Wkpb wordt BRK-PB 

In 2019 is gestart met vernieuwing van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). De wet is sinds 1 april 2020 van kracht. De vernieuwing moet eind 2020 afgerond zijn. De vernieuwing houdt een vereenvoudiging in van de huidige Wkpb. Er komt:

  • 1 registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster(BRK)
  • verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd 

Nieuws

30 oktober 2020

Ontbrekende kaart bij inschrijven beperking met contour

Bij nieuwe inschrijvingen met een GML moet vanaf nu altijd een kaart worden bijgevoegd.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord