Jaarverslag 2019

In ons jaarverslag 2019 vertellen we wat het Kadaster in 2019 heeft gerealiseerd. 

Download jaarverslag
Tags:
Particulier Zakelijk
Soort document
Jaarverslag
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
11-5-2020
Toegankelijkheid

Pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via het contactformulier van de afdeling Communicatie

  • Versie 1.1 - 08-05-20
  • Versie 1.0 - 10-03-20
  • Versie 0.5 - 04-03-20
  • Versie 0.4 - 19-02-20
  • Versie 0.3 - 04-02-20
  • Versie 0.2 - 06-01-20
  • Versie 0.1 - 18-11-19

Data voor de maatschappij

Voor u ligt het jaarverslag van het Kadaster over 2019. Een jaar dat zich kenmerkte door het in samenwerking met vele partijen werken aan maatschappelijke vraagstukken voor Nederland. Wij doen dat vanuit onze rol en taak en met behulp van onze kennis en kunde en, natuurlijk, de betrouwbare data waarover wij beschikken.

Samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap is nu meer dan ooit nodig om oplossingen te vinden voor de vele uitdagingen waar Nederland voor staat. Denk aan de energietransitie, duurzaam waterbeheer, de (woning-)bouwopgave, de revitalisering van binnensteden of de stikstofaanpak. Tegelijkertijd staan wij voor het blijvend borgen van de rechtszekerheid voor burgers en bedrijven in Nederland. Wij zien het als onze taak om hier samen met partners passende, duurzame oplossingen te vinden.

Datagedreven en maatschappelijk betrokken

Het Kadaster is door zijn taak en rol uitgegroeid tot een bron van betrouwbare data op het gebied van Geo-informatie, eigendom en ruimtelijke ordening. Data zijn overal om ons heen en de rol die data spelen in de samenleving ontwikkelt zich razendsnel. Als Kadaster bewegen wij daar in mee. Als we door onze oogharen terugkijken op de 188 jaar die achter ons ligt, onderscheiden we ruw 3 periodes. Het analoge tijdperk waarin we begonnen met het vastleggen van eigendom in registers. Hiermee was de rechtszekerheid geborgd en ontstond een stevige, economische pijler.

Richting het eind van de vorige eeuw nam de automatisering een vlucht en ontstond de wens om analoge gegevens te digitaliseren en beschikbaar te stellen. En nu zijn deze data niet meer weg te denken, en bevinden we ons in een tijdperk waar we data verbinden, beschikbaar stellen en koppelen. Onze organisatie richt zich op data: inwinnen, valideren, registreren, beheren en ontsluiten.

Sustainable Development Goals

Onze maatschappelijke betrokkenheid is voor ons net zo belangrijk als betrouwbare data. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn een belangrijke inspiratiebron voor onze beleids- en uitvoeringskeuzes. Dit gaat hand in hand met de beleidsopgaven van het Kabinet op de terreinen woningbouw, rechtszekerheid, energietransitie, waterbeheer of de stikstofproblematiek.

Onze adviesactiviteiten op het gebied van het ontwikkelen en verbeteren van landregistraties in andere landen zijn vrijwel direct te koppelen aan de SDG’s. In Nederland dragen we aan de SDG’s bij wanneer het gaat om vraagstukken in het ruimtelijk domein, de digitalisering van overheid en samenleving en de energie- en klimaatvraagstukken. Ons uitgangspunt hierbij is dat we dit altijd in samenwerking doen.

Investeren in mensen en technologie

Om van toegevoegde waarde te zijn en te blijven, investeren we bewust in de toekomst. We onderzoeken de mogelijkheden van moderne technologieën. We investeren in onze medewerkers en het aantrekken van talent en zoeken daarin actief de samenwerking met onderwijs en wetenschap. We investeren in digitale systemen die van belang zijn voor Nederland, zoals het digitale stelsel voor de Omgevingswet.

Bij iedere investering zijn we ons bewust dat we dit met publiek geld doen. Daarom nemen we onze beslissingen in overleg met onze opdrachtgevers en gebruikers. We werken daarbij vanuit leidende principes waar kostenbewustzijn er één van is. Financiële investeringen zijn niet altijd direct terug te vertalen in een financieel rendement, maar wel in verhoging van kwaliteit van producten en diensten en een toekomstvast stelsel van registraties. We waarborgen kwaliteit, dataveiligheid en privacy; de cruciale randvoorwaarden voor een datasamenleving.
Wij kijken met trots terug op 2019. Op wat we met onze mensen en partners hebben gerealiseerd, de kwaliteit waar we voor staan en de groeiende betekenis van onze data voor de maatschappij.


Frank Tierolff en Marjolein Jansen
Raad van Bestuur Kadaster