WOZ-detailgegevens

Van DataLand naar het Kadaster

Uiterlijk op 1 januari 2022 neemt het Kadaster het beheer en de ontsluiting van de WOZ-detailgegevens over van DataLand. Omdat gemeenten bronhouders zijn van deze WOZ-data,  moeten zij een nieuwe overeenkomst aangaan en de gegevens bij het Kadaster aanleveren.

Voor bronhouders: overgang naar nieuwe overeenkomsten

  • Als gemeente kunt u uw WOZ-detailgegevens vooralsnog blijven aanleveren bij DataLand. Ook kunt u kwaliteitsrapportages blijven inzien.

  • U ontvangt als gemeente van ons een nieuwe overeenkomst. Wij vragen u om deze te tekenen en terug te sturen naar het Kadaster.

  • Leveringscontactpersonen van uw gemeente krijgen per e-mail informatie over het aanleverproces bij het Kadaster.

  • Zijn DataLand en het Kadaster klaar zijn om de gegevensuitwisseling van uw gemeente ‘over te zetten’? Dan zullen wij u hier uiterlijk op 1 januari 2022 over informeren. Vanaf dat moment levert u uw WOZ-detailgegevens niet meer aan bij DataLand, maar bij het Kadaster.

Voor afnemers: vervangend product

Als afnemer krijgt u straks een vervangend product voor de Vastgoedscanner van DataLand. Hiervoor sluit u een abonnement af bij het Kadaster. Wij zullen u hierover informeren.

Het belang van WOZ-detailgegevens

WOZ-detailgegevens zijn noodzakelijk voor onder meer veiligheidsregio’s, het notariaat, accountants, banken, makelaars en regionale uitvoeringsdiensten. Zij gebruiken de gegevens voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle, fraudebestrijding en ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen.

Vraag en antwoord

Handige links