Bepaling in akte opvragen

U zoekt bijzondere bepalingen in akten, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden, mandeligheden, bepalingen over buurwegen en bepaalde verplichtingen. Wij kunnen dergelijke bepalingen in akten voor u opzoeken in de openbare registers.

U ontvangt de volgende informatie

  •  deel en nummer van de gevonden akte 
  •  een kopie van de akte als u dat wilt (u kunt deze tegelijk bestellen)

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord