BRK Levering 2.0

Informatie over de nieuwe release van BRK Levering

De Basisregistratie Kadaster is vernieuwd en het informatiemodel IMKAD 2.3 is vastgesteld. BRK Levering 2.0 is op dit vernieuwde model gebaseerd. Het voldoet daarmee aan wet- en regelgeving en bevat verbeteringen die zijn ingebracht door afnemers. De structuur en compleetheid van de gegevens maakt het voor afnemers mogelijk sneller een compleet beeld te krijgen. 

BRK Levering 2.0 dient de rechtszekerheid en waarborgt de continuïteit van dienstverlening voor die processen die gebaseerd zijn op massale informatieverwerking. BRK Levering 1.0 is end-of-life en wordt (op termijn) uitgefaseerd.  

Wijzigingen

Functionele wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen van BRK Levering 2.0 ten opzichte van BRK Levering 1.0 zijn ontstaan door modelwijzigingen en door aanpassingen in de wetgeving, zoals het toevoegen van Indicatie geheim adres en het afschaffen van het duale stelsel voor publiekrechtelijke beperkingen. 

Meer informatie over de functionele wijzigingen leest u in het document 'Voorgenomen wijzigingen' op developer.kadaster.nl.

Technische wijzigingen

Hieronder een opsomming van de technische documentatie en schema's van BRK Levering 2.0. Deze vindt u onder het kopje 'BRK Levering' op de pagina Schema's:

  • BRK Levering productbeschrijving (volgt binnenkort)
  • BRK Levering productmodel (volgt binnenkort)
  • BRK Levering informatiemodel
  • BRK Levering levermodel

Meer informatie over de technische wijzigingen leest u onder het kopje BRK Levering op developer.kadaster.nl. Daarnaast vindt u op deze pagina alle modeldocumentatie.  

Tijdens de ontwikkeling van BRK Levering 2.0 stellen wij proefbestanden beschikbaar aan softwareleveranciers en zelf ontwikkelende gemeenten. Hebt u als softwareleverancier of zelf ontwikkelende gemeente vragen of opmerkingen over de proefbestanden? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met het contactformulier Proefbestanden BRK Levering 2.0.

Gemelde problemen over proefbestanden zijn verzameld in het document overzicht issues proefbestanden.   

Informatie uit de BRK, zijn er andere mogelijkheden?

Naast BRK levering 2.0 bestaan nog andere mogelijkheden om informatie uit de BRK te verkrijgen. Zie hiervoor de pagina BRK

Veelgestelde vragen over BRK Levering 2.0

We hebben de veelgestelde vragen voor BRK Levering 2.0 voor u op een rij gezet:

Algemeen

Wijzigingen

Abonnement, contract