Jaarverslag 2020

In ons jaarverslag 2020 vertellen we wat het Kadaster in 2020 heeft gerealiseerd. 

Download jaarverslag 2020 (pdf)
Tags:
Particulier Zakelijk documentatie
Soort document
Jaarverslag
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
22 maart 2021
Toegankelijkheid

Pdf, ja

Versie 1.0 - 22 maart 2021

Het jaar 2020 heeft de wereld op de proef gesteld. De bestrijding van het coronavirus vroeg om aanpassingen in ieders werk en leven. Ook wij maakten onze keuzes en bepaalden onze koers.
Vanaf maart 2020 vond ons werk niet meer plaats vanuit de acht kantoren, maar in meer dan 2200 thuiskantoren. Om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen, hebben wij ons gericht op het beschermen van de gezondheid van onze medewerkers en klanten, en de veiligheid van onze werkprocessen. Zo konden onder meer onze landmeters met goede afspraken hun taken op locatie grotendeels blijven uitvoeren. De vakopleidingen zijn online gegeven in plaats van fysiek. En we hebben extra aandacht besteed aan privacy en informatiebeveiliging binnen ieders digitale werkomgeving.


Samen met notarissen, banken en makelaars vonden we oplossingen om vastgoedtransacties digitaal te laten plaatsvinden. En met de medeoverheden hebben wij verder gewerkt aan de maatschappelijke vraagstukken en de realisatie van het digitaal stelsel dat de invoering van de Omgevingswet moet ondersteunen. De coronacrisis was onvoorspelbaar in haar effecten op de economie. Wij hebben geconstateerd dat het geen stagnerende invloed op de vastgoed- en woningmarkt had. Sterker nog, we kregen te maken met een fors hoger werkaanbod aan transacties en hypotheken. We zijn trots op hoe we met onze medewerkers, klanten en partners ons werk succesvol hebben uitgevoerd en onze dienstverlening op niveau hebben kunnen houden.


Risico’s beheersen om je continuïteit te garanderen, betekent keuzes maken. We kozen ervoor om in 2020 een aantal projecten niet of later op te starten, zoals de vernieuwing van Mijn Kadaster. Onze internationale activiteiten legden we stil tot na de zomer, omdat het niet verantwoord was om te reizen. Na de zomer vonden we nieuwe manieren om internationaal samen te werken.
We hebben ingezet op werkzaamheden om de rechtszekerheid en de geo-informatievoorziening te verbeteren. Bijvoorbeeld door de introductie van de 3D-producten en de mutatieservice op de Kadastrale kaart. Samen met overheden en bedrijfsleven is bijgedragen aan de landelijke informatievoorziening rond COVID-19. Samen met gemeenten zijn de publiekrechtelijke beperkingen overgebracht naar de Basisregistratie Kadaster en is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen naar versie 2.0 gebracht.
Ook rondden we de overgang af van de kadasters van de BES-eilanden, waarmee we sinds 1 januari 2021 onze BES-collega’s welkom mogen heten in onze organisatie.


En daarmee was 2020 bovenal het jaar van onze medewerkers. Zij wisten op afstand het werk door te zetten, in tijden van onzekerheid over familie, vrienden en collega’s. We zijn buitengewoon trots op het werk dat zij hebben verzet.