Aanvullende gebruiksvoorwaarden proefabonnement BRK Levering

We vragen u bij het proefabonnement op BRK Levering, akkoord te gaan met deze 'Aanvullende gebruiksvoorwaarden proefabonnement BRK Levering'.

Tags:
BRK Zakelijk documentatie overheid
Soort document
Gebruiksvoorwaarden
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
17 juni 2020
Toegankelijkheid

ja

Versie 1 - 17 juni 2020

Aanvullende gebruiksvoorwaarden proefabonnement BRK Levering

Onverminderd het bepaalde in de Algemene leveringsvoorwaarden Kadaster, vindt de levering van de informatieproducten plaats onder de volgende voorwaarden:

  • De verstrekte informatieproducten mogen slechts gebruikt en verwerkt worden in het kader van het ontwikkelen en uittesten van software.
  • Doorlevering en/of het in gebruik geven - in welke vorm of op welke wijze dan ook - van de informatieproducten of een wezenlijk gedeelte of onderdeel daarvan is u niet toegestaan.