Mijn Kadaster en eHerkenning

eHerkenning logo

 

U kunt op Mijn Kadaster inloggen met uw Mijn Kadaster account of met eHerkenning.

Wat is eHerkenning?

Met eHerkenning regelt u online zaken met de overheid. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via eHerkenning kunnen ondernemers en hun medewerkers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Naast veiligheid zorgt eHerkenning voor gemak: u hebt nog maar 1 wachtwoord nodig om in te loggen bij het Kadaster en 400 andere (semi-) overheidsorganisaties.

Bekijk de korte video over inloggen in Mijn Kadaster met eHerkenning.

Vraag en antwoord

Invoering van eHerkenning

Met eHerkenning kunt u veiliger inloggen in Mijn Kadaster. eHerkenning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar of te delen met anderen (authenticatie en autorisatie).

Nee. Sinds 17 maart kunt u met eHerkenning en met uw bestaande Mijn Kadaster gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. De inlogpagina van Mijn Kadaster verandert wel. De pagina ziet er anders uit en er worden extra knoppen voor inloggen met eHerkenning toegevoegd. U kunt er nu nog voor kiezen te blijven inloggen via het Mijn Kadaster-account. U moet wel overstappen als de Wet Digitale Overheid van kracht wordt. Vanaf dat moment is alleen nog inloggen met eHerkenning mogelijk.

Als de Wet Digitale Overheid ingaat is inloggen met eHerkenning voor diensten met een substantieel beveiligingsniveau verplicht.

Wij raden u aan om de berichtgeving goed te volgen over de ingangsdatum van de WDO  en u alvast goed in te lezen over het aanschaffen van een eHerkenningsmiddel. Ons advies is dan ook om zo snel mogelijk een eHerkenningsmiddel aan te schaffen om te voorkomen dat u niet meer kunt inloggen.

Wilt of kunt u geen eHerkenningsmiddel aanschaffen? Bijvoorbeeld omdat u geen KVK-nummer hebt. Dan kunt u na de invoering van de WDO alleen nog Kadasterproducten via onze (particuliere) webshop aanschaffen.

De Rijksoverheid kiest ervoor om de kosten van een eHerkenningsmiddel door de gebruikers van het systeem te laten betalen. Meer informatie vindt u op de website eHerkenning.nl.

De prijs verschilt per leverancier. U betaalt niet extra aan het Kadaster. U kunt een kosteninschatting maken door de verschillende leveranciers te vergelijken. Bekijk het leveranciersoverzicht op eHerkenning.nl.

Nee, de kosten voor eHerkenning staan los van de kosten voor een betaalde dienst via Mijn Kadaster. De abonnementskosten voor die dienst betaalt u nog steeds aan het Kadaster.

Bij betaalde diensten kunt u denken aan Kadaster-on-line, Kadata Internet en de Kadaster Archiefviewer.

Gebruik van eHerkenning

U vraagt een eHerkenningsmiddel aan bij een door de overheid erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Lees hier meer over op de website e-Herkenning.nl.

Ja, alle medewerkers die Mijn Kadaster gebruiken, hebben een eigen eHerkenningsmiddel nodig. Zij moeten deze aanvragen samen met de persoon die binnen uw organisatie eHerkenning beheert. Alleen deze persoon kan namelijk andere medewerkers machtigen. eHerkenning is persoonsgebonden en kan niet overgedragen of gedeeld worden met een collega.

Ja. U hoeft niet voor elke organisatie opnieuw een eHerkenningsmiddel aan te vragen. U kunt aan 1 eHerkenningsmiddel de verschillende KvK-nummers van uw ondernemingen koppelen. Neem voor meer informatie contact op met uw eHerkenning-leverancier.

Per Kamer van Koophandel nummer kunt u mensen met een eHerkenningsmiddel machtigen om namens uw organisatie te mogen handelen. 1 medewerker kan voor meerdere organisaties (KvK nummers) gemachtigd worden om te handelen. U moet als organisatie de medewerker machtigen. Meer informatie vindt u op de website eHerkenning.

Het is mogelijk om meerdere Mijn Kadaster accounts te koppelen aan eHerkenning. Dit doet u als volgt:

 • Als u dit nog niet hebt gedaan moet u na het inloggen met eHerkenning uw eerste account koppelen via de standaard manier
 • In Mijn Kadaster kunt u een extra account koppelen als u navigeert naar 'profiel'. Daar staat een blokje over eHerkenning. Hier kunt u een extra account koppelen

Let op: u kunt alleen accounts koppelen met hetzelfde KvK nummer en dit kan alleen als u bent ingelogd met eHerkenning.

