Specifiek stuk opvragen

Bekijk een uniek brondocument van een particulier, overheidsinstantie, rechtbank of advocaat

Vraag een specifiek stuk op uit onze registers

Zoekt u een uniek brondocument dat door een particulier, overheidsinstantie, rechtbank of advocaat  is ingeschreven in de openbare register? Denk aan besluiten in het kader van de Wet geluidhinder of bodembescherming, een besluit van de rechtbank over onderbewindstelling, of niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen.

U ontvangt de volgende informatie:

  •  deel en nummer van het gevonden stuk
  •  een kopie van het stuk als u dat wilt (u kunt deze tegelijk bestellen) 

Specifiek stuk opvragen 49,-

  •  wij zoeken voor u
  •  vind een uniek brondocument
  •  kopie van een stuk bijbestellen mogelijk

Nu opvragen

Resultaat binnen 2 werkdagen

We zoeken het stuk op in onze registers. Hier gaat wat tijd overheen. U ontvangt het resultaat binnen 2 werkdagen.

Niet alle stukken zijn terug te vinden

De oudste registers zijn uit 1838. Maar oorlog of natuurrampen kunnen registers hebben vernietigd. Bekijk het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata.

Vraag en antwoord