Akte van ruilverkaveling opvragen

Leveringsakte: eigenaar van bepaald perceel door ruilverkaveling

Wilt u weten wie door ruilverkaveling eigenaar werd van een bepaald perceel? Dat kunt u zien in de akte die bij de ruilverkaveling werd opgemaakt. Met deze akte werd u zelf of iemand anders eigenaar van een bepaald stuk grond door ruilverkaveling. Wij kunnen deze akte voor u opzoeken.

Akte van toedeling: overzicht van bij ruilverkaveling betrokken percelen

Welke percelen zijn betrokken bij een bepaalde ruilverkaveling? Dat staat in een akte van toedeling, die bij ruilverkaveling wordt opgemaakt en bij de notaris ondertekend. Deze akte wordt ook wel akte van ruilkaveling genoemd. De notaris schrijft de akte in bij het Kadaster. U kunt de gegevens van een perceel dat is betrokken bij de ruilverkaveling opvragen.

U ontvangt de volgende informatie

 • de voorpagina van de akte
 • de toedelingspagina met vermelding van de eigenaar en het kavelnummer
 • vermelding van eventuele erfdienstbaarheden
 • vermelding van eventuele zakelijk recht belemmeringen, zoals opstal nuts voorziening

Wij
zoeken
voor u

Akte van ruilverkaveling opvragen

vanaf € 56,-
 • gegevens eigenaren en perceel
 • eventuele erfdienstbaarheden of belemmeringen
 • kadastrale nummers of kavelnummers ruilverkaveling

Nu bestellen

Kosten en levertijd bij onderzoek naar akte

Wij moeten onderzoek doen om de door u gevraagde toedeling binnen de ruilverkaveling te vinden.

 • Onderzoek toedeling kost € 56,-.
 • U betaalt daarnaast ook voor de kopie van de relevante informatie uit  de akte (€ 18,35). 

Voor een onderzoek betaalt u altijd de onderzoekskosten. Ook als er geen akte wordt gevonden. Een onderzoek duurt meestal 2 werkdagen. Is er meer tijd nodig, dan hoort u dat van ons.

Vraag en antwoord

Ruilverkaveling is het samenvoegen van percelen om deze vervolgens weer onder de rechthebbenden (eigenaren) te verdelen. Men kan in de noordoost hoek van de gemeente gronden inbrengen en in de zuidwest hoek percelen terugkrijgen.

In feite is het een reconstructieplan met de volgende doelstellingen:

 • het verbeteren van ontsluiting en ontwatering (plan van wegen en waterlopen)
 • aankleding van het landschap (landschapsplan) 
 • samenvoeging van verspreid liggende percelen (plan van toedeling)

Voor het Kadaster is de toestand die na een ruilverkaveling ontstaat een nieuwe beginstand. 
We beschouwen een akte van ruilverkaveling als aankomsttitel voor een perceel, de huidige tenaamstelling van dit perceel is immers ontstaan na toedeling in de ruilverkaveling. 

Het opvragen van een kopie van een ruilverkavelingsakte heeft meestal weinig zin. Zo’n akte telt vaak vele honderden pagina’s die gevuld zijn met verwijzingen naar kavelnummers. Zonder de ruilverkavelingstaat kadaster nr. 75 of de kavellijst, waarin de verwijzing van kavelnummer naar perceelnummers staat, is zo’n akte bijzonder lastig te lezen.

Na een ruilverkaveling kan geen aanspraak meer worden gemaakt op lopende verjaringstermijnen. Ook zijn alleen de zakelijke rechten die rusten op de kavels die in de ruilverkavelingsakte zijn vermeld van toepassing.

Dit heet de titelzuiverende werking van de ruilverkaveling.

Dit staat in artikel 16.137 van de Omgevingswet (Ow).

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.