BAG documentatie

Productinformatie

Inhoudelijke informatie

Technische informatie producten

Klik hier voor technische informatie zoals schema’s, WSDL’s en XSD’s

Testbestanden BAG Extract en BAG Bevragen

BAG testbestanden
Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.

Technische informatie bronhouders

Klik hier voor technische informatie zoals schema’s, WSDL’s en XSD’s

Gemeentelijke herindeling

Woonplaatscodes

BAG Woonplaatscodes
Alle woonplaatsnamen en -codes staan in de LV BAG dankzij de samenwerking tussen het Kadaster en de Gemeente. 

Conformiteitstoets bronhouders leveranciers

Klik hier voor technische informatie zoals schema’s, WSDL’s en XSD’s

Releases

BAG releasenotes
Releasenotes van doorgevoerde releases en de geplande oplevering van de volgende release.

BAG BAO, Agendaoverleg en Gebruikersoverleg

Verslagen BAG BAO, Agendaoverleg, Gebruikersoverleg

BAG verslagen
Verslagen van het BAG BAO, het Agendaoverleg en het Gebruikersoverleg.

Verdiepingsdocumenten

Studentencomplexen

Amerikaanse schrijfwijze openbare ruimten

Externe documentatie

Onderstaande documentatie is extern uitgegeven:

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Informatie BAG-WOZ verplicht gebruik

BAG inspectieprotocol en toelichting beheerauditrapportage

Postcodeconvenant

Stelselcatalogus BAG

Eerdere versies inzien

Wilt u graag een eerdere versie van een document inzien? Neem dan per e-mail contact met ons op. Als het betreffende document nog beschikbaar is, ontvangt u van ons een kopie.