Terug naar vorige pagina

Vragen en antwoorden over ondertekenen gebruiksvoorwaarden

Voordat u een verzoek kunt indienen via SYVAS, moet u de Gebruiksvoorwaarden elektronisch aanbieden hebben ondertekend. Als u de voorwaarden niet ondertekent kunnen wij de stukken niet accepteren en inschrijven.

Werkt u als notaris met KIK-akten? Een eventueel eerder ondertekende KIK overeenkomst wordt nu vervangen door de Gebruiksvoorwaarden KIK. De nieuwe voorwaarden moet u opnieuw ondertekenen. Als u de voorwaarden voor KIK niet ondertekent, kunnen wij de stukken niet accepteren en inschrijven. Als u de voorwaarden voor elektronisch aanbieden wel heeft ondertekend maar de KIK voorwaarden niet, dan wordt de meegeleverde KIK-data niet gebruikt.

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het ondertekenen van de voorwaarden.

Vraag en antwoord

Het ondertekenen van beide gebruiksvoorwaarden gaat via de SYVAS-webapplicatie in Mijn Kadaster. Lees meer over de stappen van het ondertekenen in de Instructie gebruiksvoorwaarden ondertekenen.

Voor het ondertekenen van de gebruiksvoorwaarden in SYVAS, moet u de KeySign Connector installeren. De KeySign Connector maakt browseronafhankelijke hardware-communicatie mogelijk vanuit SYVAS met het veilige middel (persoonsgebonden (beroeps)certificaat op de USB-token/smartcard).

De tool KeySign Connector is beschikbaar voor download via: https://connector-kadaster.keysign.eu/#/. De KeySignConnector is te installeren op een multi-user omgeving.

Klik op de ‘Start’-knop. U moet kiezen uit:

  • Windows 64bit 
  • Windows 32bit
  • Mac

In de instellingen van uw computer ziet u welke versie u moet installeren. Wilt u meer informatie over de KeySignConnector? Bekijk dan de:

Iedereen die stukken wil inschrijven via SYVAS (notaris, belastingdeurwaarder, gerechtsdeurwaarder, advocaat, bewindvoerder, curator) moet de gebruiksvoorwaarden SYVAS ondertekenen. Pas daarna kunnen stukken elektronisch worden aangeboden via SYVAS. 

Let wel: bent u kandidaat-notaris of toegevoegd-notaris, kandidaat-gerechtsdeurwaarder of toegevoegd gerechtsdeurwaarder? Dan hoeft u de gebruiksvoorwaarden niet te ondertekenen, tenzij u optreedt als (zware) waarnemer voor een geschorste of uit het ambt gezette notaris of gerechtsdeurwaarder. In dat geval moet u, als (zware) waarnemer, de gebruiksvoorwaarden wel ondertekenen.

Meer informatie vindt u op de pagina Vragen en antwoorden over ondertekenen gebruiksvoorwaarden.

In de gebruiksvoorwaarden staat vermeld onder welke voorwaarden de software aan u beschikbaar wordt gesteld, en aan welke voorwaarden u daarom moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de software.

U hebt eerder de KIK-overeenkomst al ondertekend. Nu u en het Kadaster gebruik gaan maken van SYVAS, kunnen bepaalde controles geautomatiseerd plaatsvinden. Geautomatiseerde controles verminderen de kans op fouten en zorgen voor een sneller proces van inschrijving. Eén van deze controles is het aanvaard hebben van de voorwaarden voor het gebruik van KIK. Deze hebt u eerder in de vorm van een overeenkomst al eens aanvaard.

Nee. Alleen voor notarissen die voor het eerst gebruik gaan maken van KIK is een coulanceperiode van toepassing. Wilt u hier meer over weten? U vindt meer informatie op de pagina KIK-support.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om KIK-akten aan te bieden, moet u de gebruiksvoorwaarden KIK ondertekenen. In de gebruiksvoorwaarden KIK staat uitgelegd wie voor welk deel van het inschrijvingsproces verantwoordelijk is. De inhoud van de gebruiksvoorwaarden is hetzelfde als de KIK-overeenkomst voor Web-ELAN.

De inhoud van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de KIK-overeenkomst is ongewijzigd gebleven. Alleen de vorm waarin deze afspraken zijn vastgelegd, is gewijzigd.

De KIK-overeenkomst werd destijds ondertekend door de notaris, verstuurd naar het Kadaster en daarna ondertekend door de bewaarder.

Bij de gebruiksvoorwaarden KIK is ondertekening door de bewaarder niet meer nodig. U kunt na ondertekening meteen aan de slag en hoeft niet te wachten op een handtekening van de bewaarder.

Zonder het ondertekenen van de voorwaarden kunnen wij de aangeboden stukken niet accepteren en inschrijven. U ontvangt een bericht van afkeuring. 

U hebt de voorwaarden ondertekend wanneer er een groen vinkje staat bij die betreffende voorwaarden.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Inschrijving en Registratie op telefoonnummer 088 - 183 35 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.