Klachtenprocedure bij aanbesteden

Standaard voor klachtenafhandeling voor Ondernemers

Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. In de Memorie van Toelichting bij deze wet wordt vermeld dat er een klachtenregeling voor aanbestedingen komt. Het ministerie van Economische Zaken heeft een 'Advies klachtenafhandeling bij aanbesteding' opgesteld. Deze is als basis gebruikt om deze Kadaster klachtenprocedure bij aanbesteden op te stellen. 

Download klachtenprocedure
Tags:
Particulier Zakelijk
Soort document
Klachtenprocedure
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
29 juni 2021
Toegankelijkheid

Pdf, nee

  • Versie 1.2 - 29 juni 2021
  • Versie 1.1 - 5 november 2013