Aanvragen proefabonnement BRK Levering

Vraag kosteloos aan en test uw downloadservice en software

Met een kosteloos proefabonnement BRK Levering kunt u uw aansluiting op de downloadservice (GDS2) en de verwerking van het bestand in uw softwarepakket testen. 

Information:

  • Voor het BRK Levering proefabonnement hebt u toegang nodig in Mijn Kadaster. Hebt u geen abonnement? Meer informatie vindt op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster

  • U mag de verstrekte informatie alleen gebruiken en verwerken om software te ontwikkelen en uit te testen.

  • U mag de verstrekte informatie of een deel ervan niet doorleveren of in gebruik geven, in welke vorm of op welke manier dan ook.

Aanvragen proefabonnement BRK Levering kosteloos

U ontvangt:

  •  een e-mail met een link waarmee u het totale bestand van de gemeente Assen zonder burgerservicenummer (BSN) met door u opgeven peildatum kunt ophalen
  •  mutatieberichten op de downloadservice (GDS2) van gemeente Assen zonder BSN

Aanvragen proefabonnement 

Geldigheid proefabonnement

Het proefabonnement is voor onbepaalde tijd. Het abonnement stopt als u of het Kadaster dit met reden opzegt. 

Voorwaarden

Op het gebruik van het proefbestand zijn de algemene leveringsvoorwaarden en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing.  

Vraag en antwoord