Jaarverslag van het Kadaster

Bekijk uitgebreide verslagen van onze activiteiten in de afgelopen jaren

Het Kadaster legt niet alleen verantwoording af aan de minister, maar ook aan de maatschappij. Naast het uitgebreide, wettelijke jaarverslag maken we daarom een beknoptere online versie. 

Jaarverslag 2018: Kadaster op de kaart   

Volledige versies jaarverslagen

Bekijk de uitgebreide jaarverslagen van het Kadaster:

Kunt u een pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u een screenreader gebruikt? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie