Jaarverslag 2018

In ons jaarverslag 2018, Kadaster op de Kaart, vertellen we wat het Kadaster in 2018 heeft gerealiseerd. 

Download jaarverslag
Tags:
Particulier Zakelijk
Soort document
Jaarverslag
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
11-03-2019
Toegankelijkheid

Pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via het contactformulier van de afdeling Communicatie.

  • Versie 1.0, 11 maart 2019, N.E. Nijhof,  Versie vastgesteld door Raad van Bestuur na instemming Raad van Toezicht. Ter goedkeuring aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ons verhaal over 2018

2018 was voor ons een jaar waarin we een aantal onderwerpen die voor ons belangrijk zijn, op een positieve manier op de kaart hebben gezet.

Stabiele basis

De zekerheid die wij bieden vormt een stabiele basis voor een gezonde economie. Continuïteit in onze dienstverlening staat bij ons altijd op de kaart. Om die continuïteit ook in de toekomst te garanderen, hebben we ons primaire systeem voor de basisregistratie Kadaster vervangen. De rechtszekerheid in Nederland heeft een nieuw hart. We zijn trots op onze medewerkers die dit tot stand hebben gebracht.

De Sustainable Goals (SDG’s) zijn, bij alles wat we doen, een belangrijke inspiratiebron voor ons.
Als publieke organisatie kunnen en willen we aan deze doelen bijdragen. Een werkende landregistratie, een infrastructuur voor geo-informatie en een betrouwbare publieke dienstverlening zijn noodzakelijke voorwaarden voor het behalen van veel van de SDG’s. Wij blijven ons inzetten voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de voorzieningen en zetten onze data en kennis in voor maatschappelijke vraagstukken met een ruimtelijke component.

Innovatieve oplossingen

Voor onze werkzaamheden zoeken we continu naar innovatieve oplossingen die passen bij deze tijd. In onze nieuwe innovatieve lab-omgevingen onderzoeken we de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën voor producten en diensten, zoals Artificial Intelligence. Zo krijgen we inzicht in bijvoorbeeld het gebruik va zonnepanelen, de afname van asbestdaken of de verstening van tuinen. Innovatieve technologieën als bouwstenen voor vraagstukken over energie en klimaat.

We hebben meegedacht over de totstandkoming van gebouwgebonden financiering. Dit is een oplossing om huiseigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning.
Presenteerden wij enkele jaren geleden als eerste organisatie ter wereld de automatische generalisatie van kaarten. In 2018 ontwikkelden we de eerste landsdekkende 3D-topografie.

Samen met de gemeente Eindhoven hebben we een sensorenregister ontwikkeld. Voor de gemeente Eindhoven een stap in de ontwikkeling van de digitale samenleving of ‘smart society’. Voor ons een mooie basis om te onderzoeken hoe geo-informatie kan bijdragen aan de samenleving van de toekomst.

Digitale informatievoorziening

De afgelopen jaren hebben wij als ontwikkelpartner meegewerkt aan de bouw van een aantal onderdelen van het Digitale Stelsel Omgevingswet. In 2018 zijn onze inspanningen hiervoor erkend en gewaardeerd. Eind vorig jaar kregen wij de rol van tactisch beheerder toebedeeld. Een rol die bij ons past. Samen met anderen.

Diversiteit op de kaart

Wij geloven in gelijke rechten en kansen voor iedereen. We hebben ervaring met een diversiteit aan medewerkers en laten graag zien dat diversiteit werkt. Om bij te dragen aan de maatschappelijke discussie over diversiteit hebben wij een aantal van onze medewerkers letterlijk op de kaart gezet met onze diversiteitscampagne. Uiteraard zijn wij ook één van de ondertekenaars van het Charter Diversiteit.

Basis voor vrede

Rechtszekerheid zorgt voor vrede en stabiliteit. Zo boden wij in Colombia ondersteuning om de grond gemeten en gekadastreerd te krijgen. De eerste eigendomsbewijzen werden vorig jaar overhandigd door premier Rutte. Op deze manier dragen we bij aan een transparante en vreedzame toekomst.

Raad van Bestuur Kadaster,
Dorine Burmanje en Frank Tierolff