WOZ-detailgegevens

Van DataLand naar het Kadaster

Gemeenten hebben de taak om zorg te dragen voor het verstrekken van WOZ-detailgegevens aan inwoners en bedrijven. WOZ-detailgegevens zijn noodzakelijk voor onder meer veiligheidsregio’s, het notariaat en banken. Zij gebruiken de gegevens voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle, en ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen. De afgelopen jaren heeft DataLand deze taak namens gemeenten uitgevoerd.

Uiterlijk op 1 januari 2022 neemt het Kadaster het beheer en de ontsluiting van de WOZ-detailgegevens over van DataLand. Gemeenten zijn bronhouders van deze WOZ-data. Het is nodig dat ze een nieuwe overeenkomst met het Kadaster aangaan om de gegevens bij het Kadaster aan te leveren. In een aantal gevallen zorgen belastingsamenwerkingen namens gemeenten voor deze aanlevering.

Voor bronhouders: overgang naar nieuwe overeenkomsten

 • Als gemeente of belastingsamenwerking kunt u uw WOZ-detailgegevens vooralsnog blijven aanleveren bij DataLand. Ook kunt u kwaliteitsrapportages blijven inzien.
 • U ontvangt als gemeente of samenwerkingsverband van ons een nieuwe overeenkomst. Wij vragen u om deze te tekenen en terug te sturen naar het Kadaster.
 • Leveringscontactpersonen van uw gemeente krijgen per e-mail informatie over het aanleverproces bij het Kadaster.
 • Zijn DataLand en het Kadaster klaar om de gegevensuitwisseling van uw gemeente ‘over te zetten’? Dan zullen wij u hierover informeren, uiterlijk op 1 januari 2022. Vanaf dat moment levert u uw WOZ-detailgegevens niet meer aan bij DataLand, maar bij het Kadaster.

Voor afnemers: vervangende producten

Als afnemer krijgt u straks vervangende producten voor de Vastgoedscanner en de databestanden van DataLand. Wij zullen u informeren, zodra hier meer bekend over is.

Vraag en antwoord

De Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Via de LV WOZ wordt de WOZ-waarde landelijk uitgewisseld. Meer over de LV WOZ leest u op de pagina WOZ.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype, de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Deze detailgegevens zijn nu beschikbaar via DataLand en vanaf uiterlijk 1 januari 2022 via het Kadaster.

 • de Landelijke Voorziening WOZ (zie de pagina WOZ)
 • het WOZ-waardeloket.nl
 • het Kadaster zet de volgende dienstverlening voort van DataLand:
  • de Vastgoedscanner, in het Geïntegreerd Objectbericht van het Kadaster
  • de kwaliteitsrapportages, in het (nieuwe) kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens van het Kadaster
  • de levering van WOZ-detailgegevens in zogenaamde 'maatwerkleveringen' 

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie die niet in de LV WOZ voorkomt. Deze specifieke objectinformatie is van belang voor bijvoorbeeld veiligheidsregio’s en provincies. Lees meer over het belang van WOZ-detailgegevens op de website van Dataland.

Het uitgangspunt is dat de WOZ-detailgegevens vallen onder de gegevens in artikel 38 Wet waardering onroerende zaken. Nu faciliteert DataLand de gemeente bij het uitvoeren hun wettelijke taak en straks zal het Kadaster dat doen. Een gemeente (of samenwerkingsverband namens gemeente) gaat vrijwillig de overeenkomst aan met het Kadaster. Hierdoor kan het Kadaster tegemoetkomen aan de wens van afnemers om informatie te ontvangen via 1 loket. Daarnaast hoeven gemeenten deze informatie niet meer zelf aan diverse afnemers te verstrekken.

DataLand stopt met zijn werkzaamheden, maar de vraag naar WOZ-detailgegevens blijft. Doordat het Kadaster deze werkzaamheden voortzet, blijven deze gegevens in een landelijke dataset beschikbaar voor afnemers. Het Kadaster heeft veel ervaring met het beheren, optimaliseren en ontsluiten van grote datasets, zoals is gebleken bij de landelijke voorzieningen. Denk hierbij aan de BAG en de LV WOZ.

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ-detailgegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking: heeft de gemeente haar taken gedelegeerd of is er sprake van mandatering? Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Stel uw vraag via het contactformulier. U krijgt binnen 3 werkdagen een reactie.

De door de gemeente te leveren WOZ-detailgegevens bevatten (AVG) persoonsgegevens. Het gaat niet om namen van personen of belastingplichtigen.

U blijft de records 00, 20, 21, 22, 35, 91, 92 leveren zoals u gewend bent. Er is 1 uitzondering.

Belangrijk: uitzondering

U levert het WOZ-waardegegeven en gegevens om het attribuut eigendom te bepalen niet meer aan het Kadaster. Het Kadaster ontvangt deze gegevens al via de LV WOZ. Een dubbele levering van dat gegeven moet worden voorkomen.

Uw gemeente heeft hier enige tijd geleden een overeenkomst voor ontvangen. Hebt u deze niet gekregen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Bij het Kadaster en DataLand volgen we de ontwikkelingen rond het uitfaseren van Stuf-TAX op de voet. In goed overleg met gemeenten spelen we in op nieuwe mogelijkheden. Zo blijven ook in de toekomst de WOZ-detailgegevens voor afnemers toegankelijk.

Levert u de WOZ-detailgegevens aan het Kadaster? Dan krijgt u vanaf dat moment toegang tot het WOZ Kwaliteitsdashboard van uw gemeente. Hiermee krijgt u direct en continu informatie over de geleverde gegevens. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu ook al de kwaliteitsdashboards voor bijvoorbeeld de BAG, BGT en Wkpb.

Ja, in de WOZ-detailgegevens komen gegevens voor die persoonsgegevens zijn. In dat geval is een verwerkersovereenkomst noodzakelijk. U sluit de verwerkersovereenkomst tegelijk af met de hoofdovereenkomst.

Het Kadaster verstrekt uitsluitend gegevens aan toegestane afnemers en voor toegestane gebruiksdoelen. Hierbij handelen wij volgens de geldende juridische kaders van de wet WOZ. Wij onderzoeken hoe we voor de overige afnemers de juridische borging goed kunnen regelen. Dit doen wij in overleg met het ministerie van Financiën, de Waarderingskamer en DataLand.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Stel uw vraag direct via het contactformulier. U krijgt binnen 3 werkdagen een reactie.

Handige links

Informatie vanuit DataLand

Ook DataLand houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Deze informatie is afgestemd met het Kadaster.

VNG Ledenbrief

VNG stuurde leden een brief over de ontwikkelingen in het geo-domein en de beëindiging van de dienstverlening van DataLand.