BRK Levering 2.0

Informatie over de nieuwe release van BRK Levering

De Basisregistratie Kadaster is vernieuwd en het informatiemodel IMKAD 2.3 is vastgesteld. BRK Levering 2.0 is op dit vernieuwde model gebaseerd. Het voldoet daarmee aan wet- en regelgeving en bevat verbeteringen die zijn ingebracht door afnemers. De structuur en compleetheid van de gegevens maakt het voor afnemers mogelijk sneller een compleet beeld te krijgen. 

BRK Levering 2.0 dient de rechtszekerheid en waarborgt de continuïteit van dienstverlening voor die processen die gebaseerd zijn op massale informatieverwerking. BRK Levering 1.0 is end-of-life en wordt (op termijn) uitgefaseerd.  

Wijzigingen

Functionele wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen van BRK Levering 2.0 ten opzichte van BRK Levering 1.0 zijn ontstaan door modelwijzigingen en door aanpassingen in de wetgeving, zoals het toevoegen van Indicatie geheim adres en het afschaffen van het duale stelsel voor publiekrechtelijke beperkingen. 

Meer informatie over de functionele wijzigingen leest u in het document 'Wijzigingen BRK Levering 2.0' op developer.kadaster.nl.

Technische wijzigingen

Hieronder een opsomming van de technische documentatie en schema's van BRK Levering 2.0. Deze vindt u onder het kopje 'BRK Levering' op de pagina Schema's op developer.kadaster.nl:

 • BRK Levering productbeschrijving
 • BRK Levering productmodel (volgt binnenkort)
 • BRK Levering informatiemodel
 • BRK Levering levermodel

Meer informatie over de technische wijzigingen leest u onder het kopje BRK Levering op developer.kadaster.nl. Daarnaast vindt u op deze pagina alle modeldocumentatie.  

Tijdens de ontwikkeling van BRK Levering 2.0 stellen wij proefbestanden beschikbaar aan softwareleveranciers en zelf ontwikkelende gemeenten. Hebt u als softwareleverancier of zelf ontwikkelende gemeente vragen of opmerkingen over de proefbestanden? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met het contactformulier Proefbestanden BRK Levering 2.0.

Gemelde problemen over proefbestanden zijn verzameld in het document overzicht issues proefbestanden.   

Informatie uit de BRK, zijn er andere mogelijkheden?

Naast BRK levering 2.0 bestaan nog andere mogelijkheden om informatie uit de BRK te verkrijgen. Zie hiervoor de pagina BRK

Veelgestelde vragen over BRK Levering 2.0

We hebben de veelgestelde vragen voor BRK Levering 2.0 voor u op een rij gezet:

Algemeen

De planning van de volgende mijlpalen in de periode van test en implementatie, staat beschreven in het document Planning BRK Levering 2.0.

 • IMKAD 2.3 definitieve publicatie
 • Oplevering modeldocumentatie
 • Gebruikersoverleg BRK
 • Afnemersbijeenkomsten
 • Softwareleveranciersoverleggen
 • Testbestanden
 • In productie
 • BRK Levering 1.0 stopzetten

De verwachting is dat het Kadaster in november/december 2021 in productie gaat met BRK Levering 2.0. Vanaf dat moment kunt u de overstap maken van BRK Levering 1.0 naar BRK Levering 2.0. Dit is onder voorbehoud van een positieve ketentest.

Wijzigingen

Voor het totale overzicht aan wijzigingen leest u het document Wijzigingen BRK Levering 2.0 op developer.kadaster.nl.

De voornaamste wijzigingen zijn:

 1. Vanuit de wettelijke taak zijn er nieuwe elementen toegevoegd
 2. Inhoudelijke verbeteringen
 3. Informatiemodelwijzigingen (IMKAD 2.3)

Modeldocumentatie voor BRK Levering 2.0 vindt u op de schema's pagina op developer.kadaster.nl.

BRK Levering 2.0 levert geen historie. Voor het aansluiten van de nieuwe gegevensstroom op uw bestaande historie leveren we conversietabellen.

Wanneer u overstapt op BRK Levering 2.0 stellen wij een vertaaltabel aan u beschikbaar. 

Ja, met BRK Levering 2.0 blijft u dezelfde comfortinformatie ontvangen.

Abonnement, contract

Nee, uw contract blijft ongewijzigd. Mits u voor BRK Levering 2.0 hetzelfde gebied af blijft nemen als voor BRK Levering 1.0.

U kunt via het bestelformulier aangeven dat u de overstap wilt maken naar BRK Levering 2.0. Het Kadaster maakt vervolgens een nieuw leverplan aan. Dit leverplan krijgt een nieuw nummer dat u nodig hebt om uw software in te richten. [Het bestelformulier is binnenkort beschikbaar.]

Voor elk abonnement dat u hebt, kunt u een overstap maken naar BRK Levering 2.0. Het contract verandert hierbij niet als u precies hetzelfde blijft afnemen. 

Als u hetzelfde gebied wilt afnemen dan geeft u in het bestelformulier aan welke ingangsdatum u wenst en wat het contractnummer is van het oude abonnement. [Het bestelformulier is binnenkort beschikbaar].
U ontvangt van ons een nieuw contractnummer dat u opvoert in uw software, zodat de juiste bestanden van de Generieke Download Service worden opgehaald.

Ja, dit kan. Maar er moet dan wel een nieuw contract worden opgesteld. Dit kunt u in het bestelformulier aangeven. [Het bestelformulier is binnenkort beschikbaar.]

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRK Levering op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.