Omgevingswet

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Goede, digitale informatievoorziening is een belangrijke pijler voor een optimale uitvoering van de Omgevingswet. Het doel is om gegevens over de leefomgeving optimaal beschikbaar te stellen voor burgers, bedrijven en de overheid. Deze informatievoorziening krijgt vorm in het 'Digitaal Stelsel Omgevingswet'.

Wij zijn hier actief bij betrokken. Onder leiding van het Kadaster wordt er gewerkt aan een opvolger van de Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl, namelijk de ‘Registratie van Omgevingsdocumenten’. Ook verzorgen wij de ontwikkeling van een gegevenscatalogus; de centrale vindplaats voor alle gegevens in het stelsel.

Proeftuin

Een ander initiatief van het Kadaster is de ‘proeftuin’. Een omgeving waarin door co-creatie de behoeften van toekomstige gebruikers inzichtelijk worden. Meer informatie over dit initiatief vindt u hieronder in de flyer.

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op.  

Informatiehuizen

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is opgedeeld in zogenaamde 'Informatiehuizen'. Deze hebben een coördinerende rol over deelgebieden van de informatievoorziening. Het Kadaster is beoogd 'huismeester' van de Informatiehuizen ‘Ruimte’ en ‘Bouw’. 

Het Informatiehuis ‘Ruimte’ levert informatieproducten over ruimtelijke plannen, relevante ruimtelijke regelgeving en publiek- en privaatrechtelijke beperkingen. Deze informatieproducten dragen bij aan de rechtszekerheid.
De invulling van het Informatiehuis Bouw wordt nog verder uitgewerkt.

Platform voor linked open data

Sinds 1 juli 2016 zijn er twee datasets van het Kadaster beschikbaar als linked open data. Het betreft ‘Digitale kadastrale kaart’ (Basisregistratie Kadaster) en ‘TOP10NL’ (Basisregistratie Topografie). Daarnaast bieden wij een platform voor het omzetten van geo-data naar linked open data en API’s.
 
Wij voorzien dat deze technologie essentieel is voor de ontwikkeling van producten en diensten voor het Digitale Stelsel Omgevingswet of de Informatiehuizen. Het platform is continue in ontwikkeling. Wij werken daarbij nauw samen met PDOK. Bij de doorontwikkeling wordt rekening gehouden met wensen van de Informatiehuizen. Deze technologie past bij het streven van de overheid om ‘antwoorden op vragen’ te kunnen geven: gebruikers met één klik op de kaart alle relevante gegevens beschikbaar stellen. Linked open data zijn daarbij onmisbaar.

Wij zijn er trots op om als eerste overheidsorganisatie geo-datasets met deze technologie op het hoogste kwaliteitsniveau (5 sterren) aan te kunnen bieden. 

Meer informatie over ons platform voor linked open data en de beschikbare datasets vindt u op de pagina Dataplatform voor de toekomst en hieronder in de flyer.

Informatiepunt Omgevingswet

In oktober 2016 startte het Informatiepunt Omgevingswet. Hier kunnen professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun vragen stellen over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Zoals juridische en praktische uitleg, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.

Op termijn wordt ook eerstelijns ondersteuning bij het gebruik en de toepassing van de Omgevingswet door het informatiepunt verzorgd. Het Informatiepunt Omgevingswet is een samenwerking tussen 12 publieke helpdesks, waaronder die van het Kadaster. Het Informatiepunt is te benaderen via www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Vragen?

Hebt u vragen over ons platform of onze rol in de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op met behulp van dit formulier.