Informatie over KIK Inzage 6.0

De Basisregistratie Kadaster is vernieuwd en het informatiemodel IMKAD 2.3 is vastgesteld. KIK Inzage 6.0 is gebaseerd op dit vernieuwde model. Met versie 6.0 is het mogelijk om meer informatie te tonen dan met versie 5.1. Ook voldoet de nieuwe versie aan wet- en regelgeving en bevat verbeteringen die zijn ingebracht door afnemers. KIK Inzage 5.1 wordt (op termijn) uitgefaseerd. 

Functionele en technische wijzigingen

Nieuw in KIK Inzage 6.0:

•    overstap SOAP naar REST JSON
•    via Open-API-specificaties
•    objectlijst in pdf-formaat
•    domein Publiek rechtelijke beperking toegevoegd vanuit Beter Kenbaar
•    adres van verblijfsobject uit de BAG bij Publiekrechtelijke Beperkingen
•    toelichting van de bewaarder.
•    attribuut aandeel in tenaamstelling 32 posities in plaats van 8 posities.

Verdere verschillen vindt u in het document: Verschillen KIK Inzage 6.0 vs 5.1.

Specificaties KIK Inzage 6.0

We leveren de specificaties voor KIK Inzage per product op. Op dit moment zijn de specificaties voor de producten Eigendomsinformatie, Hypotheekinformatie en Eigenaarsinformatie afgerond. We publiceren deze binnenkort op de schema-pagina van KIK Inzage op developer.kadaster.nl

Release notes

Tijdens de ontwikkelingen van KIK Inzage 6.0 worden releases uitgevoerd. De release notes verschijnen op de schema-pagina van KIK Inzage op developer.kadaster.nl.

Meer informatie 

  • OpenAPI specificaties vindt u op de website Swagger
  • Een voorbeeld van het genereren van client code aan de hand van de specificatie is op Github.

Periodiek overleg

  • Tijdens de ontwikkelperiode van KIK Inzage 6.0 vindt periodiek overleg plaats met de softwareleveranciers. Mocht u hieraan deel willen nemen en geen uitnodiging hebben ontvangen, neemt u dan contact op via het contactformulier
  • Voor afnemers is er het gebruikersoverleg BRK, waarin elke organisatie vertegenwoordigd is en de inbreng namens de achterban organiseert. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Gebruikersoverleg BRK.

Testomgeving voor softwareleveranciers

  • Om er voor te zorgen dat KIK Inzage goed werkt, is voor softwareleveranciers een externe testomgeving (ETO) beschikbaar. Meer informatie over de KIK Inzage ETO voor KIK Inzage 5.1, staat op de pagina Aanvragen testomgeving KIK Inzage
  • Met de KIK Inzage ETO kunt u voor zowel KIK Inzage 5.1 als voor 6.0 toegang krijgen tot de testgevallen.
  • Aan deze testomgeving zijn geen kosten verbonden. 

Vraag en antwoord

Op 15 juli 2022 wordt KIK Inzage 6.0 in productie genomen. U kunt vervolgens nog een periode gebruik maken van KIK Inzage 5.1. De uitfaseringsdatum van KIK Inzage 5.1 staat voorlopig gepland op 1 maart 2023.

Wilt u de actuele voortgang weten van de oplevering van de producten van KIK Inzage 6.0?
Bekijk dan het document Voortgang oplevering producten KIK Inzage 6.0.

De specificaties van de producten Eigendomsinformatie, Hypotheekinformatie en Eigenaarsinformatie zijn inmiddels opgeleverd. Als alle specificaties zijn opgeleverd, dan wordt KIK Inzage 6.0 in productie gezet.  

Bijzonderheden vermelden we op deze pagina. We geven urgente zaken door via een e-mail aan de softwareleveranciers en de contactpersonen van KIK Inzage.

Denkt u dat uw gegevens niet bij ons bekend zijn? En wilt u wel op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond de nieuwe versie 6.0 van KIK Inzage? Dan kunt u dit melden via de klantenservice KIK Inzage op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of u meldt dit via het contactformulier.

U vindt alle technische documentatie op de KIK Inzage schemapagina van developer.kadaster.nl pagina.

Op dit moment is KIK Inzage 6.0 nog in ontwikkeling. Pas bij de livegang van KIK Inzage 6.0 worden de definitieve specificaties op deze pagina ontsloten. Tot die tijd kunt u op deze webpagina alle informatie vinden die op dit moment beschikbaar is.  
•    schema-pagina van KIK Inzage op developer.kadaster.nl
•    pagina Informatiemodel Kadaster (IMKAD) 
•    pagina Waardelijsten 

U kunt een verzoek indienen om testscenario's in de ETO te laten opnemen. Stuur dit verzoek aan onze klantenservice via het contactformulier.

Geef een duidelijke omschrijving van het scenario en geef eventueel een concreet voorbeeld.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice KIK Inzage op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.