Erfgrenzen definitief vastleggen

U kunt te maken krijgen met een 'voorlopige kadastrale grens' (afgekort VKG). Bijvoorbeeld als u een nieuwbouwkavel of een voormalige huurwoning hebt gekocht. Of, u hebt een stuk grond gekocht van uw buren of de gemeente.

Na het tekenen van de koopakte bij de notaris, wordt deze akte ingeschreven in de Basisregistratie Kadaster. Vanaf dat moment bent u officieel eigenaar van het perceel. Deze inschrijving is een wijziging in de kadastrale registratie.

Het is belangrijk dat de voorlopige grens  definitief wordt. Zo kunnen er later geen onduidelijkheden of conflicten over de erfgrens ontstaan. Hoe gaat definitief vastleggen van erfgrenzen in zijn werk? 

Stap 1 - Controleer brief Kadaster

U ontvangt over de inschrijving van de akte van ons een kennisgeving (brief). Deze brief heeft als onderwerp 'Wijziging rechten VKG-perceel'. Controleer goed of de informatie in de brief hetzelfde is als de informatie in de koopakte.

  • Klopt de informatie? Dan hoeft u verder niets te doen.
  • Denkt u dat de informatie niet klopt? Dat kunt u dit binnen 6 weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Meer informatie op de pagina Kennisgeving

Stap 2 - De nieuwe grens aanwijzen

De koper én de verkoper moeten samen de ligging van de kadastrale grens aanwijzen aan de landmeter. Hiervoor plannen wij een afspraak in. Ongeveer 2 weken van tevoren ontvangt u een uitnodiging met de datum en het tijdstip.

Kunt u niet aanwezig zijn op de voorgestelde datum of tijd? Dan kunt u iemand anders machtigen om namens u de grens aan te wijzen. U vindt hiervoor een machtigingsformulier bij de uitnodiging.
De grens moet tijdens de afspraak met de landmeter in het terrein zichtbaar zijn. 

Grens markeren

Een grens kan gemarkeerd zijn met een schutting of een heg. Maar u kunt ook houten paaltjes plaatsen. De landmeter legt de gemarkeerde grens vast. Als u niet zelf bij de afspraak met de landmeter aanwezig kunt zijn, kunt u iemand anders machtigen. 

Stap 3 - Controleer tweede brief Kadaster

De landmeter verwerkt de meetgegevens in de kadastrale registratie.  Vanaf dan zijn de definitieve grens en de definitieve oppervlakte van het perceel bekend.

Binnen 3 maanden ontvangt u van ons een tweede kennisgeving (brief) met als titel 'Verificatiemeting'. In deze brief staan de definitieve gegevens van het perceel. Wij vragen u om de informatie in deze brief te controleren.

  • Klopt de informatie? Dan hoeft u verder niets te doen.
  • Denkt u dat de informatie niet klopt? Dat kunt u binnen 6 weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Vraag en antwoord