De BAG-EAN koppeling

Een VIVET-project ter verbetering van de relatie tussen energieaansluitingen en gebouwen

Download het onderzoek de BAG-EAN koppeling
Tags:
Zakelijk BAG
Soort document
Onderzoek
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
1 oktober 2021
Toegankelijkheid

pdf, ja

Versie 1.1 - 1 oktober 2021

Uit de inventarisatie van knelpunten in de informatievoorziening voor de energietransitie blijkt dat er grote behoefte bestaat relevante informatie ten aanzien van energieverbruik in samenhang beschikbaar te maken met informatie over objecten, specifiek, gebouwen. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt in dat kader regelmatig genoemd. De eenheden (aansluitingen) in het aansluitingenregister van de netbeheerders zijn nu onvoldoende gekoppeld om vanuit het verbruik van de installatie te komen tot het specifieke vastgoedobject en de bijbehorende gebruiker(s). Die eenduidige koppeling tussen de registraties van energieaansluitingen door netbeheerders en objecten in de BAG is noodzakelijk om de relatie te leggen tussen verbruik en gebruiker(s).

De belangrijkste voordelen van een koppeling tussen energieaansluitingen en verblijfsobjecten en panden in de BAG leest u in dit onderzoek.