Rechtsfeiten KIK 2e deel

Wie in Nederland een huis koopt, laat hiervan een akte maken bij de notaris. De notaris stuurt die akte vervolgens naar het Kadaster. Wij kunnen de informatie uit de akte dan verwerken in de kadastrale registers: de Basisregistratie Kadaster (BRK). De notaris kan hiervoor KIK (Ketenintegratie Inschrijven Kadaster) gebruiken. KIK is een gestandaardiseerde manier om akten aan te bieden.

Bekijk Rechtsfeiten KIK 2de deel op Algoritmes.overheid.nl

Een KIK-akte bestaat uit 2 delen

Dat hebben het notariaat en het Kadaster vastgelegd in een convenant.

  • In het 1e deel (het Kadaster deel) staan de inschrijfbare feiten, zoals een levering of een vestiging van een hypotheek.
  • In het 2e deel staan afspraken die niet bij het Kadaster hoeven te worden ingeschreven.

Algoritme controleert op rechtsfeiten in 2e deel KIK-akte

Toch gaat het soms mis: in het 2e deel staan dan toch inschrijfbare feiten. Het convenant heeft geen wettelijke basis. De rechtsfeiten zijn dan gewoon rechtsgeldig. Omdat KIK-akten automatisch worden verwerkt, zijn die rechtsfeiten dan niet zichtbaar in de Basisregistratie Kadaster. Dat is niet de bedoeling. Daarom controleert dit algoritme in iedere KIK-akte het 2e deel op inschrijfbare rechtsfeiten. Zo komt de Basisregistratie Kadaster overeen met wat in de akte staat.

Meer algoritmes zien?

Bekijk onze andere algoritmes op de pagina Algoritmeregister.

Handige link

Bekijk meer algoritmes van de rijksoverheid

Op deze website vindt u meer informatie over algoritmes en wordt uitgelegd hoe Nederlandse overheidsorganisaties algoritmes gebruiken in hun werk.