Jaarverslag van het Kadaster

Bekijk uitgebreide verslagen van onze activiteiten in de afgelopen jaren

Jaarverslag 2021

2021: opnieuw een jaar tijdens de coronapandemie én een jaar waarin de woningmarkt vaak in het nieuws was. We verwerkten meer dan een miljoen stukken en verstrekten meer informatie dan ooit. Daarnaast lieten we zien hoe onze data bijdragen aan verschillende maatschappelijke opgaven. Of het nu gaat om de woningmarkt, energietransitie of de druk op ruimte. We gingen nieuwe samenwerkingen aan en versterkten bestaande samenwerkingen.

Dit alles hebben we met al onze collega’s gedaan in soms uitdagende tijden, waar we op afstand toch verbonden zijn gebleven. Daar zijn we dankbaar voor en trots op. In ons jaarverslag 2021 leest u meer over onze resultaten. Download het volledige jaarverslag of lees verder voor de belangrijkste punten.

Download het complete jaarverslag

Belangrijkste punten

 • We sloten een convenant met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zo kunnen we regionale overheden, gemeenten en ondernemers nog beter ondersteunen met maatschappelijke opgaven. Dat doen we met data en kennis. Lees meer in het nieuwsbericht “Regionale overheden nog beter ondersteunen”.
 • Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deelden we onze kennis via 13 webinars. Daarnaast publiceerden we actuele cijfers over de ontwikkelingen in de woningmarkt. U vindt deze publicaties op de pagina Onderzoeken.
 • Met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten werkten wij aan het vastleggen en ontsluiten van publiekrechtelijke beperkingen in Beter Kenbaar. Ook is het mogelijk data te ontsluiten bij de bron in Haal Centraal.
 • Hoe ziet de toekomst van onze basisregistraties eruit? Daar dachten we over na, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en andere overheidsorganisaties. Frank Tierolff, onze voorzitter van de raad van bestuur, vertelt erover in het artikel “Doorontwikkeling stelsel basisregistraties nodig”.
 • Een betere informatie-uitwisseling in de vastgoedketen dankzij heldere afspraken? Met onze partners in Zorgeloos Vastgoed schreven we een 1e versie, die nu bij het ministerie van BZK ligt. Lees hier meer over in het artikel Afspraken voor een zorgeloze woningaankoop.
 • Ook vernieuwden we het convenant met het ministerie van Defensie voor de productie van specialistische topografische producten, zoals de Helikopter Obstakelkaart (inmiddels Aeronautische-obstakelkaart).
 • We namen de informatieverstrekking van DataLand over als het gaat om de WOZ-detailgegevens.
 • Daarnaast namen we taken voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) over van het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT).
 • Vooral aan het begin van 2021 zagen we de effecten van wijzigingen in de overdrachtsbelasting. We schreven 536.200 akten in.
 • Het aantal graafmeldingen bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) steeg naar 947.000.
 • Er werd meer dan ooit gezocht op het webportaal voor geo-informatie Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Het aantal hits nam toe tot 36,4 miljard op PDOK.nl.
 • Het Kadaster is maatschappelijk relevant en betrouwbaar. Dat blijkt uit onderzoek naar ons imago.
 • In 2021 beoordeelden klanten onze dienstverlening met een 8,0.
 • Zelfstandig bestuursorganen als het Kadaster worden elke 5 jaar beoordeeld. Het rapport van 2021 liet zien dat wij het de afgelopen 5 jaar goed hebben gedaan.
 • Sinds 1 januari 2021 zijn we verantwoordelijk voor de kadasters op de BES-eilanden. U leest hier meer over op de website BES.kadaster.nl.
 • In verschillende landen hielpen we een landregistratie op te bouwen of te verbeteren. Verder werkten we in VN-verband mee aan de ontwikkeling van kaders voor geo-informatie en landadministratie. Lees meer over onze internationale samenwerking op Kadaster.com.
 • We pasten onze organisatie aan naar een nieuwe structuur, gericht op dataketens. Hierdoor kunnen we nog de kwaliteit en toegankelijkheid van onze data verbeteren. Want meer dan ooit heeft de maatschappij behoefte aan betrouwbare data. Die helpen bij het maken van keuzes.

In het jaarverslag van 2021 is bij het aantal verzoeken tot afscherming van persoonsgegevens in de Basisregistratie Kadaster, per ongeluk een verkeerd aantal vermeld; namelijk 135. Dit was het aantal uit het jaarverslag van 2020.

De juiste tekst is:
In 2021 zijn 177 verzoeken tot afscherming ingediend. Van deze 177 verzoeken zijn er 132 gehonoreerd. Voor de overige 45 verzoeken is door ons een informatiebrief verzonden en dit heeft nog niet geleid tot een verzoek dat voldoet aan de vereisten voor afscherming. Er zijn 5 verlengingsbesluiten afscherming persoonsgegevens genomen.

Volledige versies jaarverslagen

Bekijk de uitgebreide jaarverslagen van het Kadaster:

Kunt u een pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u een screenreader gebruikt? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie.