Transfer

We willen steeds vaker de natuur de ruimte geven. Maar tegelijkertijd spelen ook de belangen van bijvoorbeeld boeren en provincies mee. Het is niet gemakkelijk om land opnieuw in te richten. Bij landinrichting en ruilverkaveling hebben veel partijen allemaal wensen. Transfer is een algoritme dat helpt om op objectieve wijze op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing voor iedereen.

Bekijk Transfer op Algoritmes.overheid.nl

Transfer doorloopt altijd 3 fases

  1. In de voorfase regelen we de modellen in.
  2. In de planfase onderzoeken we de belangen en voornemens van betrokken partijen, zoals boeren, natuurbeheerorganisaties en overheden. We onderzoeken ook hoe we al deze belangen en voornemens met elkaar in evenwicht kunnen brengen.
  3. In de uitvoeringsfase voeren we de wensen van betrokkenen in. Transfer gebruikt hiervoor een bepaald abstractieniveau. Dat wil zeggen dat we niet met percelen rekenen, maar met grotere eenheden, zogenaamde blokdelen. Bedrijfsdelen voegen we samen tot logische eenheden.

Het resultaat?

Op basis van de wensen van alle betrokken partijen en het wettelijke kader berekent Transfer de best mogelijke nieuwe situatie. Doordat het een algoritme is, is het zo objectief mogelijk. Hiermee helpt Transfer om ingewikkelde vraagstukken op het gebied van landinrichting op te lossen.

Meer algoritmes zien?

Bekijk onze andere algoritmes op de pagina Algoritmeregister.

Handige link

Bekijk meer algoritmes van de rijksoverheid

Op deze website vindt u meer informatie over algoritmes en wordt uitgelegd hoe Nederlandse overheidsorganisaties algoritmes gebruiken in hun werk.