BAG terugmelden

Gegevens in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn van hoge kwaliteit. Afnemers kunnen deze zonder nader onderzoek gebruiken. Desondanks is het mogelijk dat een geregistreerd gegeven niet overeenkomt met de werkelijkheid. Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid? Dan bent u als bestuursorgaan verplicht een terugmelding te doen. Maar ook particulieren kunnen terugmelden. Hiermee draagt u bij aan een nóg hogere kwaliteit van onze gegevens. Een uitgebreide beschrijving van de werking van onze terugmeldapplicatie vindt u in het document ‘Terugmelden via BAG viewer’.

In het document Terugmelden via BAG Viewer vindt u een uitgebreide beschrijving van de werking van onze BAG terugmeldapplicatie.

Verplichte terugmelding door bestuursorgaan

Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BAG of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan bent u als bestuursorgaan verplicht een terugmelding te doen.

Hoe doet u een terugmelding?

Iedereen kan een terugmelding doen via de BAG viewer. Overheidsinstanties hebben daarnaast de mogelijkheid een terugmelding te doen via Digimelding. Digimelding is een centrale voorziening van de Rijksoverheid waarmee overheden vermeende onjuistheden in de gegevens van basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders.

Wat gebeurt er met uw terugmelding?

Wij sturen uw terugmelding per e-mail door naar de verantwoordelijke gemeente. U ontvangt ter bevestiging een cc van dit bericht.  De gemeente neemt uw terugmelding vervolgens inhoudelijk in behandeling. Als de gemeente uw  terugmelding niet binnen twee werkdagen kan afhandelen, plaatst ze het object waarop is teruggemeld ‘in onderzoek’. Daarna heeft de gemeente maximaal zes maanden de tijd om het onderzoek dat nodig is om uw terugmelding af te kunnen handelen, uit te voeren. De gemeente is verplicht u op de hoogte te stellen van de uitkomst van de behandeling van uw terugmelding.    

Hoe werkt terugmelden via Digimelding?

Publieke afnemers kunnen met eHerkenning (niveau 2) inloggen op het webportaal van Digimelding om een terugmelding te doen. De bronhouder van de BAG ontvangt een e-mail op zijn gebruikelijke e-mailadres voor terugmeldingen. Hierin wordt vermeld dat er een terugmelding voor hem klaarstaat in Digimelding. De bronhouder onderzoekt de melding en verbetert het gegeven zonodig in de BAG. Ook werkt de bronhouder de status bij in Digimelding. De melder (afnemer) kan via Digimelding zelf deze statusmeldingen van de bronhouder volgen. Afnemers moeten zijn aangesloten op Digimelding en eHerkenning (niveau 2) in huis hebben om Digimelding te kunnen gebruiken. Bronhouders krijgen toegang tot Digimelding door middel van eHerkenning (niveau 2). Meer informatie voor bronhouders vindt u op de website van Logius.

Hoe afnemers kunnen aansluiten op Digimelding leest u op de website van Logius. Hoe afnemers en bronhouders een eHerkenningsmiddel kunnen aanschaffen, leest u op de website van eHerkenning. Hoe bronhouders eHerkenningsmiddelen kunnen aanschaffen leest u ook op de website van KING

Vrijwillige terugmelding door private partij

Ontbreekt er volgens u een gegeven in de BAG of twijfelt u aan de juistheid ervan? Dan kunt u als private partij vrijwillig een terugmelding doen. Na ontvangst sturen wij uw melding door naar de desbetreffende bronhouder (leverancier van het gegeven).

De bronhouder handelt de melding vervolgens af conform de Wet BAG en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (‘correctieverzoek door burgers en bedrijven’).

Onnodige foutmeldingen voorkomen

Onnodige foutmeldingen willen we graag voorkomen. Daarom verzoeken wij u rekening te houden met de actualiteit van de gegevens voordat u een terugmelding doet. In de Stelselcatalogus ziet u welke objecten en attributen zijn opgenomen in de BAG.

Overige informatie

Voor al uw vragen over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen kunt u contact opnemen met de Klantenservice BAG.

Voor inhoudelijke vragen over een terugmelding verwijzen wij u naar de bronhouder van het gegeven waar uw terugmelding betrekking op heeft.