Snippergroen

Krijg inzicht in het gebruik van publieke stukken grond

Overheden bezitten grond verspreid over een groot gebied. Zonder dat u het weet kunnen stukken van die publieke grond oneigenlijk worden gebruikt door burgers of bedrijven. Vaak gaat het om kleine stukken grond met openbaar groen. We spreken daarom over snippergroen. Het Kadaster kan voor u de snippergroenomvang in kaart brengen.

U ontvangt de volgende informatie:

  •  onmisbare informatie over oneigenlijk gebruikte publieke stukken grond
  •  een landkaart met gemarkeerde snippergroenvlakken, inclusief oppervlakte en mogelijke gebruiker
  •  een overzicht met adressen van gronden die mogelijk door derden in gebruik genomen zijn
  •  informatie over hoe we u op uw verzoek kunnen ondersteunen bij de vervolgstappen

Vraag en antwoord