Informatie over KIK Inzage 6.0

De Basisregistratie Kadaster is vernieuwd en het informatiemodel IMKAD 2.3 is vastgesteld. KIK Inzage 6.0 is gebaseerd op dit vernieuwde model. Met versie 6.0 is het mogelijk om meer informatie te tonen dan met de vorige versie 5.1. Ook voldoet de nieuwe versie aan wet- en regelgeving en bevat verbeteringen die zijn ingebracht door afnemers. KIK Inzage 5.1 is op 31 maart 2023 uitgefaseerd. 

Functionele en technische wijzigingen

KIK Inzage 6.0:

 • REST JSON
 • via Open-API-specificaties
 • objectlijst in pdf-formaat
 • domein Publiekrechtelijke beperking toegevoegd vanuit Beter Kenbaar
 • adres van verblijfsobject uit de BAG bij Publiekrechtelijke Beperkingen
 • toelichting van de bewaarder
 • attribuut aandeel in tenaamstelling 32 posities in plaats van 8 posities

Specificaties KIK Inzage 6.0

De specificaties voor KIK voor de producten Eigendomsinformatie, Hypotheekinformatie en Eigenaarsinformatie staan in de product model documentatie. Deze hebben wij gepubliceerd op de schema-pagina van KIK Inzage op developer.kadaster.nl

Release notes

Tijdens de ontwikkelingen van KIK Inzage 6.0 worden releases uitgevoerd. De release notes verschijnen op de schema-pagina van KIK Inzage op developer.kadaster.nl.

Meer informatie 

 • OpenAPI specificaties vindt u op de website Swagger
 • Een voorbeeld van het genereren van client code aan de hand van de specificatie is op Github.

Periodiek overleg

 • Tijdens de ontwikkelperiode van KIK Inzage 6.0 vindt periodiek overleg plaats met de softwareleveranciers. Mocht u hieraan deel willen nemen en geen uitnodiging hebben ontvangen, neemt u dan contact op via het contactformulier
 • Voor afnemers is er het gebruikersoverleg BRK, waarin elke organisatie vertegenwoordigd is en de inbreng namens de achterban organiseert. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Gebruikersoverleg BRK.

Testomgeving voor softwareleveranciers

 • Om ervoor te zorgen dat KIK Inzage goed werkt, is voor softwareleveranciers een externe testomgeving (ETO) beschikbaar. Meer informatie staat op de pagina Aanvragen testomgeving KIK Inzage
 • Met de KIK Inzage ETO kunt u toegang krijgen tot de testgevallen.
 • Aan deze testomgeving zijn geen kosten verbonden. 

Vraag en antwoord

Bijzonderheden vermelden we op deze pagina. We geven urgente zaken door via een e-mail aan de softwareleveranciers en de contactpersonen van KIK Inzage.

Denkt u dat uw gegevens niet bij ons bekend zijn? En wilt u wel op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond de nieuwe versie 6.0 van KIK Inzage? Dan kunt u dit melden via de klantenservice KIK Inzage op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of u meldt dit via het contactformulier.

U vindt alle technische documentatie op de KIK Inzage schema-pagina van KIK Inzage op developer.kadaster.nl.

Aanvullende informatie vindt u op:  
•    pagina Informatiemodel Kadaster (IMKAD) 
•    pagina Waardelijsten 

U kunt een verzoek indienen om testscenario's in de ETO te laten opnemen. Stuur dit verzoek aan onze klantenservice via het contactformulier.

Geef een duidelijke omschrijving van het scenario en geef eventueel een concreet voorbeeld.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice KIK Inzage op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.