Bepaling in akte opvragen

U zoekt bijzondere bepalingen in akten, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden, mandeligheden, bepalingen over buurwegen en bepaalde verplichtingen. Wij kunnen dergelijke bepalingen in akten voor u opzoeken in de openbare registers.

U ontvangt de volgende informatie:

 • deel en nummer van de gevonden akte
 • een kopie van de akte als u dat wilt (u kunt deze tegelijk bestellen)

Bepaling in akte opvragen

vanaf € 84,-
 • wij zoeken voor u
 • bekijk zaken als een kettingbeding
 • kopie akte bijbestellen mogelijk

Nu opvragen

Kies zelf een periode

U kiest zelf uit welke periode u een akte wilt opvragen. U kunt bijvoorbeeld terug tot 1989, tot 1950 of tot 1838. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen periode.

Per e-mail of post binnen 5 werkdagen

U ontvangt de informatie per e-mail of post binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Vraag en antwoord

Het is mogelijk dat u bij de koop van een woning ook een aandeel in een mandelig terrein heeft gekocht. Dit wordt dan vermeld op uw kennisgeving.

Een mandeligheid is een bijzondere vorm van mede-eigendom. Het bijzondere is dat het terrein is bestemd tot gemeenschappelijk nut. Mede- eigendom betekent dat u, samen met anderen, eigenaar bent van een aandeel in een terrein. Denk bijvoorbeeld aan een pad of gang. Wanneer een terrein meerdere eigenaren heeft, noemen we dit ook wel mede-eigendom. 

Wat is gemeenschappelijk nut?

De eigenaren kunnen afspreken dat de mede-eigendom gemeenschappelijk nut heeft. Dit moet worden vastgelegd in een notariële akte, die wordt ingeschreven bij het Kadaster. In deze akte wordt een regeling opgenomen over het gebruik en onderhoud van het mandelige terrein. De mede-eigenaren hebben allemaal toegang tot het gehele mandelige terrein. Het onderhoud komt voor gemeenschappelijke rekening.

Huis met mandelig terrein

Een huis (het hoofdperceel) kan niet zonder dit aandeel in het mandelig terrein worden verkocht. In de basisregistratie kadaster worden bij het mandelig terrein alle huizen vermeld waarvan de eigenaren een aandeel in het mandelig terrein hebben. 

Een kettingbeding is een afspraak die de verkoper met de koper bij de koop van een gebouw, een stuk grond, vliegtuig of schip maakt. Deze afspraak houdt in dat de koper een verplichting heeft en dat hij deze verplichting ook aan een volgende koper moet opleggen. Als hij dit niet doet, moet hij een boete aan de verkoper betalen.

U kunt vragen om een bepaling in een akte in de volgende perioden:

 • terug tot 1989
 • terug tot 1950
 • terug tot 1838
 • een andere periode die u zelf kiest

De kosten van het opvragen van een bepaling in een akte zijn afhankelijk van de gekozen periode.

 • terug tot 1989: € 84,- per onderzoek
 • terug tot 1950: € 168,- per onderzoek
 • terug tot 1838: € 308,- per onderzoek
 • in een andere periode € 168,- per onderzoek, met een tijdvak van maximaal 50 jaar

U kunt de opgave en de kopie van de akte per e-mail of met de post ontvangen.

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de weergave van het deel en nummer van het stuk van de perceelnummers binnen 5 werkdagen toe.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.