Om de Mijn Kadaster dienst te kunnen gebruiken dient uw eHerkenning beheerder binnen uw organisatie een machtiging voor u af te geven. De Mijn Kadaster dienst is vanaf nu beschikbaar in de dienstencatalogus van eHerkenning.

Een machtiging kan alleen worden gegeven door iemand in uw organisatie die tekenbevoegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wat dit inhoudt leest u op de website van de Kamer van Koophandel

Als er meerdere personen tekenbevoegd zijn, moeten zij mogelijk ook tekenen, dat is afhankelijk van de statuten van uw bedrijf. De 'tekenbevoegde' kan ook een machtigingenbeheerder aanstellen die dan de machtiging  verstrekt. Een machtigingenbeheerder neemt de tekenbevoegde veel werk uit handen. Ga daarom eerst na wie er bij uw bedrijf tekenbevoegd is en of er al een machtigingenbeheerder is. Meer informatie hierover vindt u op de website eHerkenning.nl.

Als u gebruik wilt maken van de Kadaster zakelijke producten en diensten hebt u het volgende nodig:

 • Een Kadaster zakelijk abonnement. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de pagina Aanmelden Mijn Kadaster
 • Een eHerkenningsmiddel op beveiligingsniveau EH3.

Als u hierover nog niet beschikt, kunt u deze aanvragen via een door de overheid erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Meer informatie over leveranciers vindt u op de website eHerkenning.  

Beveiligingsniveau eHerkenning

Het Kadaster werkt met eHerkenning op minimaal niveau EH3, dat staat voor veilig en betrouwbaar inloggen. Hoe hoger het niveau van eHerkenning, hoe veiliger er informatie uitgewisseld kan worden. Al deze extra zekerheden zorgen ervoor dat de klant veilig kan inloggen.

Voor het inloggen op Mijn Kadaster met eHerkenning op niveau EH3 hebt u het volgende nodig:

 • een machtiging voor Mijn Kadaster. Deze kunt u vinden in de dienstencatalogus van eHerkenning. Neem hiervoor contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.
 • uw Mijn Kadaster-accountgegevens (eenmalig). Wij maken daarmee een koppeling tussen uw eHerkenningsmiddel en uw Mijn Kadaster account. Na het koppelen kunt u gebruik maken van uw Mijn Kadaster producten en diensten zoals u gewend bent. Hieraan hebben wij niets gewijzigd.

Met een lager betrouwbaarheidsniveau (EH1, EH2 of EH2+) kunt u niet inloggen. U moet dit niveau eerst verhogen naar EH3. Dit doet de beheerder van eHerkenning binnen uw organisatie samen met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.


Voor het inloggen op Mijn Kadaster met eHerkenning op niveau EH3 hebt u het volgende nodig:

 • een machtiging voor Mijn Kadaster. Deze kunt u vinden in de dienstencatalogus van eHerkenning. Neem hiervoor contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.
 • uw Mijn Kadaster-accountgegevens (eenmalig). Wij maken daarmee een koppeling tussen uw eHerkenningsmiddel en uw Mijn Kadaster account. Na het koppelen kunt u gebruik maken van uw Mijn Kadaster producten en diensten zoals u gewend bent. Hieraan hebben wij niets gewijzigd.

Inloggen met eHerkenning

De eerste keer inloggen wordt uitgelegd in de korte instructievideo bovenaan deze pagina.  Na een eenmalige koppeling van uw eHerkenningsmiddel en uw Mijn Kadaster account kunt u in het vervolg inloggen met eHerkenning. 

Nee, niet om elke keer in te loggen, dat doet u straks met eHerkenning. Als u een Mijn Kadaster-login hebt, krijgt u bij de eerste keer inloggen met eHerkenning eenmalig de vraag ook uw bestaande Mijn Kadaster inloggegevens in te voeren. Dit is nodig om uw bestaande account te kunnen koppelen aan uw eHerkenningsmiddel.

Om te kunnen inloggen moet u een abonnement op Mijn Kadaster afsluiten. Na het indienen van uw aanvraag voor het gebruik van Mijn Kadaster ontvangt u de (eenmalige) inloggegevens voor Mijn Kadaster. Deze inloggegevens zijn noodzakelijk om eenmalig uw eHerkenningsmiddel te koppelen aan uw Mijn Kadaster account. Heeft uw organisatie wel een abonnement op Mijn Kadaster maar hebt u zelf nog geen login? Neem dan contact op met de 1ste beheerder van Mijn Kadaster binnen uw organisatie om uw persoonlijke Mijn Kadaster inloggegevens aan te maken.

