Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Kadaster

Het Inkoop-en aanbestedingsbeleid beschrijft hoe het Kadaster de doelstellingen op inkoop-en aanbestedingsgebied verwezenlijkt en op welke manier zij inkooptaken uitvoert.

Download aanbestedingsbeleid
Tags:
Particulier Zakelijk
Soort document
Beleidsdocument
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
27-10-2022
Toegankelijkheid

Pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken, neem dan contact op met onze klantenservice via: 

  • Versie 2.1, 27 oktober 2022
  • Versie 1.0, 11 januari 2018

Het doel van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid is het scheppen van kaders om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan het algehele prestatieniveau van het Kadaster, wat leidt tot optimalisering van producten, beheersing en vermijding van risico’s, en verduurzaming van de organisatie.
Met het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid streeft het Kadaster naar verdere professionalisering van haar inkoopfunctie. Concreet betekent dit dat er moet worden voldaan aan:

  1. rechtmatigheid: bij alle inkopen en aanbestedingen wordt minimaal voldaan aan de relevante wet- en regelgeving op zowel Europees als Nationaal niveau en relevant intern beleid;
  2. doelmatigheid: het verwervingsproces wordt op een zodanige wijze uitgevoerd dat een maximale bijdrage wordt geleverd om tot een optimale bedrijfsvoering te komen;
  3. optimaal benutten van inkoopkansen door het versterken van inkoopsamenwerking met andere overheden;
  4. integriteit en transparantie: het Kadaster wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn, die ondernemers eerlijke en gelijke kansen biedt en verantwoording aflegt over de besteding van publieke gelden.

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is afgeleid van het organisatiebeleid, de inkoopdoelen moeten de organisatiedoelen ondersteunen. Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid sluit aan op het Meerjarenbeleidsplan.