Onderzoeken

van of in samenwerking met het Kadaster

Lees de samenvattingen van interessante onderzoeken en download de rapporten.

Toevoegen (dorps)gebieden aan stad beïnvloedt woningprijs nauwelijks

14 januari 2020

Woningprijzen van dorpen en buitengebieden die samengevoegd zijn met een stad hebben geen groot effect op de woningprijsontwikkeling van die stad.

Lees volledig artikel

Verhuizen het lastigst voor ouderen in krimpgebieden

26 november 2019

8,4% van de 55-plussers uit krimpgebieden wíl wel verhuizen, maar kan niks vinden. Dit is een hoger percentage dan in andere gebieden. Onderzoekers Sophie Druif en Paul de Vries brachten hun wensen en gedrag in kaart.

Lees volledig artikel

Top 10 opvallendste feiten over senioren op de woningmarkt

26 november 2019

10 opvallendste feiten uit onderzoek van het Kadaster over senioren op de woningmarkt, toegelicht door woningmarktexpert Paul de Vries.

Lees volledig artikel
 

Particuliere beleggers duwen woningprijzen omhoog

10 oktober 2019

Een onderzoek over de invloed van particuliere investeerders op de gemiddelde woningprijs in een buurt.

Lees volledig artikel

Energiezuinigheid van koopwoningen in beeld

10 oktober 2019

Veel jongeren kopen woningen in de labelklassen C, D en E. Dit betekent dat juist deze minst kapitaalkrachtige groep de komende jaren voor een grote opgave komt te staan om hun woningen te verbeteren.

Lees volledig artikel

Komen nieuwbouwkopers vaker uit een andere gemeente?

11 september 2019

Verhuizen kopers van nieuwbouwhuizen vaker naar een andere gemeente dan kopers van bestaande woningen? Dat is de hoofdvraag uit een nieuw onderzoek van het Kadaster naar de verhuisbewegingen van nieuwbouwkopers in de provincie Utrecht.

Lees volledig artikel

Inzicht in woningmarkt Groningse krimpregio’s

28 augustus 2019

De leefbaarheid in krimpgebieden verbeteren, hoe doe je dat? Het Kadaster onderzocht voor de provincie Groningen de ontwikkelingen van de woningmarkt in de regio.

Lees volledig artikel

Particuliere huursector compleet in beeld

08 juli 2019

Het Kadaster en het CBS hebben nieuwe onderzoeken uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de particuliere huursector. Deze onderzoeken vullen elkaar aan.

Lees volledig artikel

WOZ-waarde is goede afspiegeling marktwaarde

24 juni 2019

De WOZ-waarden die gemeenten jaarlijks voor woningen vaststellen, zijn in lijn met de waardeontwikkelingen op de woningmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Waarderingskamer en het Kadaster.

Lees volledig artikel

Oog voor de landbouw en haar ontwikkeling

17 juni 2019

In opdracht van de gemeente Enschede en STAWEL, de stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Enschede, hebben Kadaster en Wageningen Economic Research een analyse gemaakt van de agrarische sector in Enschede.

Lees volledig artikel

Onderzoek naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

29 mei 2019

De laatste jaren bestaat in de media de indruk dat woningen en ander vastgoed in toenemende mate in handen komen van buitenlandse partijen en particuliere verhuurders.

Lees volledig artikel

Onderscheidend onderzoek: Wat is uw huis waard?

03 mei 2019

Een onderzoek van Elsevier Weekblad en het Kadaster over de vierkantemeterprijzen van koophuizen in alle 3.086 Nederlandse wijken.

Lees volledig artikel

Starterslening drijft woningprijzen niet op

17 april 2019

Met een Starterslening krijgen koopstarters maximaal 20% meer hypotheekbudget. Wat betekent dit voor de woningmarkt en -prijzen? Het Kadaster deed hier onderzoek naar.

Lees volledig artikel

Forse veranderingen voor agrarisch grondgebruik Flevoland

11 maart 2019

Wat zijn de ontwikkelingen in het grondgebruik in Flevoland in de periode tot 2025 en 2040? Het Kadaster en Wageningen Economic Research deden hier onderzoek naar.

Lees volledig artikel

“Geen hard bewijs voor prijsstijging door woningkoop voor verhuur”

15 november 2018

Hoe meer beleggers woningen kopen, hoe harder de woningprijzen stijgen. Klopt dat? Volgens onderzoekster Janneke Michielsen is dat niet zomaar aan te tonen.

Lees volledig artikel

Kadaster en CBS meten spanning op woningmarkt

17 oktober 2018

Minder koopstarters, verkoopprijzen boven vraagprijs. Hoe gespannen is de woningmarkt? Kadaster en CBS onderzochten het voor het ministerie van BZK.

Lees volledig artikel

Geluidsoverlast heeft geen invloed op woningprijs

01 juli 2018

Woningen binnen een geluidszone zijn niet goedkoper dan die daarbuiten. Door geluidshinder wisselt een woning wel vaker van eigenaar.

Lees volledig artikel

Beïnvloeden hoogspanningsverbindingen waarde agrarische grond?

01 juli 2018

Heeft de aanwezigheid van hoogspanningsmasten op landbouwgrond effect op de waarde daarvan? Onderzoek samen met Wageningen Economic Research.

Lees volledig artikel

Verhuiswensen ouderen komen maar moeilijk uit

18 mei 2018

Senioren die willen verhuizen, kunnen vaak geen geschikte woning vinden. In Utrecht komen de verhuiswensen van senioren het meest uit, in Drenthe het minst.

Lees volledig artikel

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

16 april 2018

Tijdens de crisis deden wij onderzoek naar starters op de koopwoningenmarkt. Hoe vergaat het deze groep nu de markt aantrekt en de huizenprijzen weer stijgen?

Lees volledig artikel

Woningverkoper heeft ruim half jaar nodig tot overdracht

21 februari 2018

Uit onderzoek samen met NVM blijkt dat woningverkopers gemiddeld 7,2 maanden nadat de woning te koop is gezet bij de notaris zitten voor de overdracht.

Lees volledig artikel

Grote regionale verschillen bij herstel woningmarkt

24 januari 2018

Het herstel van de woningmarkt verloopt niet overal in hetzelfde tempo. Hoe heeft de woningmarkt zich ontwikkeld sinds de start van de economische crisis?

Lees volledig artikel