Stand met actuele persoonsgegevens BRK Levering

Bekijk of de persoonsgegevens in BRK Levering veranderd zijn

Persoonsgegevens nog actueel? 

Als u afnemer bent van de BRK Levering, kunt u de stand met actuele persoonsgegevens opvragen.  De stand is aan te vragen als extra onderdeel van uw lopende abonnement.

Information:

Voor de stand van actuele persoonsgegevens vragen wij onder meer om het offerte- en contractnummer van uw huidige abonnement en de releasedatum van de BRK Levering-schema’s in uw software. Alle informatie die wij nodig hebben staat op een rij in stap 1 van het aanvraagformulier.

Stand met actuele persoonsgegevens BRK Levering 196,-


U ontvangt een overzicht met de actuele persoonsgegevens van uw BRK Levering. 

Stand aanvragen

Actualiteit van de gegevens

Bij het bepalen van de Stand met Actuele gegevens gaan we uit van de laatste verwerkingsdag van BRK levering. 

Ook standen met een peildatum in het verleden voorzien wij van actuele persoonsgegevens. Een stand van 1 januari 2016 kan daardoor adresinformatie bevatten van verhuizingen die pas later in het jaar hebben plaatsgevonden. 

Meer informatie BRK Levering

Bent nog geen afnemer van BRK Levering? Meer informatie vindt u op de pagina Aanvragen BRK Levering.

Vraag en antwoord