BGT Monitorrapportage beheer BGT

In de BGT Monitorrapportage beheer BGT vindt u cijfers en grafieken over de actualiteit, positionele nauwkeurigheid, volledigheid, nauwkeurige consistentie, thematische nauwkeurigheid en het proces. De peildatum van de rapportage is 2 juli 2021. 

Download BGT Monitorrapportage beheer BGT (pdf)
Tags:
BGT Zakelijk documentatie
Soort document
Monitorrapportage
Auteur(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
2 juli 2021
Toegankelijkheid

PowerPoint als pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice BGT:

  • Versie - 2 juli 2021
  • Versie - 19 april 2021
  • Versie - 24 januari 2021