Wkpb wordt BRK-PB 

In 2019 is gestart met vernieuwing van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). De wet is sinds 1 april 2020 van kracht. De vernieuwing moet eind 2020 afgerond zijn. De vernieuwing houdt een vereenvoudiging in van de huidige Wkpb. Er komt:

  • 1 registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster(BRK)
  • verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd 

Nieuws

16 juli 2020

Functionaliteit beheerapplicatie BRK-PB uitgebreid

Gemeentelijke bronhouders die de transitie hebben voltooid, hebben nu meer mogelijkheden om hun publiekrechtelijke beperkingen te beheren.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord