Percelen en grenzen

Als u een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen, kan het Kadaster een perceel voor u splitsen. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding.

Meer informatie over Splitsen van percelen

Als u een grens gebruikt die nog niet is vastgelegd, kunnen wij voor u een Grenscorrectie uitvoeren. Hierbij mag het stukje grond wat wordt overgedragen niet groter zijn dan 100m2, wordt de vast te leggen grens zichtbaar gebruikt en zijn beide partijen bekend en akkoord met het gebruik.

Meer informatie over Grenscorrectie

 

Wilt u de eigenaren van grond in een gebied in beeld brengen? Of de percelen die op naam staan van een persoon of bedrijf? Dat kan met een Eigendomskaart of Eigenarenkaart.

Meer informatie over Eigendomskaart

 
Wilt u een kaart die de ligging van de percelen aangeeft? Op de Kadastrale kaart staan kadastrale perceelgrenzen, perceelnummers, de belangrijkste bebouwing en straatnamen en huisnummers.
 

Meer informatie over Kadastrale kaart

 

Een landmeter wijst op basis van het oorspronkelijke veldwerk de kadastrale grens aan.

Meer informatie over Grensreconstructie

 

Is dit niet wat u zoekt?

Bekijk het overzicht van alle producten in de categorie percelen en grenzen