Woningmarkt 1e kwartaal 2024: meer transacties en hogere prijzen

Het aantal woningtransacties steeg in het 1e kwartaal van 2024, na een periode van daling. Ook gingen de woningprijzen omhoog, vooral van woningen voor jonge kopers. Investeerders verkochten meer woningen aan mensen die er zelf in gaan wonen (eigenaar-bewoners) dan dat ze opkochten om te verhuren.

Meer verkochte woningen na een periode van daling

In het 1e kwartaal van 2024 registreerde het Kadaster 44.443 transacties. Dat is 9,9% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee kwam een einde aan een periode van 11 kwartalen op rij waarbij de transacties daalden ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal transacties was in het 1e kwartaal lager dan in het 4e kwartaal. Dit is elk jaar zo. Maar de daling was het afgelopen kwartaal kleiner. In eerdere jaren daalde het aantal transacties gemiddeld met 17%. Nu maar met 12%. Dit is een teken dat de woningmarkt aantrekt.

Deze grafiek toont de ontwikkeling van het aantal transacties in laatste 10 jaar. De x-as toont de jaren. De y-as toont het aantal transacties in duizendtallen, de ondergrens is 0, de bovengrens is 60.000 en de stapgrootte is 20.000. Er is te zien dat de afname van het aantal transacties afvlakt. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06-27199503.
Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal transacties en de trend (voortschrijdende kwartaalgemiddelde) hiervan op de woningmarkt
Bron: Kadaster
Open toegankelijk ods-document met data van figuur 1 

Vooral kopers tot 35 jaar kochten meer woningen

In alle leeftijdsklassen werden meer woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal transacties van kopers tussen de 35 en 65 jaar steeg met 6%. Dit zijn vooral doorstromers. Procentueel was de stijging het grootst bij de kopers ouder dan 65 jaar: 13%. In aantallen echter was de grootste stijging te zien in de leeftijdsgroep tot 35 jaar: ruim 2.700 extra aankopen van woningen (12%). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:

 • Koopstarters, vaak jonge kopers, hoeven geen overdrachtsbelasting meer te betalen (de Startersvrijstelling).
 • Er is meer aanbod van koopwoningen, ook door de woningen die door investeerders verkocht worden.
 • Er zijn meer financieringsmogelijkheden: de NHG-grens is verhoogd naar € 435.000, de hypotheekrente is iets lager, alleenstaanden kunnen meer lenen, voor duurzame woningen is een hogere hypotheek mogelijk en de studieschuld weegt minder zwaar mee.

Deze grafiek toont de trend van het aantal transacties per leeftijdsklasse (jonger dan 35, tussen 35 en 65 en ouder dan 65) per jaar voor de afgelopen 10 jaar. De x-as toont de jaren. De y-as toont het aantal transacties in duizendtallen, de ondergrens is 0, de bovengrens is 30.000 en de stapgrootte is 5.000. Er is te zien dat het aantal aankopen door de groep tussen 35 en 65 jaar sinds 2020 afgenomen is. Voor de groep jonger dan 35 was er in 2021 afname, maar sindsdien lagen de aantallen stabiel. Vanaf 2024 zien we voor beide groepen weer een toename, al liggen de aantallen voor de groep jonger dan 35 nog steeds ruim hoger. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06-27199503.

Figuur 2: Trend (voortschrijdend gemiddelde) van het aantal woningaankopen per kwartaal naar leeftijdsklasse
Bron: Kadaster
Open toegankelijk ods-document met data van figuur 2

Voor jonge kopers stegen de woningprijzen na een korte daling 

In het 1e kwartaal van 2024 stegen de prijzen voor jonge kopers het sterkst vergeleken met een jaar eerder (5%). Voor kopers tussen de 35 en 65 jaar was de stijging 4%. Voor ouderen 1%. Voor jonge kopers betekent het de eerste jaar-op-jaarstijging van de prijs na een lichte daling van de prijzen.

Deze grafiek toont de ontwikkeling van de gemiddelde prijs voor kopers jonger dan 35, kopers tussen de 35 en 65 en kopers ouder dan 65, per kwartaal voor de afgelopen 10 jaar. De x-as toont de jaren. De y-as toont de gemiddelde prijs in duizendtallen, de ondergrens is 0, de bovengrens is 500.000 en de stapgrootte is 100.000. Er is te zien dat de prijzen het hoogst liggen voor de groep tussen 35 en 65, dan 65+ en dan 35-. Tussen 2014 en 2022 zien we een sterke prijsstijging voor alle groepen. Halverwege 2022 en begin 2023 dalen de prijzen, om in de loop van 2023 en 2024 weer aan te trekken. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06-27199503.

