Onderzoeken

“Geen hard bewijs voor prijsstijging door woningkoop voor verhuur"

Nov 2018 - Het afgelopen jaar hebben steeds meer particuliere en zakelijke beleggers woningen gekocht om ze te gaan verhuren. Het beeld is ontstaan dat hoe meer beleggers woningen kopen, hoe harder de woningprijzen stijgen. Maar is dat ook zo? Volgens onderzoekster Janneke Michielsen is dat niet zomaar aan te tonen. 

Lees meer op de pagina “Geen hard bewijs voor prijsstijging door woningkoop voor verhuur”

Kadaster en CBS meten spanning op woningmarkt

Okt 2018 - Minder koopstarters, verkoopprijzen boven vraagprijs. Hoe gespannen is de woningmarkt? Kadaster en CBS onderzochten het voor het ministerie van BZK.

Lees meer op de pagina Kadaster en CBS meten spanning op woningmarkt

Woning verkopen? Juli en december zijn de beste maanden

Aug 2018 - Worden in de zomer veel huizen verkocht of liggen we liever massaal op het strand? Wat is eigenlijk het effect van seizoenen op  de woningverkoop? Het Kadaster zocht het voor u uit.
Lees meer op de pagina Woning verkopen? Juli en december beste maanden

Steeds meer bewoners uit de vier grote steden verlaten hun stad

Juli 2018 - Steeds meer mensen verlaten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, om te gaan wonen in de kleinere omliggende steden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Kadaster naar het verhuisgedrag van bewoners uit de vier grote steden in Nederland.

Lees meer op de pagina Steeds meer bewoners uit de vier grote steden verlaten hun stad

Beïnvloeden hoogspanningsverbindingen de waarde van agrarische grond?

Juli 2018 - Heeft de aanwezigheid van hoogspanningsmasten op agrarische grond effect op de waarde daarvan? En hoe onderzoek je dat dan? Samen met Wageningen Economic Research deed het Kadaster onderzoek door verkoopgegevens te koppelen aan de locaties van hoogspanningsverbindingen. In dit onderzoek is voor verschillende periodes en gebieden onderzocht of en in welke mate prijseffecten van de aanwezigheid van hoogspanningsverbindingen op landbouwgrond kan worden vastgesteld.

Lees meer op de pagina Beïnvloeden hoogspanningsverbindingen waarde agrarische grond?

Wonen langs de snelweg blijft in trek

Juni 2018 - Ook al zou je misschien verwachten dat wonen binnen een geluidszone goedkoper is: wat gemiddelde verkoopprijs betreft is er geen duidelijk verschil tussen woningen binnen geluidszones en woningen daarbuiten. Er worden binnen de geluidszones relatief veel vrijstaande woningen verkocht. Het lijkt erop dat geluidshinder uiteindelijk wel leidt tot een verhoogde kans op verhuizen.

Lees meer op de pagina over onderzoek naar wonen langs de snelweg

Verhuiswensen ouderen komen maar moeilijk uit

Mei 2018 - Ouderen verhuizen zeer weinig. Van alle senioren in een koopwoning wil 6,6% verhuizen, maar dat lukt maar 2,3%. In Utrecht komen verhuiswensen van senioren het meest uit, in Drenthe het minst. Hoofdreden? Het is in Drenthe moeilijker een geschikte seniorenwoning te vinden. Deze, en meer conclusies kwamen uit een onderzoek naar de verhuiswensen en verhuisgedrag van ouderen in Nederland.

Lees meer op de pagina over onderzoek naar verhuizen door senioren

Woningverkoper heeft ruim half jaar nodig tot overdracht

Februari 2018 - Woningverkopers die hun woning te koop aanbieden, zitten gemiddeld 7,2 maanden later bij de notaris voor de overdracht. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Kadaster en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Zij koppelden in een gezamenlijk onderzoek meer dan 23.000 woningtransacties in de gemeente Zwolle uit de periode 1994 tot en met 2017. De NVM baseert haar statistieken op het moment van de ondertekening van de koopovereenkomst. Het Kadaster registreert het moment van eigendomsoverdracht bij de notaris.

Lees meer op de pagina over onderzoek Kadaster en NVM naar woningtransacties

Grote regionale verschillen bij herstel woningmarkt

Januari 2018 - Hoe heeft de woningmarkt zich ontwikkeld sinds de start van de economische crisis? Paul de Vries en Frank van der Harst van het Kadaster brachten het in kaart. Wat blijkt? Het herstel van de woningmarkt verloopt niet overal in hetzelfde tempo. Een aantal gemeenten in de Randstad die als eerste waren hersteld, lieten in 2017 alweer een daling zien van het aantal woningverkopen. En hoewel de gemiddelde woningprijs in 2017 een nieuw record behaalde, lag deze voor meer dan de helft van de gemeenten nog onder het niveau van vóór de start van de crisis; de piek in 2008. 

Lees meer op de pagina onderzoek herstel woningmarkt

Regionale verschillen in de ontwikkeling van het aantal jonge koopstarters 

Oktober 2017 - Het aantal jonge huishoudens dat zijn eerste woning koopt, neemt licht toe in Nederland. Maar lang niet overal: in één op de drie gemeenten zien we dat het aantal koopstarters tot 35 jaar momenteel zelfs daalt. Door de sterke groei van het aantal doorstromers neemt het aandeel van de jonge starters op de koopwoningmarkt per saldo af. Een Kadaster-onderzoek naar de feitelijke ontwikkelingen en de regionale verschillen die zich voordoen. 

Lees meer op de pagina over onderzoek regionale verschillen ontwikkeling jonge koopstarters

Wie kopen er hypotheekloos?

Juni 2017 - Bij 17 van de 100 woningen die in 2016 gekocht werden door particulieren werd geen hypotheek afgesloten. Die 17 woningen zijn voornamelijk gekocht door eigenaren van meerdere woningen en door doorstromers. Binnen deze groepen zijn het vooral de ouderen die geen hypotheek afsluiten en worden er het vaakst appartementen hypotheekloos aangekocht. 

Lees meer op de pagina over onderzoek hypotheekloos kopen

Steeds minder jongeren kopen een woning 

Mei 2017 - Al negen jaar lang neemt het aantal twintigers toe. Je zou daarom verwachten dat er ook steeds meer jonge huishoudens zijn die hun eerste woning kopen. Maar dat is niet zo. Het tegenovergestelde is een feit. Er zijn minder koopstarters dan voor de crisis. Vooral de jongste groep zien we niet terug.

Lees meer op de pagina over onderzoek jonge koopstarters

Grondrapport voor ministerie BZK 

April 2017 - In dit rapport beschrijft het Kadaster zowel de grondtransacties voor recente nieuwbouw, als de onbebouwde grondvoorraden van partijen die op de woningmarkt actief zijn. Lees het rapport op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer op de pagina over onderzoek starters op de koopwoningmarkt na de crisis


Meer over de woningmarkt

Wilt u meer informatie over de woningmarkt en prijsvorming? Dan kunt u terecht bij onze woningmarktexpert Paul de Vries. Hij doet onderzoek naar vele facetten van de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt. Een persvraag stelt u via ons contactformulier.

Data en onafhankelijk advies op maat

Onderzoek naar data uit onze registers kan ondersteuning bieden bij vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijk beleid. Wij helpen u graag door het verstrekken van relevante data en onafhankelijk advies op maat.

Enkele maatwerkproducten:

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. U vindt ons contactformulier en telefoonnummer op de pagina Klantenservice maatwerk en advies.