BRT externe kwaliteitsrapportage 2020

Wettelijke audit Basisregistratie Topografie 2020.

Resultaten van de 4e externe audit op de kwaliteit van de BRT.

Het doel van deze kwaliteitsrapportage is om een uitspraak te doen over de kwaliteit van de basisregistratie en daarmee over het al dan niet voldoen aan de normen in het Kwaliteitshandvest van het Kadaster. De controle is uitgevoerd volgens de Controlemethodiek Audit BRT (Te Winkel, 2017).

Download pdf
Tags:
BRT Zakelijk documentatie
Soort document
Externe kwaliteitscontrole
Auteur(s)
Wageningen Environmental Research
Datum
september 2021
Toegankelijkheid

pdf, ja

september 2021