Terug naar vorige pagina

Bestuurlijke gebieden

Met Bestuurlijke gebieden krijgt u inzicht in gemeentegrenzen, maar ook in provincie- en landsgrenzen. Deze grenzen worden gemaakt op basis van de percelen van de Kadastrale kaart binnen het betreffende bestuurlijke gebied. 

U kunt op 4 manieren Bestuurlijke gebieden raadplegen:

  • via een viewer
  • webservices (WFS/WMS/WMTS)
  • download in GML formaat
  • Vector Tiles (OGC API)

U kunt uit de grenzen van Bestuurlijke gebieden geen exacte ligging en maten afleiden. De grenzen van Bestuurlijke gebieden zijn gebaseerd op de Kadastrale kaart. De Kadastrale kaart toont de globale ligging van een kadastraal perceel in de omgeving.

Bestuurlijke gebieden

Bestuurlijke gebieden is digitaal beschikbaar als open data op het platform Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). U krijgt inzicht in:

  • de ligging van bestuurlijke gebieden op basis van de kadastrale grenzen van de kadastrale percelen die binnen dat gebied vallen
  • gemeentegrenzen, provinciegrenzen en landsgrenzen
  • namen van de bestuurlijke gebieden en CBS codes die daarbij horen

Naar Bestuurlijke gebieden op PDOK.nl

Technische documenten en schema's

Bestuurlijke gebieden wordt ook als Vector Tiles aangeboden via PDOK.nl. Technische en functionele informatie over Bestuurlijke gebieden vindt u op de pagina Bestuurlijke gebieden op developer.kadaster.nl.

Vraag en antwoord

De data en downloads van Bestuurlijke gebieden zijn actueel beschikbaar. Daarnaast zijn de downloads van de 5 voorgaande jaren beschikbaar. Elk jaar worden in januari de nieuwe bestuurlijke gebieden vastgesteld en beschikbaar gesteld. Ten minste 1 maand daarvoor worden de voorlopige bestuurlijke gebieden beschikbaar gesteld als download.

Op 21 juli 2021 zijn Bestuurlijke gebieden ingevoerd om Bestuurlijke grenzen te vervangen. De dataset van Bestuurlijke grenzen wordt niet meer bijgewerkt. De downloads zijn nog wel beschikbaar. 

U mag Bestuurlijke gebieden gebruiken voor uw eigen toepassingen en in publicaties. Ook mag u Bestuurlijke gebieden, al dan niet gecombineerd met andere gegevens, doorleveren aan andere organisaties. Bij publicatie en doorlevering moet u wel de bron vermelden: CC-BY Kadaster NL.

De webservices bevatten 3 kaartlagen:

  1. Gemeentegebied
  2. Provinciegebied
  3. Landgebied

Vragen over de data of het gebruik van de gegevens in uw systeem kunt u posten op het Geoforum bij de dataset Bestuurlijke gebieden. 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 5300. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.