Wilt u zelf kiezen welke soort informatie u over een perceel op een bepaald adres wilt ontvangen? Zoals de koopsom, rechten, gemeentelijke lasten of buurtstatistieken. Dat kan met Objectinformatie. Naast adressen van percelen met een woonfunctie kunt u ook adressen van percelen met een bedrijfsfunctie selecteren. 

Voor dit product hebt u een abonnement op Mijn Kadaster met Kadata Internet nodig. Hebt u dit nog niet? Regel het op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.

Objectinformatie

vanaf € 0,-

U kunt kiezen uit verschillende typen informatie:

 • algemeen
 • rechten
 • koopsom
 • WOZ-object
 • WOZ-deelobjecten
 • gemeentelijke lasten
 • buurtstatistieken
 • omgeving

Nu bestellen via Mijn Kadaster   

Beschrijving van typen informatie met tarieven

U betaalt per adres het volgende:  

 • Algemeen (adres, kadastrale kaart, kadastrale aanduiding, oppervlakte, gebruik, energielabel uit RVO.nl, actualiteit rechtensituatie) – € 0,-
 • Rechten (eigendom, bijzonderheden: bv mandeligheid) – € 2,30
 • Koopsom (laatste transactie uit basisregistratie Kadaster) –  € 0,43
 • WOZ-Object (WOZ-objectbeschrijving) - € 1,79 (inclusief btw)
 • WOZ-Deelobjecten (grond, gebouwen) - € 1,79 (inclusief btw)
 • Gemeentelijke lasten (onroerende zaakbelasting, reinigingsrechten, rioolheffing) –   € 0,-
 • Buurtstatistieken (inwonertal, leeftijdsverdeling, huwelijkse staat, herkomst, aantal huishoudens, oppervlakte, stedelijkheid) – € 0,-
 • Omgeving (publiekrechtelijke beperkingen) –  € 0,29

Maatwerk

Wilt u van bovenstaande informatie een eenmalige ad hoc selectie van bijvoorbeeld een specifiek gebied ontvangen? Of wilt u op reguliere basis een update ontvangen?
Neem dan contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Objectinformatie inzien: instructievideo

In deze video leggen we uit hoe het inzien van Objectinformatie via Mijn Kadaster en Kadata internet werkt.

Vraag en antwoord

Voor Objectinformatie hebt u een abonnement op Mijn Kadaster en Kadata Internet nodig.

Er is ook een API-service beschikbaar, waarbij uw applicatie via een interface de perceelinformatie kan opvragen. U moet dan over een geldige API-key beschikken.  
Deze vraagt u aan in Kadata Internet, via Mijn Kadaster.
De eerste beheerder van Mijn Kadaster bij uw bedrijf beheert voor u de API. U vindt de gegevens van uw beheerder in het scherm Profielinstellingen. Dat opent u door rechtsboven in Mijn Kadaster op uw naam te klikken.

Om dit product op te vragen, hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster (gratis) én Kadata Internet (betaald). U vindt meer informatie op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.

De documentatie van ObjectInformatie API wordt via een Swagger-interface beschikbaar gesteld en deze is terug te vinden via kadatawebservice.kadaster.nl.

De invoer via Kadata Internet kan bestaan uit: 

 • een postcode, huisnummer, huisnummertoevoeging (optioneel) en huisletter (optioneel) 
 • plaatsnaam, straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging (optioneel) en huisletter (optioneel) 

Bij de API-service kan de invoer bestaan uit: 

 • een postcode, huisnummer, huisnummertoevoeging (optioneel) en huisletter (optioneel)
 • een BAG verblijfsobject ID

Als een gevraagd onderdeel van Objectinformatie niet of gedeeltelijk leverbaar is, kunt u uw keuze aapassen of annuleren. Als een onderdeel niet geleverd kan worden, vermelden we dit onderdeel niet in de levering en wordt dit niet gefactureerd.

Een product kan ook gedeeltelijk leverbaar zijn. U kunt dan aangeven dat u de informatie die wel leverbaar is wilt ontvangen. U betaalt alleen voor de geleverde informatie.
 

De informatie wordt geleverd in JSON-formaat.

U kunt met Objectinformatie eventueel ook de WOZ-waarde bekijken. De verstrekking hiervan is echter aan wettelijke regels gebonden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?  Bel ons dan op 088 - 183 47 00, of vul het contactformulier in.

Via Kadata internet wordt de perceelinformatie direct weergegeven op uw beeldscherm. Vervolgens kunt u de informatie als pdf-bestand downloaden. Bij de API-service wordt de perceelinformatie teruggeleverd in JSON-formaat.

API staat voor Application Programming Interface. Met een API kan een computerprogramma communiceren met een ander programma of onderdelen ervan. Zo kunt u een database of programma bevragen. Vergelijk het met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang geeft tot interne gegevens. Past uw stekker niet, dan hebt u geen toegang. Wij maken voor u een API, oftewel een passende stekker, aan. 

De genoemde bedragen voor WOZ-Object en WOZ-Deelobjecten zijn inclusief btw. De overige genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Bij maatwerkproducten en -diensten controleren wij altijd op doelbinding. Het maakt daarvoor niet uit tot welke beroepsgroep u hoort. Wij toetsen uw aanvraag aan onder andere de Kadasterwet.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.