Externe kwaliteitsrapportage BRK

In de zomer van 2022 heeft Geodan op verzoek van het Kadaster de 4e externe audit op de Basisregistratie Kadaster uitgevoerd. Deze audit omvat de kalenderjaren 2018, 2019, 2020 en 2021.

Tijdens de audit is gekeken in hoeverre het Kadaster voldoet aan de normen die gelden voor de kwaliteit van de authentieke gegevens in de Basisregistratie Kadaster. Daarbij is uitgegaan van het Controleprotocol BRK 2.0, mei 2015.  

Resultaten

De resultaten van de externe audit zijn als volgt:

4 van de 6 kwaliteitsnormen zijn gehaald en dit geldt voor de kalenderjaren 2018, 2019, 2020 en 2021. Het betreft hier de authentieke gegevens: ‘rechthebbenden tot die rechten’, ‘subjectgegevens van rechthebbenden’, ‘oppervlakten’ en ‘grenzen’. Bij de overige 2 kwaliteitsnormen heeft het Kadaster de norm gedeeltelijk behaald. De kwaliteitsnorm voor het authentiek gegeven ‘rechten’ bestaat namelijk uit de onderdelen ‘rechtsvermeldingen’ en ‘objectverwijzingen’. Voor ‘rechtsvermeldingen’ is de norm gehaald en dit geldt voor de kalenderjaren 2018, 2019, 2020 en 2021. Voor ‘objectverwijzingen’ is de norm niet gehaald voor de kalenderjaren 2018, 2019, 2020 en 2021.

Bij de kwaliteitsnorm ‘kadastrale aanduiding’ is eenzelfde beeld te zien. De kwaliteitsnorm voor het authentiek gegeven ‘kadastrale aanduiding’ bestaat namelijk uit de onderdelen ‘registratie’ en ‘kadastrale kaart’. Voor ‘registratie’ is de norm gehaald en dit geldt voor de kalenderjaren 2018, 2019, 2020 en 2021. Voor ‘kadastrale kaart’ is de norm alleen gehaald in het kalenderjaar 2019.  

Aanbevelingen

De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot 8 aanbevelingen aan het Kadaster waarmee de kwaliteit van de authentieke gegevens in de Basisregistratie Kadaster verder geoptimaliseerd kan worden. De aanbevelingen zijn inmiddels belegd in de reguliere managementcyclus. 

Tags:
Zakelijk documentatie overheid BRK
Soort document
Kwaliteitsrapportage samenvatting
Auteur(s)
Wageningen Environmental Research
Datum
januari 2023
Toegankelijkheid

ja, HTML

 

  • Versie januari 2023
  • Versie 1.0 - april 2019
  • Versie 1.1 - 17 januari 2020

Meer informatie, opvragen auditrapport

Mocht u meer informatie willen dan kunt u het auditrapport in pdf-vorm opvragen met dit aanvraagformulier. Daarnaast ligt het auditrapport ter inzage bij de receptie van het hoofdkantoor, locatie De Grift, Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn.