Terug naar vorige pagina

Rapportage woningmarkt

Wilt u de ontwikkelingen op de woningmarkt in uw regio verkennen? Dat kan via een woningmarktrapportage van het Kadaster. Wij bieden u informatie op maat, bijvoorbeeld over starters, de ontwikkeling van huizenprijzen, verhuisbewegingen, eventuele vergrijzing en het woningaanbod. Kortom, alles wat u wilt weten over instroom, doorstroom en uitstroom op de huizenmarkt binnen uw regio.

Waarbij wij u kunnen helpen:

  • inzicht in de structuur en dynamiek van de woningmarkt
  • inzicht in trends 
  • de positie van een gebied ten opzichte van de regionale woningmarkt

Informatiebron bij beleidsvraagstukken

Woningmarktontwikkelingen kunnen een goede informatiebron zijn bij beleidsvraagstukken. Zo kunnen gemeenten en provincies woon- en bouwbeleid cijfermatig onderbouwen. Het Kadaster verstrekt informatie over:

  • typering van gebieden aan de hand van de woningvoorraad en de verdeling tussen koop- en huurwoningen
  • prijsontwikkeling van woningen per woningtype
  • verhuisbewegingen van, naar en binnen het onderzoeksgebied
  • kenmerken van de verhuizers (verjonging/vergrijzing van buurten)
  • vestigingsduur en verhuisdynamiek van eigenaren
  • leeftijdsopbouw van buurten
  • hypotheken

U ontvangt een rapportage met kerngegevens. Essentieel onderdeel van het rapport is de vergelijking van de ontwikkelingen in het onderzoeksgebied met ontwikkelingen in omliggende regio’s of in het land.