BAG conformiteitstoets

Voordat u uw BAG-applicatie aan kunt sluiten op het koppelvlak, moet u een conformiteitstoets uitvoeren. Met de conformiteitstoets worden een aantal scenario’s gesimuleerd om te kunnen testen of het berichtenverkeer tussen de applicatie en de Landelijke Voorziening goed werkt. Als de test succesvol is doorlopen, wordt de applicatie vermeld op de lijst met conformverklaarde BAG 2.0 applicaties.

Tags:
BAG documentatie developers overheid Zakelijk
Soort document
Content
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
03 augustus 2018
Toegankelijkheid

content, ja

pdf, ja

ods-bestand, ja

versie 1.0 - 03 augustus 2018

Bronhouders sturen mutatieberichten naar de Landelijke Voorziening BAG door middel van een specifieke applicatie. Alle applicaties die ontwikkeld zijn om berichten te sturen naar de Landelijke Voorziening BAG dienen de conformiteitstoets succesvol te hebben doorlopen.
Met de conformiteitstoets worden een aantal scenario’s gesimuleerd om  te kunnen testen of het berichtenverkeer tussen de applicatie en de Landelijke Voorziening goed werkt. Als de test succesvol is doorlopen, wordt de applicatie vermeld op de lijst met conformverklaarde BAG 2.0 applicaties.

Melden


U kunt de toets uitvoeren wanneer u wenst. Zodra u de toets heeft doorlopen, kunt u het rapport sturen naar de klantenservice BAG

Wij zullen de uitkomst bekijken en u een terugkoppeling geven. 

Uitvoeren conformiteitstoets


U moet de conformiteitstoets uitvoeren op een externe testomgeving (ETO of CTO). Voor het uitvoeren van testen en/of de conformiteitstoets wordt een gebied in de Noordzee toegewezen. Als de toets succesvol is doorlopen, ontvangt u een conformiteitsverklaring.

Voor het uitvoeren van de conformiteitstoets stellen wij testgegevens en een handleiding beschikbaar:

BAG conformiteitstoets testgegevens (32 kB - ods)
Handleiding conformiteitstoets (578 kB - pdf)

Afgegeven conformiteitsverklaringen


Op het overzicht conformverklaarde applicaties ziet u per leverancier voor welke applicatie(s) en koppelvlakken de conformiteitstoets met goed gevolg is afgelegd.

Bekijk de lijst met conformverklaarde BAG 2.0 applicaties.