Woningen bijna overal verkocht boven vraagprijs

Het CBS en het Kadaster onderzochten de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt in 2021. Daaruit blijkt dat in vrijwel alle gemeenten woningen boven de vraagprijs werden verkocht.  

Lees verder voor de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek. Of download het volledige rapport.

Download het rapport

Transactieprijzen stijgen fors harder dan vraagprijzen

 • In het 4e kwartaal van 2021 lagen in Nederland de transactieprijzen 75% hoger dan in heel 2015, terwijl de vraagprijzen maar 46% hoger waren. 
 • De vraagprijzen stegen lange tijd het hardst in Noord-Holland, totdat eind 2020 de prijzen nóg harder stegen in Flevoland.

Steeds meer verkopen boven de vraagprijs

 • In 2021 was in meer dan 97% van de gemeenten de transactieprijs gelijk aan of boven de vraagprijs. In 2020 was dit bij nog maar bij 62% van de gemeenten het geval.

Alleen in gemiddeld duurste gemeenten verkoop onder de vraagprijs

 • In 2021 werd nog maar in een paar gemeenten onder de vraagprijs verkocht. Opvallend is dat dit gebeurde in gemeenten met hele hoge gemiddelde transactieprijzen, zoals Blaricum, Laren en Wassenaar.

Woningen minder lang te koop aangeboden

 • In 2014 stond een koopwoning gemiddeld 10 maanden te koop. Dit nam in rap tempo af naar 2 maanden in 2021.
 • Er zijn meer woningtransacties, maar het woningaanbod neemt sterk af.

Gemiddelde leeftijd kopers in 2021 fors gedaald

 • In 2021 daalde de gemiddelde leeftijd van kopers fors naar ruim 38 jaar. Daarvoor steeg deze lange tijd: van iets ouder dan 36 jaar in 2012 naar iets ouder dan 40 jaar in 2020.
 • De daling had te maken met de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor kopers onder de 35 jaar per 1 januari 2021. Zij stelden hun aankoop uit tot 2021. In het 1e kwartaal van 2021 daalde de gemiddelde leeftijd tot onder de 37 jaar en in januari zelfs tot onder de 35 jaar.
 • Kopers in stedelijke gemeenten zijn jonger dan kopers in meer landelijke gemeenten.

Aandeel koopstarters flink gestegen in 2021

 • In januari 2021 steeg het aandeel van koopstarters spectaculair naar bijna 50%. Dit kwam vanwege de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Veel starters stelden daarom hun aankoop uit tot 2021 en eind 2020 daalde hun aandeel naar 14%. Voor 2021 was hun aandeel gemiddeld 39% en dat is het hoogste sinds 2015. 
 • Koopstarters zijn sinds de gewijzigde overdrachtsbelasting vooral actief in grote steden. In Amsterdam (68,0%), Utrecht (65,7%) en Rotterdam (61,7%) ligt het aandeel koopstarters in januari 2021 boven de 60%. Den Haag blijft met 53,1% wat achter.

Steeds meer woningen gekocht door 2 of meer personen

 • In 2021 werd slechts 35% van de woningen gekocht door 1 persoon. 
 • 65% van de woningen werd dus gekocht door 2 of meer personen. 

Over dit onderzoek

Het CBS en Kadaster onderzoeken regelmatig de spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Zij meten dit aan de hand van een aantal graadmeters (indicatoren), zoals het aantal koopstarters en de leeftijd van kopers. Met deze zogeheten ‘spanningsindicatoren’ brengen zij de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt in beeld. U leest hier meer over op de pagina Spanning op de koopwoningmarkt op CBS.nl.

Herkomst gegevens

 • De vraagprijzen en aanbodtijden komen van het online zoekplatform Jaap.nl. De transactiegegevens zijn van het Kadaster.
 • Het Kadaster heeft een integrale dekking van de verkochte koopwoningen in ons land. Dat geldt niet voor Jaap.nl. Niet alle verkochte koopwoningen zijn online aangeboden. Ook is niet het complete online aanbod van koopwoningen te vinden op Jaap.nl.
 • Voor de indicatoren waarbij we transactie- en vraagprijzen naast elkaar leggen, vonden we bij gemiddeld twee derde van de transacties in de onderzoeksperiode een recente vraagprijs.

Meer informatie