een aanwijs laat de eigenaar/gemachtigde aan een landmeter zien waar de gewenste grens moet lopen in een terrein. De landmeter legt dit vast. Dit is nodig om de nieuwe percelen te vormen.

Bekijk de volgende video voor meer uitleg. In dit voorbeeld zijn 2 partijen betrokken bij het aanwijzen van de erfgrens.

Ja. U moet bij de afspraak zijn, maar u kunt ook iemand toestemming geven namens u aanwezig te zijn. 

Zijn de nieuwe grenzen aan de landmeter aangewezen? Dan kan de landmeter het werk afronden en is uw aanwezigheid niet meer nodig.

U (of uw gemachtigde) vertelt bij een aanwijs waar de nieuwe grenzen moeten komen en de landmeter noteert dit. De landmeter gaat soms direct over tot het uitvoeren van de meting. Daarna verwerkt de landmeter de informatie in een meetschets en meetverslag. 

De afspraak met de landmeter duurt gemiddeld 20 minuten. 

De landmeter controleert de meting op kantoor en verwerkt dit in de kadastrale kaart. Bij de verwerking krijgt elk nieuw perceel een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. De eigenaar ontvangt een kennisgeving (brief) van ons met de nieuwe perceelnummers en groottes. De aanvrager krijgt een leverbon en de leveringsbevestiging met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.

De landmeter kan een medewerker van het Kadaster zijn. Maar het is ook mogelijk dat een landmeter van een door het Kadaster ingehuurde landmeetkundige partij u bezoekt. Wij besteden dit werk soms uit om alle splitsingen snel genoeg te kunnen afhandelen. Een landmeter moet zich altijd kunnen legitimeren.

Wanneer wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden kunnen wij een grenscorrectie voor u uitvoeren: 

 • de bestaande kadastrale grens moet gecorrigeerd worden omdat deze afwijkt van de gebruiksgrens
 • de grond wordt al zichtbaar gebruikt
 • u en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik
 • het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2

Voldoet u niet aan alle voorwaarden?

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden? Maar is het perceel kleiner dan 100 m2 en maximaal € 6.500 waard? Neem dan contact op met uw notaris.

Meer informatie

Lees meer informatie op de pagina Grenscorrectie.

In sommige gevallen is het voordeliger om deze percelen voor de uiteindelijke splitsing eerst samen te voegen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00 (optie 1). Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.  

In dit geval moeten de grenzen van het aangrenzende perceel eerst aangewezen worden aan een landmeter. Ook moet de landmeter deze grenzen meten. Dit heeft gevolgen voor de doorlooptijd van de splitsing. Normaal gesproken ronden we de meting en verwerking binnen 20 werkdagen af, maar in dit geval kan dit langer duren. Wij nemen in dit geval contact met u op.  

Hebt u een splitsing aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan.

 • Is de opdracht nog niet door ons verwerkt?
  Dan kunt u gratis annuleren.
 • Is de opdracht verwerkt en zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart?
  Dan brengen wij € 224,- in rekening.
 • Is de opdracht verwerkt, voorbereid en is de landmeter in het terrein gestart met zijn uitvoerende werkzaamheden?
  Dan brengen wij het volledige bedrag in rekening.

U kunt de opdracht annuleren via het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Hebt u vragen over de annulering?

Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. 

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Op die manier kan de landmeter ook de juiste gegevens over de bestaande grens meenemen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

U kunt uw perceel een exacte kadastrale grootte geven. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de klantenservice Grenzen en Meting via telefoonnummer: 088 - 183 22 00 (optie 1)

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.