Wkpb wordt BRK-PB 

In 2019 is gestart met vernieuwing van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). De wet is sinds 1 april 2020 van kracht. De vernieuwing moet eind 2020 afgerond zijn. De vernieuwing houdt een vereenvoudiging in van de huidige Wkpb. Er komt:

  • 1 registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster(BRK)
  • verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd 

Nieuws

02 oktober 2020

BRK-PB: meer mogelijkheden met geometrie en veilig anonimiseren

Voor bronhouders die de transitie van Wkpb naar BRK-PB hebben voltooid, zijn nieuwe functionaliteiten beschikbaar. Het actualiseren van een werkingsgebied is nog niet mogelijk.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord