Vernieuwing systeem aanbieden van stukken

SYVAS vervangt Web-ELAN

Ons nieuwe systeem voor het aanbieden van stukken heet SYVAS (systeem voor het aanbieden van stukken). Dit vervangt in de loop van 2021 het huidige systeem Web-ELAN (of daarvan afgeleide functionaliteit, zoals QuELAN). 

Waarom een nieuw systeem?

Het Kadaster heeft in overleg met de ketenpartners voor inschrijving van stukken besloten om de bewijspositie van alle partijen in de vastgoedketen te verbeteren, waar mogelijk fouten in het aanbiedproces op voorhand te voorkomen en de kwaliteit van de BRK te verhogen. Naar verwachting neemt het aantal Attenderingen op niet Inschrijving (ANI) en Verzoeken tot Verbetering (VTV) af.

Het nieuwe systeem SYVAS sluit beter aan op de huidige technische eisen en helpt (daarmee) eventuele fouten in het inschrijvingsproces te voorkomen. Web-ELAN is gebaseerd op verouderde technologie (e-mail) en na 15 jaar trouwe dienst aan vervanging toe. SYVAS sluit ook beter aan op de Europese verordening (eIDAS). Deze verordening stelt eisen aan de elektronische ondertekening van documenten en databestanden.

Wat verandert er bij gebruik van SYVAS?

Onder andere de gebruiksvriendelijkheid wordt vergroot. U leest hier meer over op de pagina Voordelen van SYVAS.

Wat moet u doen als u SYVAS wilt gebruiken?

Meer informatie over de eisen en voorwaarden voor het gebruik vindt u op de pagina Aan de slag met SYVAS.

Meer informatie over SYVAS

U leest meer op de pagina Elektronisch aanbieden van stukken (SYVAS)

Planning

Met softwarepakket

Vanaf 5 juli 2021 is aansluiting met uw softwarepakket op SYVAS mogelijk. Het softwarepakket ‘praat’ rechtstreeks met SYVAS om verzoeken aan te bieden en mededelingen over te halen naar het zaakdossier in uw softwarepakket. 

In de maanden erna installeren softwareleveranciers bij notariskantoren de met SYVAS geïntegreerde versie van hun softwarepakket en helpen implementeren. Notariskantoren kunnen dan gebruik gaan maken van het softwarepakket met SYVAS. Uw softwareleverancier neemt contact met u op en kan aangeven wanneer dit precies is.

Via Mijn Kadaster

Vanaf september 2021 kunt u in Mijn Kadaster gratis gebruik maken van een Aanbiedportaal SYVAS inschrijving & voorwaarden. Dit is voor aanbieders van stukken die geen gebruik maken van een softwarepakket dat verzoeken en mededelingen rechtstreeks met SYVAS uitwisselt. Met beroepsgroepen zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders en belastingsdeurwaarders van de Rijksbelastingdienst wordt afgestemd wanneer zij gebruik kunnen maken van de het aanbiedportaal in Mijn Kadaster. 

Overgangsfase

Vanaf 1 juli 2022 is Web-ELAN niet meer beschikbaar.

Over SYVAS: samenwerking in de keten

De vernieuwing van het systeem voor het aanbieden van stukken (SYVAS) draagt bij aan verdere ketenintegratie tussen aanbieders van stukken en het Kadaster. Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe systeem stemmen het Kadaster en softwareleveranciers, die het aanbieden van stukken onderdeel maken van hun software, daarom continu met elkaar af. Het Kadaster werkt in dit project nauw samen met het notariaat en de (gerechts)deurwaarders, hun softwareleveranciers en beroepsorganisaties. Ook heeft het Kadaster contact met vertegenwoordigers van de andere aanbieders die gebruik gaan maken van het aanbiedportaal in Mijn Kadaster.

Vraag en antwoord

Zoekt u schema's, downloads of documentatie? Informatie voor developers vindt u op de pagina SYVAS op developer.kadaster.nl.

De meest gestelde vragen en instructies over SYVAS vindt u op de pagina SYVAS vragen en antwoorden.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Inschrijving en Registratie op telefoonnummer 088 - 183 35 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier