BRK Levering 2.0

Informatie over de nieuwe release van BRK Levering

De Basisregistratie Kadaster is vernieuwd en het informatiemodel IMKAD 2.3 is vastgesteld. BRK Levering 2.0 is op dit vernieuwde model gebaseerd. Het voldoet daarmee aan wet- en regelgeving en bevat verbeteringen die zijn ingebracht door afnemers. De structuur en compleetheid van de gegevens maakt het voor afnemers mogelijk sneller een compleet beeld te krijgen. 

BRK Levering 2.0 dient de rechtszekerheid en waarborgt de continuïteit van dienstverlening voor die processen die gebaseerd zijn op massale informatieverwerking. BRK Levering 1.0 is end-of-life en wordt (op termijn) uitgefaseerd.  

Wijzigingen

Functionele wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen van BRK Levering 2.0 ten opzichte van BRK Levering 1.0 zijn ontstaan door modelwijzigingen en door aanpassingen in de wetgeving, zoals het toevoegen van Indicatie geheim adres en het afschaffen van het duale stelsel voor publiekrechtelijke beperkingen. 

Meer informatie over de functionele wijzigingen leest u in het document 'Wijzigingen BRK Levering 2.0' op developer.kadaster.nl.

Technische wijzigingen

Hieronder een opsomming van de technische documentatie en schema's van BRK Levering 2.0. Deze vindt u onder het kopje 'BRK Levering' op de pagina Schema's op developer.kadaster.nl:

 • BRK Levering productbeschrijving
 • BRK Levering productmodel (volgt binnenkort)
 • BRK Levering informatiemodel
 • BRK Levering levermodel

Meer informatie over de technische wijzigingen leest u onder het kopje BRK Levering op developer.kadaster.nl. Daarnaast vindt u op deze pagina alle modeldocumentatie.  

Wilt u een proefabonnement afsluiten voor BRK Levering 2.0, ga dan naar de pagina Proefabonnement aanvragen.

Issues

Komt u als softwareleverancier problemen of vragen tegen in de data, of hebt u opmerkingen over de bestanden? Laat het ons dan weten via het contactformulier. Wij verzamelen gemelde problemen in het  document BRK Levering 2.0 overzicht issues.

Conversie

Voor de conversie van bestaande databases naar een BRK Levering 2.0 formaat kunt u de Conversietabel Identificaties gebruiken.
Deze conversietabel is een koppeling tussen nieuwe identificaties in BRK Levering 2.0 naar oude identificaties in BRK Levering 1.0 (voor Aantekening, ZakelijkRecht, Tenaamstelling, of Kadasterstuk).
U kunt de identificaties van uw huidige database met deze conversietabel omzetten naar BRK Levering 2.0 identificaties. Dit is nodig om bij het inlezen van de BRK Levering 2.0 stand de koppeling te kunnen leggen met entiteiten in uw huidige database.

Identificaties die uitgegeven zijn sinds de vernieuwing van de BRK hebben in BRK Levering 1.0 al dezelfde identificatie als in de BRK Levering 2.0 standlevering. 
Het domein in deze tabel (voorheen namespace) verschilt alleen in de tweede term (NL.KAD wordt NL.IMKAD).
Deze tabel staat vast en wijzigt niet meer. U kunt deze tabel aanvragen met het formulier. U ontvangt dan een link naar een .csv-bestand.

Informatie uit de BRK, zijn er andere mogelijkheden?

Naast BRK levering 2.0 bestaan nog andere mogelijkheden om informatie uit de BRK te verkrijgen. Zie hiervoor de pagina BRK

Veelgestelde vragen over BRK Levering 2.0

We hebben de veelgestelde vragen voor BRK Levering 2.0 voor u op een rij gezet:

Algemeen

De planning van de volgende mijlpalen in de periode van test en implementatie, staat beschreven in het document Planning BRK Levering 2.0.

 • IMKAD 2.3 definitieve publicatie
 • Oplevering modeldocumentatie
 • Gebruikersoverleg BRK
 • Afnemersbijeenkomsten
 • Softwareleveranciersoverleggen
 • Testbestanden
 • In productie
 • BRK Levering 1.0 stopzetten

Op 1 februari 2022 is BRK Levering 2.0 in productie genomen. U kunt op dit moment een aanvraag doen voor het overstappen van BRK Levering 1.0 naar BRK Levering 2.0.

Wijzigingen

Voor het totale overzicht aan wijzigingen leest u het document Wijzigingen BRK Levering 2.0 op developer.kadaster.nl.

De voornaamste wijzigingen zijn:

 1. Vanuit de wettelijke taak zijn er nieuwe elementen toegevoegd
 2. Inhoudelijke verbeteringen
 3. Informatiemodelwijzigingen (IMKAD 2.3)

Modeldocumentatie voor BRK Levering 2.0 vindt u op de schema's pagina op developer.kadaster.nl.

BRK Levering 2.0 levert geen historie. Voor het aansluiten van de nieuwe gegevensstroom op uw bestaande historie leveren we conversietabellen.

Wanneer u overstapt op BRK Levering 2.0 stellen wij een vertaaltabel aan u beschikbaar. 

Ja, met BRK Levering 2.0 blijft u dezelfde comfortinformatie ontvangen.

Abonnement, contract

Nee, uw contract blijft ongewijzigd. Mits u voor BRK Levering 2.0 hetzelfde gebied af blijft nemen als voor BRK Levering 1.0 en daarnaast hetzelfde doelgebruik behoudt.

Als u hetzelfde gebied wilt afnemen met daarbij dezelfde doelbinding als in uw huidige abonnement BRK Levering is aangegeven, dan geeft u in het bestelformulier aan welke ingangsdatum u wenst en wat het contractnummer is van het oude abonnement. Mocht u een ander gebied of met een andere doelbinding BRK Levering 2.0 willen aanvragen, dan kunt u gebruik maken van het formulier Aanvragen BRK Levering 2.0.  

Voor elk abonnement dat u hebt, kunt u een overstap maken naar BRK Levering 2.0. Het contract verandert hierbij niet als u precies hetzelfde blijft afnemen. U ontvangt wel een nieuw contractnummer waarmee u de mutaties kan ophalen. 

Ja, dit kan. Maar er moet dan wel een nieuw contract worden opgesteld. Dit kunt u in het bestelformulier Aanvragen BRK Levering 2.0 aangeven. 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRK Levering op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.