Akte AI

Het Kadaster houdt de Basisregistratie Kadaster bij. Dat doen we op basis van informatie in notariële leverings- of hypotheekakten. Akte AI helpt ons daarbij door informatie geautomatiseerd op te halen uit de akten.

Bekijk Akte AI op Algoritmes.overheid.nl

Welke informatie haalt Akte AI op uit de akten?

  • wie de koper is
  • wie de verkoper is
  • om welke onroerende zaak het gaat, zoals een huis of perceel
  • om welke rechtsfeiten het gaat, zoals de vestiging van een hypotheek in een akte

Een medewerker controleert de gegevens

Alle gegevens worden verzameld door dit algoritme. Dat helpt de medewerker die de akte verwerkt. De medewerker controleert de data en bepaalt of de informatie wordt overgenomen (of niet). Na het verwerken zijn de gegevens opgenomen in de Basisregistratie Kadaster.

Meer algoritmes zien?

Bekijk onze andere algoritmes op de pagina Algoritmeregister.

Handige link

Bekijk meer algoritmes van de rijksoverheid

Op deze website vindt u meer informatie over algoritmes en wordt uitgelegd hoe Nederlandse overheidsorganisaties algoritmes gebruiken in hun werk.