Erfgrenzen definitief vastleggen

Belangrijk bij een voorlopige kadastrale grens: voorkom onduidelijkheden of conflicten

Voorlopige kadastrale grens

U kunt te maken krijgen met een 'voorlopige kadastrale grens' (afgekort VKG). Bijvoorbeeld als u een nieuwbouwkavel of een voormalige huurwoning hebt gekocht. Of, u hebt een stuk grond gekocht van uw buren of de gemeente.

Na het tekenen van de koopakte bij de notaris, wordt deze akte ingeschreven in de Basisregistratie Kadaster. Vanaf dat moment bent u officieel eigenaar van het perceel. De kadastrale grens kan dan nog voorlopig zijn.

Het is belangrijk dat de voorlopige grens  definitief wordt. Zo kunnen er later geen onduidelijkheden of conflicten over de erfgrens ontstaan. Hoe gaat het definitief vastleggen van erfgrenzen in zijn werk? U leest hier in 4 stappen wat er per stap gebeurt, of wat u moet doen. 

Stap 1 - Controleer brief Kadaster

U ontvangt over de inschrijving van de akte van ons een brief (kennisgeving). Deze brief heeft als onderwerp 'Wijziging rechten VKG-perceel'. Controleer goed of de informatie in de brief hetzelfde is als de informatie in de koopakte.

  • Klopt de informatie? Dan hoeft u verder niets te doen.
  • Denkt u dat de informatie niet klopt? Dat kunt u dit binnen 6 weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Meer informatie leest u op de pagina Kennisgeving

Stap 2 - De nieuwe grens aanwijzen

De koper én de verkoper moeten samen de ligging van de kadastrale grens aanwijzen aan de landmeter. Hiervoor plannen wij een afspraak in. Ongeveer 2 weken van tevoren ontvangt u een uitnodiging met de datum en het tijdstip.

Tijdens de afspraak in het terrein dient u of uw gemachtigde zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit kan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zijn.

Kunt u niet zelf bij de afspraak met de landmeter aanwezig zijn? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen. Dit kunt u aangeven via het contactformulier over aanwijsafspraak.  

U ontvangt niet altijd een uitnodiging

Het kan voorkomen dat u niet wordt uitgenodigd. Een landmeter is bevoegd om één van de partijen (bijvoorbeeld alleen de gemeente) uit te nodigen voor de aanwijs. U ontvangt hierover vooraf geen bericht en u hoeft zelf dan niet bij de aanwijs te verschijnen.

Nadat de nieuwe grens bijvoorbeeld door de gemeente is aangewezen, krijgen alle eigenaren een brief met een voorstel van de nieuwe grens. Als de meetschets duidelijk is en klopt hoeft u niets te doen. De voorlopige grens wordt dan definitief gemaakt. Is dit niet het geval, dan heeft u maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Hoe u dit doet, leest u in de brief. U ontvangt dan een nieuwe uitnodiging voor de aanwijs.

Stap 3 - Grens markeren

Voordat de landmeter er is, moet de nieuwe grens duidelijk in het terrein zichtbaar zijn. Een grens kan gemarkeerd zijn met een schutting of een heg. Maar u kunt ook houten paaltjes plaatsen. De landmeter legt de gemarkeerde grens vast. Als u niet zelf bij de afspraak met de landmeter aanwezig kunt zijn, kunt u iemand anders machtigen. 

Stap 4 - Controleer tweede brief Kadaster

De landmeter verwerkt de meetgegevens in de kadastrale registratie.  Vanaf dan zijn de definitieve grens en de definitieve oppervlakte van het perceel bekend.

Binnen 3 maanden ontvangt u van ons een tweede brief (kennisgeving) met als titel 'Verificatiemeting'. In deze brief staan de definitieve gegevens van het perceel. Wij vragen u om de informatie in deze brief te controleren.

  • Klopt de informatie? Dan hoeft u verder niets te doen.
  • Denkt u dat de informatie niet klopt? Dat kunt u binnen 6 weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Vraag en antwoord