Jaarverslag van het Kadaster

Bekijk uitgebreide verslagen van onze activiteiten in de afgelopen jaren

Jaarverslag 2020

Samenwerken onder bijzondere omstandigheden, dat is de titel van ons Jaarverslag 2020. Die bijzondere omstandigheden slaan natuurlijk op het coronavirus, dat ons allemaal op de proef stelde. We gingen van 8 naar 2.200 thuiskantoren of werkten coronaproof op kantoor of locatie. Maar ons werk ging door en dat deden we vooral samen met onze medewerkers, klanten en partners. We beantwoordden de vele extra klantvragen en verwerkten ongekend veel aktes. Ook rondden we de overgang af van de kadasters van de BES-eilanden. Zij zijn daarmee sinds 1 januari 2021 onderdeel van onze organisatie. 

2020 was bovenal het jaar van onze medewerkers. Zij wisten op afstand het werk door te zetten, in tijden van onzekerheid over familie, vrienden en collega’s. We zijn buitengewoon trots op het werk dat zij hebben verzet. In ons Jaarverslag 2020 leest u hier meer over de resultaten die we bereikten. Download het volledige jaarverslag of lees verder voor de belangrijkste punten.

Download het complete jaarverslag

Belangrijkste punten

Bijdragen aan NL COVID-19 Hub

Door COVID-19 keken we anders naar onze omgeving: hoeveel afstand zit er tussen locaties, welke alternatieve routes zijn er? Geodata helpt om goede beslissingen te nemen. Daarom werd de NL COVID-19 Hub opgericht. We werkten mee aan dit initiatief waarin data van diverse partijen wordt gebundeld, zoals data uit onze Basisregistratie Topografie. Het geeft onder meer informatie over de locatie van recreatiegebieden, basisscholen en begraafplaatsen.

Aangepaste kantoren en werkzaamheden

Sinds maart 2020 werkten wij vanuit huis: alleen medewerkers die echt op kantoor moesten zijn, kwamen nog naar kantoor. Onze kantoren zijn volgens de richtlijnen van het RIVM aangepast om veilig en op afstand van elkaar te werken. Onze werkzaamheden op locatie werden aangepast om deze veilig uit te kunnen voeren.

Onverwacht hoog werkaanbod

Aan het begin van de coronacrisis was het onduidelijk wat de economische gevolgen zouden zijn. Zou het aantal transacties op de woningmarkt dalen? Niets was minder waar. We verwerkten juist meer akten dan verwacht in 2020.

Klantcontact in coronatijd

Ook de medewerkers van onze klantenservice moesten in korte tijd omschakelen naar thuiswerken. Een deel van de gestelde vragen ging over de COVID-19-maatregelen. Daarnaast was het aantal inschrijvingen van stukken in 2020 hoger dan gepland. Dit alles leidde tot meer klantvragen en –contacten dan het jaar ervoor.

Voorbeelden onderzoeken naar de woningmarkt

Ook in 2020 was de woningmarkt een belangrijk thema. Wij voerden (met partners) meerdere onderzoeken uit naar de woningmarkt. Zo onderzochten wij:

  • de opkomst van particuliere investeerders op de woningmarkt (kopen om te verhuren)
  • het aandeel van koopstarters op de woningmarkt (zie het onderzoek Moeilijke tijden voor koopstarters op de woningmarkt)
  • de omvang van de particuliere investeerders en de koopstarters in beeld voor een beleidsvoornemen rond de overdrachtsbelasting
  • de inschatting van het budgettaire effect voor de rijksbegroting op basis van onze analyses
  • woningen die na een verhuizing niet worden verkocht, maar verhuurd
  • het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen van woningcorporaties (samen met CBS)

Bekijk meer onderzoeken

We publiceerden meer onderzoeken. U vindt ze op de pagina Onderzoeken.

Webinars over impact corona op woningmarkt

In 2020 werd in 2 van onze webinars de impact van de coronacrisis op de woningmarkt besproken:

Sustainable Development Goals en maatschappelijke vraagstukken

Wij verbinden ons werk aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn 17 doelstellingen voor internationale duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Nederland heeft zich aan deze doelen gecommitteerd. Deze doelen inspireren ons. Zij zijn ons vertrekpunt bij het invullen van de maatschappelijke bijdrage die wij leveren.

Internationale samenwerkingen

In 2020 zetten wij onze internationale samenwerkingsverbanden en netwerken op afstand voort:

  • We droegen bij aan de herziening van het Land Administration Domain Model. Dit is een wereldwijde ISO-standaard voor landregistratie.
  • Met onze publicatie ‘Fit-For-Purpose Land Administration for All’ onderstreepten we het belang van strategische partnerschappen en samenwerking voor het opzetten en verbeteren van landadministratie en geo-informatie.

Lees meer over onze internationale samenwerking op Kadaster.com.

BES-eilanden

We werkten in 2020 aan de voorbereiding van de Kadasterwet BES. Daarmee zijn de kadasters van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) op 1 januari 2021 onderdeel geworden van onze organisatie. U leest hier meer over op de website BES.kadaster.nl.

Het online platform Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) ontsluit betrouwbare ruimtelijke informatie uit diverse bronnen als open data. Ruim 20 overheidsorganisaties zijn aangesloten bij PDOK. Het platform zorgt ervoor dat de data vindbaar, goed toegankelijk en bruikbaar is. In 2020 verdubbelde het aantal hits op de PDOK-services ten opzichte van 2019: van 14,4 miljard naar 30,9 miljard.

Volledige versies jaarverslagen

Bekijk de uitgebreide jaarverslagen van het Kadaster:

Kunt u een pdf-bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u een screenreader gebruikt? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie.