Erfgrenzen definitief vastleggen

Belangrijk bij een voorlopige kadastrale grens: voorkom onduidelijkheden of conflicten

Voorlopige kadastrale grens

U kunt te maken krijgen met een 'voorlopige kadastrale grens' (afgekort VKG). Bijvoorbeeld als u een nieuwbouwkavel of een voormalige huurwoning hebt gekocht. Of, u hebt een stuk grond gekocht van uw buren of de gemeente.

Na het tekenen van de leveringsakte bij de notaris, wordt deze akte ingeschreven in de Basisregistratie Kadaster. Vanaf dat moment bent u officieel eigenaar van het perceel. De kadastrale grens kan dan nog voorlopig zijn.

Het is belangrijk dat de voorlopige grens  definitief wordt. Zo kunnen er later geen onduidelijkheden of conflicten over de erfgrens ontstaan. Hoe gaat het definitief vastleggen van erfgrenzen in zijn werk? U leest hier in 4 stappen wat er per stap gebeurt, of wat u moet doen. 

Stap 1 - Controleer brief Kadaster

U ontvangt over de inschrijving van de akte van ons een brief (kennisgeving). Deze brief heeft als onderwerp 'Wijziging rechten'. Controleer goed of de informatie in de brief hetzelfde is als de informatie in de koopakte.

  • Klopt de informatie? Dan hoeft u verder niets te doen.
  • Denkt u dat de informatie niet klopt? Dat kunt u dit binnen 6 weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Meer informatie leest u op de pagina Kennisgeving

Stap 2 - De nieuwe grens aanwijzen

De koper én de verkoper moeten samen de ligging van de kadastrale grens aanwijzen aan de landmeter. Hiervoor plannen wij een afspraak in. Ongeveer 2 weken van tevoren ontvangt u een uitnodiging met de datum en het tijdstip.

Tijdens de afspraak in het terrein dient u of uw gemachtigde zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit kan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zijn.

Kunt u niet zelf bij de afspraak met de landmeter aanwezig zijn? Dan kunt u iemand anders hiervoor machtigen. Dit kunt u aangeven via het contactformulier over aanwijsafspraak.  

U ontvangt niet altijd een uitnodiging

Het kan voorkomen dat u niet wordt uitgenodigd. Een landmeter is bevoegd om één van de partijen (bijvoorbeeld alleen de gemeente) uit te nodigen voor de aanwijs. U ontvangt hierover vooraf geen bericht en u hoeft zelf dan niet bij de aanwijs te verschijnen.

Nadat de nieuwe grens bijvoorbeeld door de gemeente is aangewezen, krijgen alle eigenaren een brief met een voorstel van de nieuwe grens. Als de meetschets duidelijk is en klopt hoeft u niets te doen. De voorlopige grens wordt dan definitief gemaakt. Is dit niet het geval, dan heeft u maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Hoe u dit doet, leest u in de brief. U ontvangt dan een nieuwe uitnodiging voor de aanwijs.

Stap 3 - Grens markeren

Voordat de landmeter er is, moet de nieuwe grens duidelijk in het terrein zichtbaar zijn. Een grens kan gemarkeerd zijn met een schutting of een heg. Maar u kunt ook houten paaltjes plaatsen. De landmeter legt de gemarkeerde grens vast. Als u niet zelf bij de afspraak met de landmeter aanwezig kunt zijn, kunt u iemand anders machtigen. 

Stap 4 - Controleer tweede brief Kadaster

De landmeter verwerkt de meetgegevens in de kadastrale registratie.  Vanaf dan zijn de definitieve grens en de definitieve oppervlakte van het perceel bekend.

Binnen 3 maanden ontvangt u van ons een tweede brief (kennisgeving) met als titel 'Vastgestelde kadastrale grens' of 'Vastgestelde kadastrale grens en grootte'. In deze brief staan de definitieve gegevens van het perceel. Wij vragen u om de informatie in deze brief te controleren.

