BGT Kwaliteitsdashboard releasenotes

Inhoud van de laatste releasenotes

Release 202107-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 2 juli 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • In de resultaten van een aantal rapportages onder het thema BAG-BGT vergelijkingen kunnen bij peildatum 01-06-2021 te veel bevindingen gerapporteerd zijn. Uit een analyse bleek dat de peildatum voor de rapportage ‘Pand ten onrechte geen huisnummer’, BGT-pand ontbreekt’, BAG-pand ontbreekt en ‘Statusconflicten’ niet op 01-06-2021 maar op 28-05-2021 lag. Pand mutaties in de laatste dagen van de maand mei waren niet verwerkt in de database die rapportages genereert. Dit is inmiddels hersteld zodat we vanaf nu alle rapportages weer op de aangegeven peildatum beschikbaar stellen.

Release 202106-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 juni 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Nieuwe rapportage ‘Zwerfobjecten’
  Zwerfobjecten zijn objecten van een bronhouder die buiten het eigen bronhoudergebied vallen. Deze nieuwe rapportage is als een nieuw thema opgevoerd op de landingspagina en in de historiegrafiek.
  Om te bepalen of een object een zwerfobject is maken we gebruik van bronhoudergrenzen met daarbij een buffer van 500 meter. Valt een object hier buiten, dan wordt dit object gesignaleerd als een bevinding onder dit thema. Bij deze rapportage worden alle actuele BGT- en IMGEO-objecten gecontroleerd ongeacht de relatieve hoogteligging. Daarnaast wordt ook de plantopografie (plus-status ‘Plan’) meegenomen in de controle.
  Voor de bronhoudergrenzen van de gemeentelijke bronhouders maken we gebruik van de bestuurlijke grenzen van PDOK.
  Voor de waterschappen gebruiken we de administratieve eenheden die eveneens beschikbaar zijn via PDOK.
  Voor de landelijke en provinciale bronhouders wordt gebruik gemaakt van de abonnementsgebieden vanuit BRAVO.
  Dit nieuwe thema wordt verder toegelicht in de bijgewerkte toelichting BGT kwaliteitsdashboard.
 • Nieuw functionaliteit ‘Uitzonderingen’
  Voor de rapportage ‘BGT-ORL ontbreekt’ is het mogelijk om in het detailscherm een specifieke bevinding te markeren als een uitzondering. Het gaat dan om een uitzonderlijke situatie waar blijkt dat het resultaat niet thuishoort binnen de rapportage, omdat het een juiste (toegestane) situatie betreft. Bij het plaatsen van een uitzonderingsmarkering wordt u verplicht om een toelichting op te geven over de reden van de uitzondering. De werking wordt nader beschreven in de toelichting BGT kwaliteitsdashboard.

Release 202103-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 maart 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • De rapportage ‘Pand ten onrechte geen huisnummer’ is aangepast. Op 1 december 2020 is er een wijziging doorgevoerd die extra bevindingen heeft opgeleverd. Panden met een relatieve hoogteligging die niet gelijk zijn aan 0 werden ook als bevinding gemeld. Dit is niet terecht. Vanaf nu beoordelen we alleen panden met een relatieve hoogteligging van 0.
 • De knop Toelichting verwees naar een algemene pagina van onze website waardoor de gebruiker nog verder door moest klikken om tot het document te komen. De link is nu aangepast zodat de gebruiker op de correcte pagina terecht komt waar de toelichting fysiek staat.

Release 202102-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 5 februari 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

De rapportage ‘Pand ten onrechte geen huisnummer’ is aangepast. Op 1 december 2020 is er een wijziging doorgevoerd die extra bevindingen heeft opgeleverd. Alle statussen van een verblijfobject (VBO) werden beoordeeld. Dit is niet terecht. Vanaf nu beoordelen we alleen de VBO-statussen ‘Verblijfobject in gebruik (niet ingemeten)’, ‘Verblijfsobject in gebruik’ en ‘Verbouwing verblijfsobject’. De extra gesignaleerde bevindingen zullen niet meer gerapporteerd worden

Release 202012-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 december 2020 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Laatste BAG-BGT vergelijkingsrapportage omgezet naar BAG2.0

De rapportage ‘Pand ten onrechte geen huisnummer’ is aangepast zodat deze ook voldoet aan BAG2.0 statussen. 

Vraag en antwoord

De volgende BGT RSS-feeds zijn beschikbaar voor uw RSS-reader:

U kunt RSS-feeds instellen met verschillende apps in de Google Play Store, App Store en browserextensies in bijvoorbeeld Chrome. Ook kunt u gemakkelijk een of meerdere RSS-feeds aan uw Outlook e-mail toevoegen. Lees hiervoor de instructie voor Outlook van Microsoft.