Nee, eHerkenning is een persoonlijk identificatiemiddel. Daar kunnen niet meerdere personen tegelijk gebruik van maken. Om in te loggen op Mijn Kadaster hebt u een eigen eHerkenning-account nodig. U moet een eigen Mijn Kadaster login hebben om deze eenmalig te koppelen aan uw eHerkenningsmiddel. Daarmee krijgt u toegang tot de juiste Mijn Kadaster applicaties. Wij adviseren u om vooruitlopend op eHerkenning voor iedere gebruiker een eigen Mijn kadaster account aan te maken. Uw Mijn Kadaster beheerder binnen uw organisatie kan u hiermee verder helpen.

U vindt de gegevens van uw beheerder in het scherm Profielinstellingen. Dat opent u door rechtsboven in Mijn Kadaster op uw naam te klikken.

Uw wachtwoord kunt uzelf opnieuw instellen via Mijn Kadaster. 

Een login kunt u bij de beheerder van Mijn Kadaster van uw organisatie opvragen. Meer informatie vindt u op de Mijn Kadaster-pagina Vraag en antwoord.
Een vergeten login of wachtwoord voor eHerkenning moet u bij uw eHerkenning-leverancier opvragen.

De beheerder van Mijn Kadaster van uw organisatie kan uw eHerkenning ontkoppelen in enkele stappen:

 1. De beheerder gaat naar Mijn Kadaster >  Overzicht gebruikers
 2. Bij uw gegevens staat een optie: ‘eHerkenning ontkoppelen?’
 3. Deze optie moet hij aanklikken. Er verschijnt vervolgens een melding waarin hij ter bevestiging nogmaals moet kiezen voor eHerkenning ontkoppelen

De beheerder kan deze stappen ook volgen als u overstapt naar een andere eHerkenning-makelaar.

(U vindt de gegevens van uw beheerder in het scherm Profielinstellingen. Dat opent u door rechtsboven in Mijn Kadaster op uw naam te klikken.)

Uitzonderingen eHerkenning

Voorlopig wijzigt hierin nog niets en hoeft u niets te laten aanpassen. Hier wordt nog uw bestaande Mijn Kadaster login en wachtwoord voor gebruikt. Op dit moment wordt nog uitgezocht hoe in KIK Inzage en andere webservices van het Kadaster de authenticatie met eHerkenning mogelijk wordt gemaakt. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hier verder over.

Ja, als u voor 1 organisatie meerdere Mijn Kadaster klantaccounts hebt met allen hetzelfde KvK nummer, dan kunt u eHerkenning gebruiken om in te loggen. Na het inloggen met eHerkenning moet u een eerste account koppelen (als u dat nog niet had gedaan) via de standaard manier.

Als u bent ingelogd in Mijn Kadaster, kunt u navigeren naar 'profiel'. Daar staat een blokje over eHerkenning. Hier kunt u een extra account koppelen. Let op: u kunt alleen accounts koppelen als deze allen hetzelfde KvK nummer hebben.

U kunt alleen eHerkenning aanvragen voor een bedrijf in het buitenland als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Bent u nog niet ingeschreven? U vindt informatie over inschrijven op de website van de KvK.

Als u geen eHerkenningsmiddel kunt aanvragen adviseren wij u om voorlopig nog te blijven inloggen met uw Mijn Kadaster-account. Zodra hier een oplossing voor is informeren wij u hierover op deze website.

Nee, als particuliere klant kunt u geen gebruik maken van eHerkenning.

Producten of diensten van het Kadaster kunt u aanvragen via de Kadaster webwinkel.

Wilt u als particulier een graafmelding (KLIC-melding) doen? Dan kunt u terecht op de pagina KLIC-melding

BRK-PB en eHerkenning

Nee, u vraagt de eHerkenning aan voor Mijn Kadaster, dit is de dienst die in de catalogus is opgenomen. Vervolgens kan uw beheerder van Mijn Kadaster de juiste rechten voor de BRK-PB koppelen aan uw inlogaccount van Mijn Kadaster.

Ja, hiervoor maakt u gebruik van de ketenmachtiging. Meer informatie hierover vraagt u op bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Meer informatie eHerkenning

Meer algemene uitleg en informatie over eHerkenning vindt u op de website eHerkenning.nl. Lees meer over de voortgang van de Wet Digitale Overheid op de website digitaleoverheid.nl.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice als u specifieke Kadaster-vragen hebt. Onze medewerkers zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Of stel uw vraag direct via ons contactformulier.