Figuur 3: Woningprijsontwikkeling naar leeftijdsklasse
Bron: Kadaster
Open toegankelijk ods-document met data van figuur 3

De prijzen zijn nu weer net zo hoog als in het 3e kwartaal van 2022. Vergeleken met 10 jaar geleden zijn de gemiddelde prijzen bijna verdubbeld:

 • Voor kopers onder de 35 jaar stegen de prijzen met 98% tot gemiddeld € 390.000
 • Voor kopers tussen de 35 en 65 jaar stegen de prijzen met 109% tot gemiddeld € 496.000
 • Voor kopers ouder dan 65 jaar stegen de prijzen met 87% tot gemiddeld € 435.000.

Woningprijzen stegen in de meeste gemeenten

De gemiddelde woningprijs in Nederland was € 432.000 in het 1e kwartaal van 2024, 3,7% hoger dan een jaar eerder. De belangrijkste conclusies voor de gemeenten:

 • In 66% van de gemeenten was de gemiddelde woningprijs hoger dan een jaar eerder. In 27% van de gemeenten daalden de prijzen. 
 • In 151 gemeenten lag de gemiddelde woningprijs boven de NHG-grens van € 435.000. Het grootste deel van deze gemeenten ligt in het noorden van de Randstad.
 • In 31 gemeenten lag de gemiddelde woningprijs boven € 550.000, maar in geen enkele gemeente meer boven de € 1.000.000. Laren was de duurste gemeente met ruim € 990.000.
 • In 16 gemeenten vooral aan de randen van Nederland, lag de gemiddelde prijs onder de € 300.000.  Pekela en Brunssum hadden de laagste gemiddelde prijzen, minder dan € 250.000.

Deze kaart toont per gemeente de koopsomklasse van de transacties voor het tweede kwartaal van 2024. De laagste klasse is gemiddeld minder dan €300.000, de hoogste klasse gemiddeld meer dan € 550.000. Er is te zien dat de lage prijsklassen vooral aan de randen van het land gevonden worden. De hoogste prijsklassen liggen in de Randstad. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06-27199503.
Figuur 4: Gemiddelde woningprijs per gemeente
Bron: Kadaster
Open toegankelijk ods-document met data van figuur 4 

Investeerders verkochten meer dan dat ze kochten

In de eerste 2 maanden van 2024 bleef de trend dat investeerders meer woningen verkopen aan eigenaar-bewoners dan dat ze opkopen. Er waren 3.200 verkopen en 770 aankopen.

Investeerders zijn bedrijven en particulieren die woningen kopen om de woning te verhuren. De meeste aandacht gaat uit naar de groep die verkoopt aan en opkoopt van eigenaar-bewoners. Het grote succes van kopen-voor-verhuur zorgde er mede voor dat er minder koopwoningen beschikbaar waren voor starters. Om dit te beperken nam de overheid de afgelopen jaren maatregelen als:

 • In 2021 werd de overdrachtsbelasting voor investeerders verhoogd van 2% naar 8%. In 2023 werd dit 10,4%. 
 • Meerdere gemeenten voerden een opkoopbeschermingsmaatregel in. Investeerders mogen daar geen koopwoningen kopen voor de verhuur. Dit verminderde het aanbod voor investeerders.

Figuur 5 laat zien dat sinds 2021 investeerders meer woningen aan eigenaar-bewoners verkopen dan dat ze opkopen. Hierdoor kwamen er meer koophuizen beschikbaar op de markt. De pieken in de figuur zijn het gevolg van anticipatie op beleidsmaatregelen. In de eerste 2 maanden van 2024 nam zowel het aantal verkooptransacties (buy-to-let) als het aantal aankooptransacties (let-to-buy) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder toe. Het verschil tussen beide neemt toe.
Deze grafiek toont het aantal transacties van eigenaar-bewoners aan investeerders (buy-to-let) en van investeerders aan eigenaar-bewoners (let-to-buy). De x-as toont de jaren en maanden. De y-as toont het aantal transacties, de ondergrens is 0, de bovengrens is 3.000 en de stapgrootte is 1.000. Er is te zien dat investeerders nu meer verkopen dan dat ze aankopen van eigenaar-bewoners. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06-27199503.
 
Figuur 5: Ontwikkeling van het aantal transacties tussen investeerders en eigenaar-bewoners
Bron: Kadaster
Open toegankelijk ods-document met data van figuur 5 

Over het onderzoek

 • De data over investeerders waren voor deze analyse nog niet beschikbaar voor het volledige 1e kwartaal van 2024. Ze gaan over de eerste 2 maanden van 2024. 
 • Dit Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt is geschreven door onderzoekers Sara Bugera, Lianne Hans, Frank Harleman, Jorian Lamberink, Marion Plegt, Diane Stiemer, Paul de Vries en Joost Zuidberg.
 • Maandelijks publiceren het Kadaster en het CBS informatie over de woningmarkt (PBK), gebaseerd op woningprijsindex. In deze publicatie kijken we alleen naar de gemiddelde prijs. 
 • Het Kadaster publiceert het aantal transacties en de woningprijs op basis van de eigendomsoverdrachten bij de notaris. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) publiceert op basis van de koopakten. 


Meer Informatie

Contact

Andere onderzoeken

Kwartaalbericht woningmarkt