Rapportage woningmarkt

Info op maat over de woningmarkt in uw regio

Wilt u de ontwikkelingen op de woningmarkt in uw regio verkennen? Dat kan via een woningmarktrapportage van het Kadaster. Wij bieden u informatie op maat, bijvoorbeeld over starters, de ontwikkeling van huizenprijzen, verhuisbewegingen, eventuele vergrijzing en het woningaanbod. Kortom, alles wat u wilt weten over instroom, doorstroom en uitstroom op de huizenmarkt binnen uw regio.

Waarbij wij u kunnen helpen:

 • inzicht in de structuur en dynamiek van de woningmarkt
 • inzicht in trends en trendbreuk
 • de positie van een gebied ten opzichte van de regionale woningmarkt

Informatiebron bij beleidsvraagstukken

Woningmarktontwikkelingen kunnen een goede informatiebron zijn bij beleidsvraagstukken. Gemeenten, provincies en vastgoedondernemers kunnen woon- en bouwbeleid cijfermatig onderbouwen. Het Kadaster verstrekt informatie over:

 • typering van gebieden aan de hand van de woningvoorraad en de verdeling tussen koop- en huurwoningen
 • prijsontwikkeling van woningen per prijsklasse en woningtype
 • relatieve populariteit van bepaalde woningen
 • concurrentiepositie van locaties of gebieden
 • verhuisbewegingen van, naar en binnen het onderzoeksgebied
 • kenmerken van de verhuizers (verjonging/vergrijzing van buurten)
 • vestigingsduur en verhuisdynamiek van eigenaren
 • leeftijdsopbouw van buurten
 • samenstelling van huishoudens in buurten
 • uitponding en veilingen
 • hypotheken

U ontvangt een rapportage met kerngegevens. Essentieel onderdeel van het rapport is de vergelijking van de ontwikkelingen in het onderzoeksgebied met ontwikkelingen in omliggende regio’s of in het land.