Jaarverslag van het Kadaster

Het Kadaster legt niet alleen verantwoording af aan de minister, maar ook aan de maatschappij. Naast het uitgebreide, wettelijke jaarverslag maken we daarom een beknoptere online versie. U kunt deze bekijken op onze zakelijke website:

Jaarverslag 2017 in vogelvlucht (zakelijk.kadaster.nl) 

Volledige versies jaarverslagen

Bekijk de uitgebreide jaarverslagen van het Kadaster: