Jaarverslag 2017

In ons jaarverslag 2017, Voortbouwen op een stabiele basis, vertellen we wat het Kadaster in 2017 heeft gerealiseerd. 

Download jaarverslag
Tags:
Particulier Zakelijk
Soort document
Jaarverslag
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
18-04-2018
Toegankelijkheid

Pdf, nee

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via het contactformulier van de afdeling Communicatie.

  • Versie 1.0, 18 april 2018, Versie vastgesteld door Raad van Bestuur na instemming Raad van Toezicht. Ter goedkeuring aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorwoord

Al 185 jaar bouwen wij voort op het stabiele fundament van het Kadaster: rechtszekerheid op basis van betrouwbare processen en data van hoge kwaliteit. Daarbij blijven we onze processen en producten continu verbeteren, onder meer op basis van klantsignalen en technische ontwikkelingen. We doen aan technische innovatie, bijvoorbeeld door het verkennen van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor de data-inwinning. En door het toepassen van linked data en API’s voor het delen van geo-informatie via een next generation dataplatform.

Ook in onze manier van werken innoveren we. Onze ketensamenwerking ontwikkelt zich tot netwerksamenwerking en strategische allianties. Zo hebben we onze krachten gebundeld met het CBS om de samenleving te kunnen voorzien van rijkere informatie. En we staan aan het begin van een vruchtbare samenwerking met ons nieuwe moederdepartement, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor onze product- en procesverbetering zoeken we veelvuldig samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven. Zo blijven we ons ontwikkelen als organisatie die voor een optimale uitvoering van de wettelijke taken goed kijkt naar de behoeften van de samenleving en de mogelijkheden van samenwerking. Nu én in de toekomst.

Raad van Bestuur Kadaster,
Dorine Burmanje
Frank Tierolff