Terug naar vorige pagina

Grensreconstructie

Bij een Grensreconstructie maken wij een bestaande kadastrale grens opnieuw zichtbaar in het terrein. Een landmeter komt langs en laat u zien waar de kadastrale grens ligt. Hiervoor gebruikt de landmeter de meetgegevens van de oorspronkelijke grens. Deze grens hebben de betrokken partijen bij het vaststellen of ontstaan samen aangewezen.

 • U kunt uitgaan van de kadastrale grens die we met een grensreconstructie opnieuw zichtbaar maken in het terrein. Bent u het niet eens met de kadastrale grens? Of zijn uw buren het hier niet mee eens? Alleen een rechter kan in zo'n geval uitspraak doen over de juistheid van de kadastrale grens.
 • We proberen de grensreconstructie van 1 kadastrale grens binnen 20 werkdagen af te ronden. Hebt u een vakantieperiode of een latere leverdatum opgegeven? Dan kan de levertijd anders zijn.

Grensreconstructie

vanaf € 520,-

Wat u kunt verwachten:

 • een deskundige en onafhankelijke partij
 • duidelijkheid over ligging bestaande kadastrale grens zoals die oorspronkelijk is vastgesteld
 • een verslag van de landmeter met de meetschets

Nu aanvragen

Extra kosten voor hoekpunten (begin- en eindpunt)

De kosten voor het zichtbaar maken van de ligging van een grens bedragen € 520,-. Wanneer u ook begin- of eindpunten van een grens wilt weten, komen daar extra kosten bij. Deze begin- en eindpunten noemen wij hoekpunten. Per hoekpunt bedragen de kosten € 260,- per hoekpunt. Als een grens eindigt op een logische plek, zoals een stoep of een heg, dan is het nauwkeurig weten van een hoekpunt vaak niet nodig. Meer uitleg vindt u in het aanvraagformulier voor de Grensreconstructie.

Extra kosten bij een grens langer dan 500 meter

De lengte van de grens bepaalt het tarief voor een grensreconstructie. 

 • Een grens van 0-500 meter kost € 520,- (1 x het tarief)
 • Een grens van 501-1000 kost € 1.040,- (2 x het tarief)
 • Een grens van 1001-1500 kost € 1.560,- (3 x het tarief)
 • en zo verder in stappen van 500 meter

Hoe een Grensreconstructie in zijn werk gaat

Hoe een Grensreconstructie in zijn werk gaat, leggen wij in de volgende video uit. Het gaat in het voorbeeld over een Grensreconstructie bij een conflict met de buren. Dit geldt ook voor alle andere situaties waarbij een Grensreconstructie wenselijk is. 

Vraag en antwoord

Bekijk de interactieve video met uitleg over de verschillende punten. 

Hebt u een Grensreconstructie aangevraagd, maar wilt u deze annuleren? Dat kan.

 • Is de opdracht nog niet door ons verwerkt?
  Dan kunt u gratis annuleren.
 • Is de opdracht verwerkt en zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart?
  Dan brengen wij € 224,- in rekening.
 • Is de opdracht verwerkt, voorbereid en is de landmeter in het terrein gestart met zijn uitvoerende werkzaamheden?
  Dan brengen wij het volledige bedrag in rekening.

U kunt de opdracht annuleren via het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Hebt u vragen over de annulering?

Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst.

Het hele proces van aanvraag van een grensreconstructie tot het ontvangen van het Relaas van Bevindingen kan tot 1 maand duren. De grensreconstructie zelf wordt uitgevoerd binnen 20 werkdagen nadat u van ons de orderbevestiging ontvangt. In sommige gevallen kan het langer duren. Hieronder leggen we u het proces uit.

Wij nemen contact met u op voor een offerte

Binnen 5 werkdagen nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u van ons een offerte op uw e-mailadres.
Soms willen we nog iets bespreken over de aanvraag. Als dat zo is nemen we telefonisch contact met u op. En krijgt u na dit gesprek de offerte op uw e-mailadres.

Na akkoord offerte wordt de grensreconstructie ingepland

Nadat u akkoord hebt gegeven op de offerte ontvangt u van ons de orderbevestiging, en gaat de opdracht naar de landmeter. De landmeter neemt binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de opdracht telefonisch contact met u op. U weet dan welke landmeter de opdracht gaat uitvoeren. De landmeter geeft u ook toelichting over het vervolg. Binnen 20 werkdagen nadat u de orderbevestiging hebt ontvangen komt de landmeter bij u langs voor het uitvoeren van de grensreconstructie.

Het uitvoeren van de grensreconstructie en de afhandeling

De landmeter doet vaak eerst metingen in het veld en maakt daarna een afspraak om u te informeren waar de grens ligt. Na het informeren verwerkt de landmeter de uitgevoerde werkzaamheden in de landmeetkundige systemen. U ontvangt hiervan een vooraankondiging van de factuur en het Relaas van Bevindingen waarin de werkzaamheden zijn vastgelegd. Hierna ontvangt u binnen 20 werkdagen de definitieve factuur.

Soms duurt het langer

Geeft u een vakantieperiode of een latere leverdatum op? Dan kan de levertijd anders zijn. Wilt u meer dan 1 kadastrale grens zichtbaar laten maken? Dan kan het langer dan 20 werkdagen duren en nemen wij hierover contact met u op.

Een Grensreconstructie kán binnen een dag gebeuren, maar de werkzaamheden duren meestal 2 à 3 dagen. De duur is afhankelijk van:

 • met welke meetgegevens in het verleden zijn gemeten;
  is er een digitaal of een papieren bestand. Bij een papieren bestand moet meer vooronderzoek gedaan worden
 • de ontstaansdatum van de grens;
  hoe ouder de grens, hoe meer inspanning het kost om deze te achterhalen 
 • de zichtbaarheid van de grenskenmerken die in het bestaande veldwerk beschreven staan 
 • de aanwezigheid van bebouwing;
  is de bebouwing in de loop van de tijd veranderd? Dan moet eerst gekeken worden hoe de bebouwing was toen de grens is vastgesteld. Op basis daarvan wordt een reconstructie gedaan

Nadat de grens zichtbaar is gemaakt in het terrein, zal de landmeter deze aanwijzen aan de aanvrager van de grensreconstructie. Vervolgens wordt de uitgezette grens opnieuw ingemeten en verwerkt. Nadat de informatie verwerkt is, ontvangt de aanvrager van de grensreconstructie per mail: 

 • een Relaas van Bevindingen (verslag van de meting met een meetschets)
 • een toelichting op het Relaas van Bevindingen
 • een bestand met coördinaten van de meting
 • een leverbon waarop staat wat er geleverd is

De aanvrager ontvangt een factuur binnen 4 weken nadat de landmeter de grens heeft ingemeten.

Bij grote percelen is het normale tarief te laag voor de hoeveelheid werk. Daarom brengen we hiervoor hogere kosten in rekening. U vindt een uitleg van deze kosten in de offerte. 

De tijd die wij nodig hebben voor een grensreconstructie hangt af van onder andere het verloop van de grens, de situatie in het terrein en de ouderdom van een eerdere meting. Voor deze werkzaamheden berekenen we in verhouding een laag tarief. We proberen het laten uitvoeren van grensreconstructies aan te moedigen. Want daardoor staat de juiste informatie in onze registers en dat vergroot de rechtszekerheid. 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.