Terug naar vorige pagina

Aanvragen BRK Levering

Wilt u een digitaal bestand met actuele informatie over het eigendom van vastgoed uit de Basisregistratie Kadaster (BRK)? U kunt BRK Levering aanvragen voor gemeenten, gebieden of personen. Daarnaast kunt u kiezen voor een eenmalige levering of abonnement.

 • Voor BRK Levering hebt u toegang nodig in Mijn Kadaster. Hebt u geen abonnement? Meer informatie vindt op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster
 • Binnen Mijn Kadaster hebt u toegang nodig tot de Downloadservice (GDS2) voor het ophalen van bestanden voor BRK Levering. De eerste beheerder van Mijn Kadaster binnen uw organisatie kan u hiervoor toegang verlenen.
 • Ook is een geldig PKIOverheidscertificaat met OIN (Organisatie-identificatienummer voor overheden) of HRN (Handelsregisternummer voor niet-overheden) nodig. Onder ‘Vraag en antwoord’ op deze pagina leest u hoe u dit aanvraagt.

Aanvragen BRK Levering

U ontvangt informatie over:

 • de gerechtigde(n) van een perceel, zoals eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder
 • de rechten van de gerechtigde(n), met uitzondering van hypotheken
 • de rechtstoestand van het perceel

Aanvragen

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheden:

Als u een abonnement op mutatieberichten hebt, ontvangt u eenmalig een bestand met alle informatie van percelen en rechthebbenden in de door u gekozen levering. Daarna staan de mutaties voor u klaar, als er wijzigingen zijn in de door u gekozen levering. U betaalt dan per object € 3,35.

Valt u onder de budgetfinanciering, dan is deze aanvraag gratis.

Offerte aanvragen

Naast uw bestaande abonnement kunt u een extra abonnement afsluiten.

Voor het inrichten van dit extra abonnement betaalt u € 448,-.

Deze kosten vallen niet onder de budgetfinanciering.

Offerte aanvragen

U ontvangt eenmalig een bestand met alle informatie van percelen en rechthebbenden in de door u gekozen levering.

U betaalt:

 • tot 100.000 objecten € 1,36
 • tot 1.000.000 objecten € 1,13
 • bij meer dan 1.000.000 objecten € 0,85

Valt u onder de budgetfinanciering, dan is deze aanvraag gratis.

Offerte aanvragen

3 soorten levering

U kunt BRK Levering aanvragen voor gemeenten, gebieden of personen. In de vragen en antwoorden op deze pagina leest u wat deze verschillende leveringen inhouden.

Budgetfinanciering

Afnemen van BRK Levering valt onder budgetfinanciering. U leest hier meer over op de pagina Budgetfinanciering BRK.

Vraag en antwoord

BRK Levering kent 3 soorten leveringen: per gemeente, per gebied of per persoon.

 • Voor het aanvragen van BRK Levering van gemeente(n) moet u aangeven welke burgerlijke gemeente(n) u wenst. Als u meerdere gemeenten opgeeft, dan moet u aangeven of u per gemeente een levering wenst of alle gevraagde gemeenten in 1 levering.
 • Voor het aanvragen van een abonnement op basis van gebied moet u een GML-bestand van het gebied aanleveren. De vereisten voor dit GML-bestand vindt u in de modeldocumentatie bij het onderdeel 'BRK Levering' op Developer.kadaster.nl. Hier staat ook het schema en een voorbeeld van het GML-bestand. Kies voor het bestand 'BrkLeveringBestelgebied 1.0.0.zip'. 
  Hoe u een bestelgebied kunt aanmaken leest u in de Handreiking bestelgebied aanmaken
 • Voor het aanvragen van BRK Levering op basis van personen, kunt u 4 opties selecteren. U moet daarbij zoveel mogelijk gegevens van deze persoon aanleveren. De persoon kan zowel een natuurlijk als een niet-natuurlijk persoon zijn, waarbij de persoon de volgende rollen vervult:
  • belemmeraar
  • betrokken partij
  • zakelijk rechthebbende
  • belemmeraar, betrokken partij of zakelijk rechthebbende (dus alle rollen)

Daarnaast kunt u kiezen voor een eenmalige levering of abonnement. Meer informatie hierover vindt u onder de bestelmogelijkheden.

U krijgt de (mutatie)bestanden met of zonder BSN (burgerservicenummer). Bestanden met BSN mogen we alleen aan overheidsorganisaties leveren, indien zij daarvoor een geldige doelbinding hebben. Bestanden zonder BSN kunnen we aan alle afnemers van BRK Levering leveren.

 • U moet een geldig PKIOverheidscertificaat hebben voor BRK Levering met daarin opgenomen een Organisatie-identificatienummer (OIN) of Handelsregisternummer (HRN). Dit nummer vindt u in het Subject.serialNumber-veld in het certificaat.
 • Dit certificaat moet voldoen aan de Digikoppeling-standaarden. Het advies is om PKIOverheid G1 Private Root certificaten te gebruiken. Informatie over het PKIOverheidscertificaat voor het OIN of HRN vindt u op de website van Logius.
 • Hebt u nog geen PKIOverheidscertificaat? Deze kunt u aanvragen op de website van Logius via de link logius.nl/diensten/pkioverheid/aanvragen.
 • U hebt het geldige OIN of HRN van het PKIOverheidscertificaat nodig voor de identificatie van de afnemer naar de downloadservice van BRK Levering. Met het certificaat kunt u vanuit een applicatie de downloadservice BRK Levering via een beveiligde verbinding benaderen. Voor de autorisatie bij het Kadaster hebben wij alleen het geldige OIN of HRN nodig.

Het eerste jaar betaalt u 1,20 euro per object. Voor dit bedrag ontvangt u de 1e standlevering en alle mutaties in dit eerste kalenderjaar. Het daaropvolgende kalenderjaar begint u met het betalen van het abonnementsgeld. U krijgt elk jaar een factuur voor het abonnement.

Budgetfinanciering

Valt u onder de budgetfinanciering? Dan is de 1e standlevering en het eerste abonnement gratis. U krijgt dan geen factuur. Wel krijgt u een factuur voor extra kosten (bijvoorbeeld een tweede abonnement of een herlevering), want die kosten vallen niet onder de budgetfinanciering. 

Met een gratis proefabonnement BRK Levering kunt u testen of downloadservice (GDS2) in Mijn Kadaster goed aangesloten is. En of het bestand in uw softwarepakket goed verwerkt wordt. Lees meer op de pagina Proefabonnement BRK Levering.

Meer informatie voor softwareleveranciers vindt u op developer.kadaster.nl.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRK Levering op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.