BGT Monitorrapportage beheer BGT

In de BGT Monitorrapportage beheer BGT vindt u cijfers en grafieken over de actualiteit, positionele nauwkeurigheid, volledigheid, nauwkeurige consistentie, thematische nauwkeurigheid en het proces. De peildatum van de rapportage is 24 december 2021. 

Download BGT Monitorrapportage beheer BGT (pdf)
Tags:
BGT Zakelijk documentatie
Soort document
Monitorrapportage
Auteur(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
4 januari 2022
Toegankelijkheid

PowerPoint als pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice BGT:

  • Versie - 4 januari 2022
  • Versie - 21 oktober 2021
  • Versie - 2 juli 2021
  • Versie - 19 april 2021
  • Versie - 24 januari 2021