De koopstarter in beeld

Inzicht in koopstarters op de woningmarkt van uw gemeente

We kunnen voor uw gemeente een kengetallenoverzicht ‘De koopstarter in beeld’ opstellen. Dat doen we met de verschillende gegevens die wij registreren. Het overzicht geeft u inzicht in de ontwikkelingen rondom de koopstarter op de woningmarkt in uw gemeente.

U ontvangt de volgende informatie

U ontvangt een kengetallenoverzicht van uw gemeente met daarin:

  • aandeel koopstarters
  • aandeel koopstarter met starterslening
  • aantal koopstarters per leeftijdscategorie en prijsklasse
  • aantal koopstarters per woningtype en oppervlakteklasse

De koopstarter in beeld: een voorbeeld

Bent u benieuwd naar wat u precies krijgt? Bekijk dan een productvoorbeeld (jpg, 89 kB).