Wkpb wordt BRK-PB 

In 2019 is gestart met vernieuwing van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). De wet is sinds 1 april 2020 van kracht. De vernieuwing moet eind 2020 afgerond zijn. De vernieuwing houdt een vereenvoudiging in van de huidige Wkpb. Er komt:

  • 1 registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster(BRK)
  • verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd 

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Beter Kenbaar

Met het programma Beter Kenbaar worden de publiekrechtelijke beperkingen van alle gemeenten overgezet naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB).

Klantenservice Wkpb

Stel uw vragen over de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) aan onze specialisten.

Nieuws

Nieuws item: Pdf’s met bijlage- of portfoliostructuur niet toegestaan

Pdf’s met een bijlage- of portfoliostructuur kunnen foutmeldingen geven of niet correct worden weergegeven.

Lees artikel

Agenda

Nog niets gepland

Op dit moment staan er geen evenementen in deze agenda.

Vraag en antwoord

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • beschermde monumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • maatregelen nodig voor de landsverdediging
  • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 32 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.