Splitsen van een perceel in 5 stappen

Van aanvraag tot vastlegging in de kadastrale registratie

Hoe gaat het splitsen van een kadastraal perceel in zijn werk? U leest hier in 5 stappen wat er per stap gebeurt, of wat u moet doen. 

Stap 1 - Splitsing aanvragen

Wie kan een aanvraag doen? 

We doen ons best om de gegevens van het nieuwe perceel binnen 20 werkdagen in orde te maken.

Grenzen nog niet definitief?

Zijn de grenzen van het perceel dat u wilt splitsen nog niet definitief? Dan moet dat eerst gebeuren. 

Lees meer informatie op de pagina Erfgrenzen definitief vastleggen

Daarna kan het perceel gesplitst worden. Het splitsen duurt dan meestal langer dan 20 werkdagen. Is dit het geval, dan nemen wij contact met u op.

Stap 2 - Afspraak inplannen

De landmeter neemt telefonisch contact met u op om een datum en tijd af te spreken voor het aanwijzen van de nieuw te vormen grens.

Kunt u niet zelf bij de afspraak met de landmeter aanwezig zijn? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier of via het machtigingsformulier wat u bij uw bevestiging thuis krijgt gestuurd.    

Stap 3 - Grens markeren

Voordat de landmeter er is, moet de nieuwe grens duidelijk in het terrein zichtbaar zijn. Soms is er bijvoorbeeld al een sloot, hek, schutting of een andere afscheiding op de plaats van de grens.

Is dit niet zo? Dan moet u de grens zelf markeren. Dit kunt u doen door van te voren houten paaltjes of buizen stevig in de grond te plaatsen op de plek van de grens.

Stap 4 - Grens aanwijzen aan de landmeter

Op de afgesproken datum en tijd laat u (of uw gemachtigde) aan de landmeter zien waar de nieuwe grens moet komen. In de meeste gevallen meet de landmeter de grens direct in.

Stap 5 - Brief Kadaster controleren

De landmeter verwerkt de meetgegevens in de kadastrale registratie. Elk perceel krijgt een eigen kadastrale aanduiding (perceelnummer) en een definitieve kadastrale grootte. U ontvangt als eigenaar van het perceel een brief (kennisgeving) met het onderwerp 'Nieuw gevormd perceel'.

In de brief staan het perceelnummer en de definitieve oppervlakte. Met deze gegevens kunt u naar de notaris gaan om de verkoop van de grond in orde te maken.

Controleer de gegevens in de brief goed:

  • Klopt de informatie? Dan hoeft u verder niets te doen.
  • Denkt u dat de informatie niet klopt? Dat kunt u  binnen 6 weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Ook krijgt u bij de brief een kadastraal kaartje met daarop de nieuwe perceelnummers. Dit kaartje kunt u gebruiken om andere belanghebbenden te informeren.

Meer informatie leest u op de pagina Kennisgeving

Lees meer informatie op de pagina Splitsen van percelen

Interessant voor u?

Splitsen van percelen 440,-

  •  nieuwe grens door u aan te wijzen
  •  aanvrager ontvangt leverbon
  •  eigenaar krijgt een brief (kennisgeving)
Naar Splitsen van percelen

Vraag en antwoord