  • Klopt de informatie? Dan hoeft u verder niets te doen.
  • Denkt u dat de informatie niet klopt? Dat kunt u binnen 6 weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Vraag en antwoord

Dat hangt af van wanneer de grens zichtbaar gemaakt kan worden in het terrein. Hebt u een nieuwbouwwoning gekocht? Dan is dit pas mogelijk als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond, ook de aanleg van stoepen en straten. In een dergelijke situatie zit er gemiddeld 12 tot 18 maanden tijd tussen de eerste kennisgeving en de uitnodiging om de grens aan te wijzen.

De afspraak met de landmeter duurt gemiddeld 20 minuten. 

De notaris tekent de voorlopige grens in. Daarna moet deze nog definitief gemaakt worden. Dit doet u door als koper en verkoper samen de grens aan te wijzen in het terrein. De landmeter kan dit meten en stelt vervolgens de definitieve grens vast. Hierdoor weet u ook de definitieve grootte van het perceel. Het kan dus voorkomen dat u de grens aan moet wijzen als de huizen en erfafscheidingen al geplaatst zijn.

U mag als particulier geen voorlopige grenzen intekenen. Dit mogen alleen professionele partijen doen, zoals gemeenten en notarissen. Zij hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd bij het Kadaster en mogen voorlopige grenzen intekenen.

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100 m2 en minder dan € 6.500,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. 

Pas na de aanwijs weet de landmeter hoeveel tijd het kost om de definitieve grens vast te leggen. Het is sneller en efficiënter om dit apart in te plannen.

Ja dat mag. In eerste instantie vindt dit in onderling overleg met u plaats. Worden we het niet eens? Dan maakt het Kadaster gebruik van de rechten die staan in artikel 7a van de Kadasterwet. In artikel 7a van de Kadasterwet staat dat de landmeter de bevoegdheid en toestemming heeft om elke plaats te betreden als dat nodig is om waarnemingen of metingen te verrichten.

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Op die manier kan de landmeter ook de juiste gegevens over de bestaande grens meenemen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

U kunt uw perceel een exacte kadastrale grootte geven. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de klantenservice Grenzen en Meting via telefoonnummer: 088 - 183 22 00 (optie 1)

In de uitnodiging voor het aanwijzen van de nieuwe grens, ziet u de termen 'vervreemder' en 'verkrijger' staan. De vervreemder is de verkoper. De verkrijger is de koper.

Na de overdracht ontvangt de koper van de notaris de akte, ook wel Bewijs van Eigendom genoemd. Op deze akte staat een deel en een nummer. Het nummer geeft aan waaronder de akte in het openbaar register geregistreerd staat. Met het deel en het nummer kunt u altijd op een later tijdstip een kopie van de akte opvragen.

Als slechts een van de partijen aanwezig is, kan de aanwijs wel doorgaan. U kunt dit aangeven via het contactformulier over aanwijsafspraak.  

Nadat de nieuwe grens door een van de partijen is aangewezen, krijgen beide partijen een brief met een voorstel voor de nieuwe grens. Beide partijen hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Bij bezwaar volgt een nieuwe uitnodiging voor de aanwijs. 

U krijgt een nieuwe uitnodiging als u beiden niet aanwezig bent voor de afspraak met de landmeter voor de aanwijs. Bent u op de 2e afspraak weer niet aanwezig? Dan brengen wij voor de daaropvolgende afspraak 420,- in rekening. 
(Dit is op basis van het tarief dat wij hanteren voor het splitsen van een perceel).

Als u het niet met elkaar eens bent dan kunnen wij de nieuwe grens niet vastleggen. We maken 2 à 3 weken na de 1e afspraak een 2e afspraak. Bent u het op deze 2e afspraak weer niet eens met elkaar? Dan brengen wij voor de daaropvolgende afspraak 420,- in rekening. 
(Dit is op basis van het tarief dat wij hanteren voor het splitsen van een perceel).

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.