Vroegere eigenaren opvragen

Zoekt u de vroegere eigenaren van een perceel? Wie dat zijn staat vermeld in de verkrijgingsakte of de titel van aankomst. Het kan om particuliere of zakelijke eigenaren gaan. Bij zakelijke eigenaren kunt u denk aan een bv, nv of een stichting. 

U ontvangt de volgende informatie

  •  een overzicht van alle eigenaren in een bepaalde periode
  •  het opgave van deel en nummer van de akte(n) waaruit blijkt wie de eigenaren waren
  •  een kopie van de akte als u dat wilt (u kunt deze tegelijk bestellen)

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord