Jaarverslag 2021

In ons jaarverslag 2021 vertellen we wat het Kadaster in 2021 heeft gerealiseerd. 

Download jaarverslag 2021 (pdf)
Tags:
Particulier Zakelijk documentatie
Soort document
Jaarverslag
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
11 maart 2022
Toegankelijkheid

Pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via het contactformulier van de afdeling Communicatie.

Versie 1.0 - 11 maart 2022

2021 was opnieuw een jaar dat sterk beïnvloed werd door de coronapandemie. De meesten van ons werkten vanuit huis en veel samenwerking vond digitaal plaats. Ook dit jaar konden we onze dienstverlening op peil houden. We zijn actief aan de slag gegaan met maatschappelijke opgaven en de invulling van de ruimte in Nederland. 

De woningmarkt was in 2021 sterk in beweging: we hebben meer dan een miljoen stukken verwerkt. We verstrekten meer informatie dan ooit. Daarnaast lieten we zien welke bijdrage we met onze data leveren aan verschillende maatschappelijke opgaven. Of het nou gaat om de woningmarkt, energietransitie of de druk op ruimte.  

We zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan en hebben bestaande samenwerkingsverbanden versterkt. Zo sloten we een convenant met RVO; op die manier kunnen we regionale overheden, gemeenten en ondernemers bij de aanpak van maatschappelijke opgaven nog beter ondersteunen met onze data en gebundelde kennis.  

Samen met het CBS publiceerden we actuele cijfers over de ontwikkelingen in de woningmarkt en deelden we onze gebundelde kennis via 13 webinars. We werkten samen met de VNG en gemeenten aan het vastleggen en ontsluiten van publiekrechtelijke beperkingen in Beter Kenbaar en het ontsluiten van data bij de bron in Haal Centraal. 

Met het ministerie van BZK en andere overheidsorganisaties werkten we samen aan het toekomstbeeld voor het stelsel van basisregistraties. 

Met onze partners in Zorgeloos Vastgoed leverden we de eerste versie op aan het ministerie van BZK van een afsprakenstelsel voor een betere informatie-uitwisseling in de vastgoedketen. Ook vernieuwden we het convenant met het ministerie van Defensie voor de productie van specialistische topografische producten.

Ondertussen pasten we de interne Kadasterorganisatie aan naar een nieuwe sturing en structuur, gericht op de dataketens waar wij actief in zijn. Dit stelt ons nog beter in staat maatschappelijke waarde te leveren en de kwaliteit en toegankelijkheid van onze data verder te verbeteren. Want meer dan ooit is er in de maatschappij behoefte aan betrouwbare data. Data die je helpen bij het maken van keuzes én het nemen van beslissingen.  

We zijn vanaf 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de kadasters op de BES-eilanden. We werkten nauw samen met onze collega’s op de BES-eilanden aan het uniformeren en door ontwikkelen van de dienstverlening.  

We namen de informatieverstrekking van DataLand over en hebben taken voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) overgenomen van het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT). 

Ook internationaal waren we, ondanks de beperkende maatregelen, actief. Zo hebben we verschillende landen geholpen een landregistratie op te bouwen of te verbeteren. We hebben in VN-verband meegewerkt aan de ontwikkeling van kaders voor geo-informatie en landadministratie. 

Dit alles hebben we met al onze collega’s gedaan in soms uitdagende tijden waar we op afstand toch verbonden zijn gebleven. Daar zijn we dankbaar voor en trots op.