Lees de samenvattingen van interessante onderzoeken en download de rapporten.

Bekijk op onderwerp

Nieuws item: Hoeveel landbouwgrond bezitten overheden?

Voor woningen, natuur of waterberging zoeken overheden geschikte locaties. Hoeveel landbouwgrond hebben overheden en waar? Lees onze 5 conclusies.

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2023-4

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2023 met 6,2% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal. Over heel 2023 is de grondprijs 7,4% hoger dan in 2022.

Lees artikel

Nieuws item: Woningmarkt 4e kwartaal 2023: doorstromers kochten minder

Het aantal transacties bleef dalen, vooral doordat doorstromers minder woningen kochten. Koopstarters kochten juist meer. Prijzen daalden niet langer.

Lees artikel

Nieuws item: Appartementen: hoe hoger, hoe duurder

Zijn kopers bereid meer te betalen voor een hoger gelegen appartement? En hoeveel dan? We onderzochten de prijseffecten van appartementen in hoogbouw.

Lees artikel

Nieuws item: Is grondeigendom bepalend voor type nieuwbouw?

Wordt het type nieuwbouwwoningen bepaald door wie de grond bezit? Wij onderzochten het.

Lees artikel

Nieuws item: Koopwoning voor middeninkomens onder druk

Zijn er nog voldoende betaalbare koopwoningen beschikbaar voor middeninkomens? We onderzochten het voor de Discussiedagen Sociale Huisvesting van Platform31.

Lees artikel

Nieuws item: Onderzoek naar 100 jaar sturing van landinrichtingsprocessen

De sturing van landinrichtingsprocessen is de afgelopen eeuw veranderd. Wij onderzochten het op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lees artikel
Luchtfoto van een woonwijk met plaatjes van verschillende energielabels zwevend over de huizen.

Nieuws item: Invloed van energielabel op huizenprijs: 4 conclusies

Wat is het effect van een energielabel op de huizenprijs? En spelen er nog andere zaken mee die van invloed zijn op de woningprijs?

Lees artikel

Nieuws item: Particuliere verhuurders vooral in 4 grote steden

Waar wonen particulieren die woningen verhuren zelf? Hoeveel woningen bezitten ze en waar zijn deze woningen te vinden? 

Lees artikel

Nieuws item: Woningmarkt 3e kwartaal 2023: stedelijke appartementen in trek bij jongeren

De dalende trend in het aantal transacties houdt in het 3e kwartaal aan. Wie is er nog wel actief en welk type woning wordt er gekocht?

Lees artikel