Terug naar vorige pagina

Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau kunt u zelf meetgegevens van nieuwe grenzen aanleveren. Deze leggen we op basis van de meetgegevens vast in de Basisregistratie Kadaster.

U beschrijft een grens in relatie tot bestaande grenzen en topografie en combineert die beschrijving met digitale meetgegevens. Voldoen die meetgegevens aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Kadaster? Dan ontvangt u een vergoeding van € 168,- per nieuw gevormd perceel.

Beschrijft u wel een grens, maar levert u geen meetgegevens aan? Dan ontvangt u geen vergoeding.

Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens

€ 307,-

U ontvangt het volgende:

  • een snellere doorlooptijd voor het vastleggen van de nieuwe gevormde percelen in de Basisregistratie Kadaster
  • een vergoeding voor het aanleveren van de meetgegevens

Aanleveren via e-mail

Of bekijk de andere bestelmogelijkheid:

Als u zelf meetgegevens aanlevert voor 50 of meer percelen, dan betaalt u € 223,- per nieuw gevormd perceel.

Aanleveren via e-mail

Starterspakket

Bent u nog niet bekend met het aanleveren van meetgegevens? Maak dan gebruik van het Starterspakket aanleveren meetgegevens. Hierin vindt u beschrijvingen, handleidingen en hulpmiddelen voor het aanleveren van meetgegevens. U vraagt het starterspakket aan bij de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00 optie 1. Of vraag het pakket direct aan via het contactformulier.

Tarieven en vergoedingen meetgegevens

  • U betaalt voor het splitsen per nieuw te vormen perceel  € 307,-. Het reguliere tarief is € 475,- per nieuw gevormd perceel. Als u zelf meetgegevens aanlevert, krijgt u een vergoeding van € 168,- per perceel.
  • U betaalt voor het splitsen van 50 of meer nieuwe te vormen percelen € 223,-. Deze percelen moeten in hetzelfde (bouw)project liggen en in 1 meting zijn opgenomen. Het reguliere tarief is € 391,-. Voor het aanleveren van meetgegevens ontvangt u een vergoeding van € 168,-.

Vraag en antwoord

Splitsing

De totale doorlooptijd voor een opdracht ‘splitsing perceel’ is verdeeld in 2 blokken. Een blok tot aan het versturen van de opdrachtbevestiging en een blok na het versturen van de opdrachtbevestiging. De blokken worden gescheiden door de ondertekening van de offerte. Voor de beide blokken afzonderlijk staat een doorlooptijd van 10 werkdagen, dus 20 werkdagen voor het gehele proces. Wilt u geen offerte? Dan gaat het blok van vóór het versturen van de offerte naadloos over in het blok van na het versturen van de opdrachtbevestiging. 

Afwijkende doorlooptijden

De ondertekening van de offerte kan van invloed zijn op de totale doorlooptijd van het gehele proces. Bijvoorbeeld: u hebt 5 werkdagen nodig voor de ondertekening van de offerte. De totale doorlooptijd kan dan uitkomen op 25 werkdagen (10 + 5 + 10). Om de doorlooptijd van 10 werkdagen tot aan het versturen van de opdrachtbevestiging te kunnen garanderen, is het belangrijk om de meetgegevens in 1 keer goed aan te leveren.

Als controle uitwijst dat de meetgegevens niet voldoen aan de voorwaarden, moet u ze opnieuw aanleveren. In dat geval start de doorlooptijd weer opnieuw. Bij meer dan 50 nieuw te vormen percelen stemmen we de levertijd met u af. 

Verificatieposten (voorlopige kadastrale grens)

De doorlooptijd voor een opdracht ‘verificatieposten perceel’ is 3 maanden. Hierbij hanteren wij als ingangsdatum de datum en het tijdstip van het versturen van de opdrachtbevestiging. 

Als u na de inhoudelijke afkeuring van de meetgegevens niet binnen 6 weken aan de leveringsvoorwaarden kunt voldoen, komen de aangeleverde meetgegevens te vervallen. Deze mogen niet meer opnieuw worden aangeleverd. Uiteraard is het altijd mogelijk de grenzen alsnog aan het Kadaster aan te wijzen, zodat een landmeter van het Kadaster de meting kan doen.

Meer informatie over het aanwijzen van erfgrenzen vindt u op de pagina Erfgrenzen definitief vastleggen

Wanneer u de meetgegevens aanlevert kunt u aangeven wie de vergoeding gaat ontvangen. Dit mag de verkoper (vervreemder) of de koper (verkrijger) zijn. De partij die de vergoeding mag ontvangen, krijgt een brief na verwerking van de meetgegevens waarin staat hoeveel percelen er gevormd zijn en welke vergoeding gefactureerd mag worden. De ontvanger van de brief (vergoeding) kan een factuur sturen naar het Kadaster. Vervolgens keren wij de vergoeding uit.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00 optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.