BRT

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Wat is de BRT en wat kunt u ermee? Deze korte video geeft u in 2 minuten antwoord op deze vragen. Klik op de afbeelding om de video te starten.

 

BRT actualiteit en kwaliteit

De meest recente levering van de BRT is van juni 2018 (geplande levering). Beschikbaar via de website van PDOK

De kwaliteit van TOP10NL wordt getoond in het BRT kwaliteitsdashboard.

Objecten in de BRT

Een overzicht van de objecten in de Basisregistratie Topografie vindt u in het document BRT catalogus en productspecificaties. De catalogus vermeldt welke gegevens authentiek zijn en beschrijft deze authentieke gegevens. De catalogus is onderdeel van de Stelselcatalogus Basisregistraties die te vinden is via de website stelselcatalogus.nl

Verplicht gebruik voor overheden

Voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op een geografische ondergrond zijn alle overheidsorganisaties verplicht gebruik te maken van gegevens uit de BRT, als deze gegevens beschikbaar zijn.

Terugmelden: help mee om de kaarten actueel te houden

Is er iets veranderd in uw omgeving, maar staat dit nog niet op de kaart? Doe dan een terugmelding en help de informatie in de BRT actueel te houden.

Terugmeldplicht voor overheden

Overheidsinstanties en bestuursorganen hebben een terugmeldplicht: bij twijfel aan de juistheid van een gegeven uit de BRT zijn zij verplicht dit te melden. Hiervoor is sinds 23 november 2016 een nieuw terugmeldsysteem voor de BRT beschikbaar, via Verbeterdekaart.kadaster.nl.

Gebruiksvoorwaarden BRT

De topografische gegevens worden beschikbaar gesteld onder een CC-BY licentie op de website creativecommons.org. Dit betekent dat:

  • u gegevens mag kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • u afgeleide producten mag maken
  • gebruik voor commerciële doeleinden is toegestaan
  • bij hergebruik of verspreiding de naam van het Kadaster moet worden vermeld: ‘CC-BY Kadaster’ gevolgd door het jaartal van publicatie
  • het Kadaster zijn intellectuele eigendomsrechten (zoals het databankenrecht) behoudt

Ook moet u er rekening mee houden dat alleen gegevens die het Kadaster rechtstreeks levert, authentieke gegevens zijn volgens de Kadasterwet.

Kwaliteitscontrole

Het Kadaster controleert continu de kwaliteit van de bestanden. Hiervoor onderzoeken we willekeurig 5 % van de gebieden die we produceren. We moeten ook elke 3 jaar de gegevens uit de BRT laten controleren door een externe partij. Dit is een wettelijke verplichting. Deze externe partij toetst op basis van een controleprotocol onder andere de logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en de thematische nauwkeurigheid van de gegevens. Onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research heeft in mei 2018 de externe kwaliteitsrapportage opgeleverd.

Meepraten over de BRT

Uw kennis en ervaringen delen met anderen? Praat op LinkedIn mee in de discussiegroep over de BRT.

Documentatie

Producten uit de BRT

TOP10NL

Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster. Onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie. Bekijk de pagina TOP10NL voor meer informatie.

TOP10NL als Linked Data is te vinden op op de site brt.basisregistraties.overheid.nl.

TOPNL

Digitale topografische bestanden afgeleid van TOP10NL. De producten zijn uniform, consistent en landsdekkend en kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden. Bekijk de pagina TOPNL voor meer informatie.

TOPgrenzen

Digitaal topografisch gegevensbestand met alle provincie- gemeente- en rijksgrenzen van Nederland. Geschikt om te gebruiken voor statistische doeleinden. Bekijk de pagina TOPgrenzen voor meer informatie. 

TOPraster

Topografische rasterkaarten: onder andere geschikt als ondergrond voor desktop-mapping, illustratiemateriaal voor publicaties of websites, referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS. Bekijk de pagina TOPraster voor meer informatie.

TOPnamen

Geografische namen (toponiemen) in een digitaal gegevensbestand, aangevuld met gegevens over ligging en bijbehorende objecten. Ideaal om te visualiseren over uw topografische data. Bekijk de pagina TOPnamen voor meer informatie. 

3D kaart NL

Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand in 3D van het Kadaster. Onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie. Bekijk de pagina 3D kaart NL voor meer informatie.

3D gebouwhoogte NL

3D gebouwhoogte NL bevat de hoogte van bijna alle gebouwen uit TOP10NL. De data kunt u gebruiken voor simpele visualisaties. Maar ook voor ruimtelijke analyses in 3D. Bekijk de pagina 3D gebouwhoogte NL voor meer informatie.